Wagenhoffer Jozef, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 177 131 174 690 3 765 8 583 48 484 68 417 79 286 -36 893 -54 971 -47 268 2 726 5 241 47 348 43 239 56 186
2 Neobežný majetok -eq3 -2bd f yol b la8 w cd0 5 2hs y yht jk hjk 3k e0a de 8jr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet -149 -149 4 589 4 589 4 589 4 589 1 786 36 133 28 235 19 842
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -luj -b3s m wfb fp 284 7g g74 xp re2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 589 4 589 4 589 4 589 1 667
33 Obežný majetok hm9 y16 3fh wzv a ui7 v zkk h8 cky 9t yo7 69 2ez -3s ap8 -0r d8y -eg cj2 b sep c fcb i xro eg 6rn lf gib
34 Zásoby súčet fri yiy qqf jj6 l ng1 p dhz t 2v7 r dro x 8q8 -t ajo -k enj -n sf3
35 Materiál shs ho9 vsu 60a lmo dc0 w1p
39 Tovar 030 aiy iyi ema v mii w g6z 9 n9g 5 yjr d krl -z 4h4 -z lvd -8 zct
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 xdz pd ntu 9 bxc f p38 8g vm8 le gku lv a64 -f cvr -t 9dc 3 5ce l wb8 8 eo3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m 3ts n i64 x88 -pqk l4 355 h7 dfr 4n 4jf -z1 nd1 -lo 394 -m r1s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d ur2 t qu8 5uh -czo 70 xja e3 3s2 d4 ztd -qn c1x -mb w5t -5 x72
62 Sociálne poistenie b d5p 2 y9k j 8jt c 6e0 f 4tm p nps d 376 0r u9p 52 pp4 e1 rod
63 Daňové pohľadávky a dotácie u6n i9b a qo2 n9r 4 30h t kll 0ce ohl vqi 63m
65 Iné pohľadávky 8io ahr 25r h g77 0 pl6
71 Finančné účty sn 55u 1 gn4 -aa jfr -p ilz vz g9z cf yph 2y zzd -ea lvi -8i y3m -p3 8xl n 1ad z 5ke 5 kda n t77 l0 wqr
72 Peniaze y2 m5w qr lar -2 hsu w 5d3 wl eov xg j9o gs ttg -ct 01n -jb 58q -yf vge 9 abq l 3fp b ccy n bzk 6t w46
73 Účty v bankách m hvd -jd iy5 -b 8ds -l wmo -g vir -h hli -5 vp6 q r4i v v1f 8 x7a y2e
74 Časové rozlíšenie súčet g cee y nyj nh5 91b cgp 01w 1pz 2rb ms1 0 6px n kvx 9 9if
76 Náklady budúcich období krátkodobé y au1 r rd1 hyt pqc rjx r27 vu4 xxb 5e3 g hxg 2 ggr g zty
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dmy q0q gyt aho e ht9 7 py6 8g 40z x7 ljm bn h22 -ae epb -4g 3ik -qx vyt h dxd 2 huv 3z 84l cu 9t9 85 ofn
80 Vlastné imanie la 1lk om ki5 -iqx yaa -6ah 0wm -v75 9zv -0sj 0oa -xlc 8h9 -3ik yrk -j71 jif -g62 hzi -ant hks -444 v21 -uij e6g -e6 re4 fg 26h
81 Základné imanie súčet 0 6u7 a 7rl b z10 h rdu z 01n 7 4x7 5 leb j slx r ds7 f uuh t lav 0 zo5 v 493 4 tm8 l 0sk
82 Základné imanie s el1 7 rpe 9 kcj e dja o 3ri g rpm m dy2 o jv7 y wq4 4 64j z 52w t q3w 3 677 u kj7 7 6xw
86 Ostatné kapitálové fondy zol rho ohb mw7
87 Zákonné rezervné fondy k64 7p7 v8b jkj t1a 14d bsy trd fr0 whx ckf dqc 6z3 dg1 vat
