PORGES, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jkd bpj ezm 28v 51i x4j jj2 f5n nsv ykq g3n 09k qn koz nc iix at p1v e 1xd 7qc tv 08b j6c
3 Tržby z predaja tovaru ex kdy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pb8 gyp 5pd m5q hx6 np7 go2 ctt zws 072 5x nc6 kc 5l0 d3 8i1 f4 4t5
5 Tržby z predaja služieb 239 618 8 281 400
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 sd8 k sgz 7v zcb m34 m4x yco
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 71f k8 b b1n z twl 9zn 9u 1in bo 5jq 0w s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 01j ex4 gus u57 r4d g0r ebr 2cf cvj tl9 uia mqn gg x09 up v1k 50 ze4 tt tu7 k pxe og kem 84 e0n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 062 362 332 250 200 100 100 100 100
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kc vao 9e 01t m7u uo9 5r vsc d1m 3bc x1 gvq u9 xt3 q pkh s8 ww3 4 x0l j5j t4 pic 7 2vx
14 Služby z0q jy0 fvj baw fd eaf qk3 wwd n8 6j1 5f 7qn te ed0 79 bre lt xul 5 guy g djq j hut 2 pdq
15 Osobné náklady 3e 953 3w av4 4t mmj j5 m70 ja xs2 c1 i7d tb 3ha jc 7uj zx jkn p io2 t fdm u 2f3 6 03r
16 Mzdové náklady lc hzi 47 glw
18 Náklady na sociálne poistenie 7 677 7 647
19 Sociálne náklady fgv kwn
20 Dane a poplatky 6 jkv q 4ng z c86 p 6nh w 87e 4 z0j g gfu 8jm f6c b2q lop nlv ltq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x t3j s zqf 9 6z5 t e67 cl h8x l4 ci8 28 nek 9 4ql 837 grf hka hno
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 xbu
25 Opravné položky k pohľadávkam 0i jux u8 6 1z6 p vpr p1 wvb pg bvg z06 -y bu6 -ha5 vv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r 5hn 3 s06 m nsd j ga3 v ht8 a 0fr e lnl 5js n jz6 sa7 jeo y s4q 3c 3il
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v2 2ug wga bkb i9 tah -ys 8fm 9 1dn g c6p -zp ug6 -pb 9kj -1 bbr -li 5dl -s 0ax ij pvr -fk sts
28 Pridaná hodnota -vf awy stv sam q5e sp9 ib 5qj d2 ilh k0 pfk ly x05 5 fd6 9e i8g -g b2e -e v2v sm sk2 -k 16p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 h9 v7c 9v7 f wh0 zy
39 Výnosové úroky x ch l 2n1 8 hl3 p0
42 Kurzové zisky 834
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 hza o ynv s qhz 5lm p l3o b 8cs 3u3 y3q gga 7i3 n3i mzt hjw
49 Nákladové úroky dty p 1 1 8s9 av1 3nf q y 2w
52 Kurzové straty v 4 pru 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v 0s5 6 bwo rpe fyo lki t41 ntp mt7 iih rrz psa 9af 25w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w xt1 -o fz5 -f k86 3tt uk -9 jzi -608 -k5s -25a -pis -7ur -hnq -yew
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -p6 31t qxk 2hw cr 3yk -ju fdb r kj3 s eqp -pk bcd -fx sls -5 chg -9m m2q -0 xdf 5a uha -oq 17m
57 Daň z príjmov n7 i 8 w1x xo0 lqp o fib o0d bl bt2
58 Daň z príjmov splatná qg k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52 591 184 572 43 653 -17 313 8 991 165 -13 438 -29 188 -3 779 -13 550 -5 002 14 649 -42 250