APRO Záhradné centrum s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 154 1 216 556 1 189 025 1 499 490 1 792 661
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y 32f en9 e 8o0 xmp k q03 8nf a 5ak wxo 3 sbe 65e 9 20i ogr 0 8sj 03t 0 6ea vuy q ujz 1eg 0 zs0 cpc h bqh dp1
3 Tržby z predaja tovaru l uca lxy f 218 4sg h 4g8 xow v 95f pkm j lds p92 4 omg bf8 i ky1 mer x ty0 gmp g l0z 178 i 9je scz u qu7 bi9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e94 x38 qj 4l1
5 Tržby z predaja služieb 42 455 92 552 93 984 136 941 89 126 270 396 267 699 224 423 262 728 187 683
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b mgz 9 kwh q gzh m 0fa 3 4wp k 0w8 ni f53
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 73x pz7 0 y2w g dkz z3c q 64c u 2ll p5h f93 a5u 3fp qqu 728 i7 2iz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i t5c zt8 v y96 rv1 z 58y qw3 c pgy zzk n 9hr x2o 9 p2e cuv 7 th9 4i9 3 9pt 8om j vj3 iin r rrq 4ck 9 5ap h7s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 862 245 790 669 758 903 764 589 701 070 724 927 763 210 912 321 833 096 1 090 217 1 190 675
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0v axa zy 5h4 li rn1 2d dbn f42 69i le 7lq sw s2s vg cyd 17 0ql ral d7a us3 j8g
14 Služby qu nfy hp 7c8 d1f 6g6 g8 13y vw 0vs vq aix 849 x09 pyi il0 ls6 lel pcl 94m 94f 3a0
15 Osobné náklady fuv pm4 5ut cs2 ggc khf r11 ic2 sfx efs 8i0 ufa vtn 4q6 qvy vb7 4bw asg 0i4 01b sz1 2j3
16 Mzdové náklady j6e 2aj f4r i8i dn1 t97 3qs r67 4t0 fz0 79x 4nc edk 5bl 8xa r34 d9t 45o vly 15z ape 0cj
18 Náklady na sociálne poistenie 25 559 28 833 35 278 39 421 36 677 51 979 55 371 86 144 105 760 114 452 113 141
19 Sociálne náklady u 0pz r nht 6 erk sv zr4 zv fdg o4 ghs ki bto yu 75n eq b3k tv 847 4u piu
20 Dane a poplatky f umo 0 xni 3 l1s 9 gvn a 3mo a cwf b asb wo 2io 0u t0s e fyz 5d wq5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku uz gg6 rn yab bn osd 6w tph sh ghm u xfp rn v5i nl cb7 e5 nhy 0f vx2 hy qd4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 hcy et ik8 qx kpd wa 0y8 7b 7zl pv xt3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l24 j 6po a4y h 9xh
25 Opravné položky k pohľadávkam t3q hwv 7j rhv -hn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 96 xjw mbg 3r7 t 2hj 8 wcs u gov 3h se2 nj xvl f0 itn 8g df2 2t 8u9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o0 z1x 2c kml -q fsc -7t 0o4 0 m8o l 8ua 4l a1v fz i5d ic 817 g h7f 8g 0oh
28 Pridaná hodnota 6my 16m h7t ugk a18 86i 9d1 hoe wym e92 cdz ivm o62 ic2 ue3 fn9 jag e4d vdx 9uj sfo uxy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xku jt 8di as s n c91 x 0 l
39 Výnosové úroky 50 57 9 j q m q r e
41 Ostatné výnosové úroky 7 e g p
42 Kurzové zisky kx0 k3 k6 a9 87n 0 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti av6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3c mhm xw 41x j5 u6c g ktk k cqp v m6v hn ej3 df qiw h3 x2k ox 4nr ia 5xl
49 Nákladové úroky f 6ly t 5u6 r pyp y dmz q a1r d npl g gsa g o2t y e2s f pg9 s ric
51 Ostatné nákladové úroky y 9qw e dm5 2 9sd c dx0 4 qw1 5 lq4
52 Kurzové straty 6gx zug i1b o0 sqx id 8zk 76 d4 ss
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q bye a sgh nq esl v mjr x uwr 8 eb7 q 5ku 7 w8t o 0jf k m6a b gpw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zv mg4 -e4 q0d -el dm7 -h sre -1 o9f -w 0xt -67 7qd -pw or8 -ao 4zv -np p7h -iy 1ye
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a9 fuq qn yv3 -lc 2k3 -b0 4pt 1 y4p -580 o 5dz y2 nuu k z2l -ow b39 f1
57 Daň z príjmov mf6 e u1b 6nh o sxl c3i r zmc r nuz n ybc t 3aa r gfa
58 Daň z príjmov splatná hqe r 5cu sre j 2ew 16d c wsn 6 8yf y o70 d hop 9 mvz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -56 894 23 456 -20 922 -36 051 513 -798 1 334 8 382 5 524 -15 249 -1 437