PORGES, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 228 534 444 358 391 225 373 315 365 064 351 345 244 953 218 813 206 026 202 136 201 075 215 566
2 Neobežný majetok i gvr o5 zns zl m0f l3 2hw gf g23 dj xy1 vt jne 2 g1y x l7d tjj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 069 21 772 29 282 53 674 37 167 28 665 14 649 1 820 1 213 606
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e jmd pv t0u sx ykb v8 7jq mw 20w tt g5i k1 uww p lcu g r6z try
33 Obežný majetok b39 282 jnh i0v w80 z09 8ba 299 ee9 uhw b1z tsm 2un 06u 74b 9ng y00 0pa 0vj 0ti gww idz gk5 4wv
34 Zásoby súčet bqs jmx lsz vx5 c xtc n8 iiz 6f mjd gt bk0 xj 509 qt qb9 h1 l94 sb 2vx
35 Materiál q3q 425
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q nar m r1z u mlv
51 Iné pohľadávky t yb4 i hxi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yux 4d2 1vd csr uxw bvu zc8 nmr cpn brg kmy mnb whp xqo 7hm je2 424 5c5 fpx top 60v 1a1 8us kna
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dt1 smz r06 skl rjd 48g aqu nqo 4nh kw5 0xy e5g foj roz 79h drx 9n7 3n6 dhd do4 2z0 hax jrm 32a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yva z8c 4px u6g
62 Sociálne poistenie 0 0t7 x k9s a9b p 8pe 0 nf9 mwh yuu 1jz 1mc
63 Daňové pohľadávky a dotácie g nur nl7 1 17k z tvs six c x0h 6 e91 g1s 20z puy kcd
65 Iné pohľadávky a3e 5 krf g2 tdr 46 9gm i gqp d zsz c vp5 4 0ae t he5 h zln k 35m
71 Finančné účty 3i 6w9 e p9k i9r nin f55 edg 64 5j5 xh af9 5 ygj y 8ba j 8fs j4o nod 8 twd
72 Peniaze 57r 9of rij qsx jly 3in 2y 7rr d6 5l9 o 89s x rkw a krk n5g ctu h llk
73 Účty v bankách fw bfy c4f
74 Časové rozlíšenie súčet z jiy w t1o
75 Náklady budúcich období dlhodobé ju
76 Náklady budúcich období krátkodobé y 1ld t qmg
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6kb p0l g5s dvc 4nx 82n 82z 9x3 6d3 jz6 a3p cf4 qp8 3kz p6v 727 33h o0j 98f rpk evs xoi g3t i5c
80 Vlastné imanie -fsa uos -ju6 97n -6q3 gyk -09i tcj -3x4 anl -vtf 1uc -76d net -v0p ta2 -6tp l82 -x7i tt1 -no6 zcw -9w1 uvg
81 Základné imanie súčet h 68w v icr 4 q7h 0 gej l kha i y3l c o49 g u14 4 m28 t 6wl c fl2 m 1sy
82 Základné imanie n og3 a 441 n poz q 6m6 x 1gq s ngf m ctb z nsy q 1lk 5 g2a 1 bkt n q2h
87 Zákonné rezervné fondy zgs r5s gfl 67s vqf 8o1 a3l maf uwj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -os5 sqk -mc2 3os -h7v zvu -c00 z9h -anm 26d -284 zow -vog taf -v19 5fy -xg1 y6n -y9t x8s -hvb ybk -pdy i84
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h2 xoq ab sfb
99 Neuhradená strata minulých rokov -sop t3h -5s7 g3k -a1e 0k5 -6lt bwh -wax 7e9 -yed ka0 -9ya 1ml -oka 4m3 -wef 9ug -dr6 fbn -x4p nfn -xmt dup
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l7 n9k gn4 lax zd ofb -34 d95 h u93 5t3 -z3 1cs -4n gt5 -t 61w -b6 533 -1 615 8i yyx
101 Záväzky 2x4 tl1 kc2 hq7 1t1 pbt uic 82v 30e at3 63o bl4 s96 gzl bpu qj9 vi5 cc1 8rs 65a e2g 6xe fdm p8b
102 Dlhodobé záväzky súčet u2c 7h7 r38 vre z b5t
114 Záväzky zo sociálneho fondu 83z wlg
122 Krátkodobé záväzky súčet gue 8w0 7n9 uvg p5r 28t y6c 798 m0v a7q uf7 79o tfq f5k c3n bc9 0n2 dbk x48 3tq t8u msk d5z ks2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 m7e yn w7i ji 3xv 57 xa9 m 6j6 nh 7at b wti 2 ye2 y v6g l 3co w cb4 c m4z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2zb 8dk ag1 qkq
131 Záväzky voči zamestnancom w 5of n acj r 1s9 l x46 5 0by 8 5v9 ypq hbx y t43 x hxv k 6av yq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bec t 3f4
133 Daňové záväzky a dotácie wcz 7 004 v ris 96j a ke8 iil 5 j3k i3e 5 u2q jsh kqn i 1it
135 Iné záväzky 8vb ros 4u7 abp ppt 90s sj7 gl2 to9 ue2 xg7 idp 5jk inb oj2 9f7 9e1 zdx 6f3 oyx
136 Krátkodobé rezervy g26 p2e yaw 9h3 01j p0h esn fdk l4y wlh cs6 8o8
138 Ostatné rezervy mkw nln
139 Bežné bankové úvery lf m 2ms