Wagenhoffer Jozef, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 106 788 81 826 134 727 154 906 161 216 118 243 141 126 168 164 238 879 372 226
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kq viv 1l 268 p4 t51 uo p6g k0 cfd 0jl ipn 1f kqj qmd qlg dqb b70 ckw sw5 wp0 z6m c78 q0t tfc 6bu 0jk p4a 9nc btf
3 Tržby z predaja tovaru 7g b59 o4 kth 1v p9a e0 v8h ui qbt tf blm gu cin 7j6 b3s v9h zlt 776 kbt 279 7iq jzw odu em5 50c 9p5 bhm je5 pvd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov up hd0
5 Tržby z predaja služieb 53 030 10 317 29 733 32 921 9 100 783 707 1 564 11 360 350 15 000 633 1 876 922
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f58 wq 47 p42 8 az9 u fxy qgd dc sfo 2 f9q n i0k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu so 21z 4n pcp 4o mbh xi wcm g9 r94 jt6 yel np 0rl mdz 0j2 741 02o 8ud v4x zag fxi qdh zqu rbd lfu xct 1qo vc4 5zu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 595
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ui n1v nq stl 5e y05 ze vmw c7 cv5 558 13f 62 ehr wpt gwr gfk 621 d0x u32 76h klz 0pn i44 m8h 94k 2ag ydk cgf wwy
14 Služby n1 zt2 v cgg ej y26 3y rg3 yl wat 5 a9t m fk5 u t57 dz h5u qr s6a lf 38q ra 5xk ef fos t9 qlj sg evv
15 Osobné náklady t1 cbo dc s15 5 dgl z cqc 0t rjh 78 m0d ab h3o li o2l dt pjr nx r8o 5j 6fc iw 5zh
16 Mzdové náklady i1 so3 7j c07 z b70 p iad 7k eom cx w6x pn sv8 n6 5rc i6 0q2 2v 22v 3j xhi na 7hc
18 Náklady na sociálne poistenie 5 164 3 796 1 931 1 135 4 757 7 162 9 595 6 856 8 549 10 733 13 976 15 495
19 Sociálne náklady 3k9 btk bo l2 dqz rks p74 qyn 75y j9x p2b
20 Dane a poplatky b3e d cwp d8f ss3 yg5 5kc al 9 n3y 3 sl1 4d 3c e yrd 3g7 r hpo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ba1 2 b2v y 1mo v3 fqa
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8ew q jnl 7 1oa 4b uot
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sgx l10 p vxp rb os o1d 9 stg 3h bp6 8y6 2oh l yfk tq vft
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -p1k -yw al6 -rm o6o -t f72 -k t5p -v efv -a xj4 -5h tzm -pg v2m -1y 22v -1d pnv -yt y9d 9i 69c -0 zzf wn yuc
28 Pridaná hodnota ua xqc -1 95i -uk b8t s ui6 -p 1x9 -7 lqg -f qic d j7n -ql t0u -hc 07j -81 781 -n 14n np ivl gv g00 qov 9r7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ecj oj7 i1v eie ltn q 5r af5 grd h bry
49 Nákladové úroky 5 arr c0e rk4 hfi k8v
51 Ostatné nákladové úroky a t2a cvu rqp hup xej
52 Kurzové straty n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nh9 ppn 1l3 koq j46 c6 myh 7 krd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -21p -7aa -w92 -bt6 -izm -k -4x -oik -sgp -4 as1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ve2 -b0 7vv -rh pxe -u 7cz -s 0pb -9 kzn -l 2c6 -1i x57 -nh rni -ua 8bd -1p ri8 -2g 5ag 2v lhy -5 qis n2 92r
57 Daň z príjmov 1up 1kl c vv8
58 Daň z príjmov splatná 7qn cnt j o9y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -906 -23 154 -20 773 -4 061 -5 309 -2 345 -9 185 -21 507 -44 340 -51 346 -43 255 -39 047 19 928 -4 830 38 273