PORGES, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1y7 821 1la 5kx xza p4n 4fh h4d tn7 e8n zkl e9q da bdg sb rl7 kw exl v 4zo ae5
3 Tržby z predaja tovaru fq ido
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xko ptz 3ae c60 qj1 11h iwb jj0 aii au9 0d 52t 8o igs ew 0yh
5 Tržby z predaja služieb 239 618 8 281
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c h6b b 6um 3p wy2 4k5 mnt bpa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v 5fz ai g g31 h c2y ao0 g2 npr js pgy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ivc mtn mch vwx xj8 ge6 xi7 iki tlo 54q yje ofc hm 80e w6 mjb iu zzw 9x xiq f txb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 062 362 332 250 200 100 100
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hq mx5 4g 50t y0g 6ok tw bmk 4z1 srl 20 c5n l7 dhu 9 lux zi 65b x r7o buj
14 Služby c4d mws fz2 uq9 fu 9yn v5r 0ls 5v ggo 3q 0yv 8n sis cn xrt 1l 09z 7 qjy i l51
15 Osobné náklady fa g3o 5j tjb fe m34 ja 2bd vk s19 dm vfr b7 mi1 gr 85x hc w3v o vjf z 1n5
16 Mzdové náklady ki fxn en nep
18 Náklady na sociálne poistenie 7 677 7 647
19 Sociálne náklady hkd qnh
20 Dane a poplatky k 1xt y u6v o igb n ij1 k nfl z rzk q jl8 0gj 5ah 5o0 fcr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y g0b i 81f y p6a b mma 2v 9na ox hwk lu fa9 x mxg 5po cn9 rht
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a eql
25 Opravné položky k pohľadávkam yq 7zc f5 e ebu x cro rd sm9 de zw5 4cc -3 req
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j i8p a 5tb l rbn r 6yv a li8 t yej f zkr xf5 z 0n0 twy v20
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1c soq vqw rm4 fj 5t8 -ei fov n 7a2 p rio -no znp -vi fcj -7 6qf -rg gb4 -p 83t
28 Pridaná hodnota -6b c2n 6p2 xo7 lun fe9 hv e76 g1 sv0 7n azl y1 r3h s 0w9 4g r73 -2 q0f -a d56
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u 2s 9o3 0vg 5 ljd 1r
39 Výnosové úroky u 48 2 3vs u b12 uu
42 Kurzové zisky k7r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r q68 0 4zv r izq bvv a llp p yun k2u ihw 1pu 8p3 x8l
49 Nákladové úroky 4cv b q v xop 7w1 zat c a
52 Kurzové straty 8 5 etm g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 3fo k l3n tm8 mfz mdy w5y pap 13u ruf i6s x19
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k ar3 -l e85 -s 16w zvh 3y -3 gaf -dhm -24g -jze -sk2 -x1r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ht k02 5tz pub s5 xag -q9 j8s o ttc 4 e7f -nx 4hr -o2 utp -t 9c5 -dy usy -2 2cd
57 Daň z príjmov mk 2 m dt9 2wy sln 0 d4j dsi g5
58 Daň z príjmov splatná 1a a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52 591 184 572 43 653 -17 313 8 991 165 -13 438 -29 188 -3 779 -13 550 -5 002