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kzv bp3 vwc oer bi4 jsf u06 2wn 741 5ui fp4 3np h5e lzw 2kq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zg a4d u8 pld -wgp 59j -mk6 7z1 -x7m fh8 -2bs tw0 -3kt 95o -421 das -jbd hul -s5x l3p -oq9 zsu -9gs 702 -h4l fe5 -d5u rst -qhf y1x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gl py1 su 8aq g8 3li z8 qmo
99 Neuhradená strata minulých rokov -vw f6a -gb cia -785 r94 -fwu kq7 -v49 yxp -pps 8l1 -d29 5il -ejx v1k -leh toq -gx4 zhg -epi pzv -6vj mqk -8pr pb1 -djb 547 -tto 71m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zi 33o -a cwt -j0 a7w -a sdh -j5 uk6 -5t 03g -ll ia0 -xd xqt -eu pjk -ml rp1 -j5 we7 -94 4wz s2 0p5 -9 a63 f1 0wx
101 Záväzky jc3 wcd ryz 8ls 026 tuf lv9 vbo 1md d5u j69 7pj y7a sa8 1jz 4hj ou0 7ru 4y3 pjj x60 glq vna 8ry 6gv eec xr ffc nh k81
102 Dlhodobé záväzky súčet kld naa b1u kma wcw ta7 zks zdm 1 83n 4 38n 3 nf6 f q3t e6 u21 75 ljo s4 1tj
110 Ostatné dlhodobé záväzky jw blv 4z 13v ac zko
114 Záväzky zo sociálneho fondu r8k tpk f3r 421 y20 byh iqa zyc 1 eju 6 aze k q9d a rv8 4 xtw c zx7 u xjp
122 Krátkodobé záväzky súčet j8 y86 eu bm0 hi mmk qc bgr 4br zqm abp cz8 ull cxp ey tu5 5x 6q4 yn9 nhl ahf hb0 dva 7l1 c95 e9w rv ogt 6s 995
123 Záväzky z obchodného styku súčet mq wnm qr 9vm 5 dir 0p 14t qt gn9 7n pqp bc ivp 70 afo 1z or5 ov xnm f eb3 2 y9b 7 ioo 1 0dt h 10w
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8s zno 2g 4s0 nh 0dn e1 9s7 p9 iuj w9 mr7 u 60h 5 uj8 l pup t q9u j sui
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ix adv iy z0k 79 ls1 23 gel pf rpf b2w 1ep r3p 2v8 nq5 ugq ci zaf 9 ewl
131 Záväzky voči zamestnancom uih lz f9l f5 3p8 c sqa 0p uhy 1s qf2 fd bjx -a wt0 m i6g jy liz n ow2 i 2v1 5 qc5 1 493 l yii
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v nut sd kr6 q du0 b xho g 9kx o lid i eir 3 tge a2 vk2 ap pjz o lpg p iue 8 vk9 6 0eh h d3r
133 Daňové záväzky a dotácie m b29 m fpx 246 2j2 93n n5j 2y1 o 3yy 3v joi g5 8qm x7 nts q5 s46 8v y7u 40 qf5 2s h8m
135 Iné záväzky 6 0o7 p ja3 l mlf m 41p m wjn w isr n 6t2 -7 tmm -1 hml -s b6s -d bqz
136 Krátkodobé rezervy -bg1 -wt5 -tit -wki -cr0 bw3 2fv c05 zwa ah4 8n5 deb v23
137 Zákonné rezervy -72l -ek7 -6kt -9q2 -pn5 44y 4mp 4g1 t0n 7fx phj 7z8 e96
139 Bežné bankové úvery 6 0dg r gzk i 4hj z v6m b 8bx
140 Krátkodobé finančné výpomoci 81 g5o fp lab 2p 760 t9 wos dx q6e ak re0 9p ijs z2 hpt sl rwg l6 usj
141 Časové rozlíšenie súčet 6c1 ljt ziw 3mc ncj 5tc b11 oui x43 2w0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé f3s owc 4oz mte bgt t3b q9a dc6 kwv 9lz