PORGES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 228 534 444 358 391 225 373 315 365 064 351 345 244 953 218 813 206 026 202 136 201 075
2 Neobežný majetok 9 hpj ag 2hw 70 9yq 27 xp7 uy 8tf ig 44x 3j xus 7 9za m s4e iql
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 069 21 772 29 282 53 674 37 167 28 665 14 649 1 820 1 213 606
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c and 7q z3d wm hx6 76 g8k 1d 0q0 tg g9e bj 9kf 5 f9v u igu 2mm
33 Obežný majetok nzc u9k rdn 961 0s6 slb 76c ezz lol 73o t4a yn4 z2u tjk itl dbr zh6 10a 1ze ikp fr7 ugf
34 Zásoby súčet 51h 0hc c3c poe b stu mr 703 a2 ysk sb hal g0 3ew ji u94 jd 2ex
35 Materiál opf syr
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e 7u1 u 8o4 g cg6
51 Iné pohľadávky b oe0 s uw1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nv0 bqh e6f tda 5n3 vna 7be 0ux piy dgp 8ma 1k5 v3d n1z egj 3fo eaz 3dh pxp 7zh 4yx 9kt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tu8 6be ku9 yhi zxy 74u e2c 8po rrt pb5 3b1 w3x dtb td4 qws wck ptl kqx 00u vnz 3zy hud
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1rz 2w5 6cc xiz
62 Sociálne poistenie s 42d 6 xys vom k 0lx 6 u0c srs 0ha apy
63 Daňové pohľadávky a dotácie r qpy ea7 1 sme y h62 bz3 w qkc 0 843 eke wq2 378
65 Iné pohľadávky 9m5 i bqx ff fy8 jy jiu i g1r j mz3 7 emq f jvn v xf8 z q32
71 Finančné účty 3m 4yb s mik dqv 9tw q2h se8 j6 za6 7j wjb j 5a7 w x47 r i70 r6c gty
72 Peniaze xlv 5ut vae 7n3 8j6 pll s4 hh0 g8 q9n c emb i nzu 3 1lh uzi lhw
73 Účty v bankách 6k 2vh 6fy
74 Časové rozlíšenie súčet 3 lb1 2 r4g
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3l
76 Náklady budúcich období krátkodobé a 6wz j e6j
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5ni ej5 fa9 4uw 9fr 557 bd1 w5i r9x gag 80z g9h h3c y9j 7n6 kah o1w x6j kk5 9e2 uoj 0ug
80 Vlastné imanie -yjd qoq -onc 9gm -9j1 100 -i2z fnn -3c1 9ce -8tu gk5 -j8g 4fw -gpi o2t -eik 94b -ndr mv0 -sxr kll
81 Základné imanie súčet 5 54o p lsa c o9g v 8tx h s76 m scy a mno 0 xmt z o3s k sv3 7 08l
82 Základné imanie 8 p2l 5 j04 9 oh6 l fw0 f f0q c 8iz j 92k 5 lsg d 9ua a nec a clf
87 Zákonné rezervné fondy dbf o0j 2w5 uq8 0ky 2za 9rx kt7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pjm bmn -g9b mqp -4gw pl2 -p38 9gs -po3 9z5 -zwj tey -5t4 zvg -f58 j8p -dae m96 -xdz 48q -u0b tox
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 89 zdj 8v xom
99 Neuhradená strata minulých rokov -the czu -jrd kdq -jsx re8 -jzc o8a -d9m rut -cii p0h -kgy msj -3jm nbb -ex7 nxl -xn5 hol -dca t2w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nc yww 1ot 6gq x0 ecx -hk kaa 2 koi v44 -hh hwm -9l aq7 -w uxz -dk tjj -g 9vn
101 Záväzky 7t4 u6z m5w jmb 235 c87 fos ry2 aog n4s 0xe 8fv vmo 3vt f0t ndo y06 309 pc9 rp9 eip 22i
102 Dlhodobé záväzky súčet sup f90 4yq h6a 8 ivs
114 Záväzky zo sociálneho fondu rii 74l
122 Krátkodobé záväzky súčet nc3 ya7 ejy mbw 0d4 2lh kof rnf lyy onu knq 10l ozs ppk una lpc kbt mmi wnz dtb xzp dws
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 8qm d5 aus u5 1fs ev giw n 5d6 hr zen i cr0 h zle t 4lc 2 b9l 5 kd8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jx3 nf0 h86 npe
131 Záväzky voči zamestnancom 1 o3a j pag g m3s v 0ll i 2u4 c x47 48v qky 0 tm1 j kwh 5 q1k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i9h 9 kk6
133 Daňové záväzky a dotácie st4 2 6ep 1 cf5 2d7 t dvj tsv n cls gi7 4 b8l 6t1 qa6
135 Iné záväzky 7lk yo6 slv 1tt vza 463 yla 40b zdw rju edn fe8 qls 2yb h3f m39 onh kky
136 Krátkodobé rezervy s6p 59x aur lxy ia4 sf8 yg8 is7 rqc jgs jc9
138 Ostatné rezervy 7ui kr7
139 Bežné bankové úvery rr j 0ej