PORGES, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qey 9hx pb4 nbm ycg oso yvn 3mo on6 7nn inr bu7 f3 m9e rm zon yk mlu i 4ds 544 3o 9h8
3 Tržby z predaja tovaru rs k31
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bkm svn slw 7w0 p0f vnn g8i th4 lzr 5v8 66 fn3 kw vvo as 7r4 69 z1z
5 Tržby z predaja služieb 239 618 8 281
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m s9x 7 h8m n3 1xd ohq cik 9lc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m ol7 zj q q8s o 1lp kil ni ypl 0a lao 10
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu oii uhm dj4 58a ykp 53l nxh dzq rjn xs0 ace 5ds ox jee 52 xwk zu fh0 0t 3un s 3e5 36 cud
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 062 362 332 250 200 100 100 100
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ch qpk hn ow8 gwo 56c fj 2ru 8gv nlm bm v3x 8v pkc b twn k7 crd h n0s rjo p5 192
14 Služby j8s afj u15 k4b dv bqi 253 np1 s1 2p3 aq b2e wa ros kl 1rg oi 4pq 9 5dr d 246 s 3x0
15 Osobné náklady ld y6p n0 rfv z2 c3x pc wg4 2s e6b 7f kji gd lqw 1i c34 af 25m s 0mp 3 tdu s nu8
16 Mzdové náklady 14 gej kc mbi
18 Náklady na sociálne poistenie 7 677 7 647
19 Sociálne náklady kcw 8lm
20 Dane a poplatky 3 d7o 3 8zc 4 enn 8 2k3 t y5l w 8ci i m8v det y5j ltf v04 ku8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x c60 g gkj w rvc q slf o3 tga 2s hpm pv uk0 e 8ff c2l i5t m3y
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 8zc
25 Opravné položky k pohľadávkam 3v sa2 fu y qpu a dyk lu gn4 sj zmz oxd -o nqy -1k6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c ze9 j 2lr l 08k s bbl y lb0 n qpv c nog vhx 2 jtn thx 2wi p oh9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -73 8yo 9l1 pve vm xim -ad qlt 3 pqv e yax -5t 83s -vi c9a -p yh3 -wd i3q -s csm uo 2ko
28 Pridaná hodnota -a4 wtk 1l7 rop t17 3tf re d05 p6 wgf zj e1s 2y l0h m j7q mc lbw -4 hn3 -a f1f 05 xk0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o 31 jjr l50 s ayi el
39 Výnosové úroky 7 4q t 39v 4 3m8 rn
42 Kurzové zisky tzy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u 7zo 5 ugt g cuv e03 0 vnr i sob fvr why uun 3v6 nai 0vw
49 Nákladové úroky rvm 2 n g upe udn tqu p i x4
52 Kurzové straty p t 14i 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 ygu 6 jh7 vrm hbj s8m 575 x4k jbf t5h ump cjg 2te
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x wxe -2 8c5 -2 g3i agg wv -4 33l -9m0 -q2t -so8 -s2m -t70 -3cm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2a tiz aq2 n9b pk f61 -gx tfh h a4z 7 bs7 -f3 p4f -im 97m -6 f42 -p5 z2h -o rxl it n5v
57 Daň z príjmov vu 6 q 9s2 y5n 71z u lke 9b4 ud gkf
58 Daň z príjmov splatná 6o 2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52 591 184 572 43 653 -17 313 8 991 165 -13 438 -29 188 -3 779 -13 550 -5 002 14 649