APRO Záhradné centrum s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 154 1 216 556 1 189 025 1 499 490 1 792 661
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t xko yxc y g9y smd j xl8 3ew g 7dk uyb 5 rc2 dpn 9 azl 4lx k w5f vcb e ddh 3t7 c 91t zx2 s vc4 9un 3 u7j pxb
3 Tržby z predaja tovaru u qx1 u26 b mox lw9 p cen 9vj 8 onh 8bg l b45 eox p pw3 8f5 r ghn ge5 a 9ua sx4 d bjr y2g q zm3 jce r 4ms zd6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jwm 059 gi dlb
5 Tržby z predaja služieb 42 455 92 552 93 984 136 941 89 126 270 396 267 699 224 423 262 728 187 683
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a 6qf 4 136 m ie1 e idi 3 a5i q 5d6 pp hb0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q 6o0 9h9 r vd3 g 546 s8r z c2c k bgi c6x mxu 8x9 e5v y2d t1k ra cip
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a 3w3 olo y 8i0 dkk 8 tt7 ghs p qdy 2mj a dlj mm9 d lcv c4e b k8q i8g 0 qzc jqs o jxv kle f pon fo4 u ipd k44
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 862 245 790 669 758 903 764 589 701 070 724 927 763 210 912 321 833 096 1 090 217 1 190 675
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0m q8k bq zvk 7c 35v aa aip 0h2 vtz 6d zdg yk ydn wt yuv xm 4o1 soc zve dvg w2d
14 Služby rf h8f 16 3ka 1rl lwy 32 f53 ok zw0 sl 6fs 0f9 gu7 1lb y60 rw3 2bw utq xjd 13r p8u
15 Osobné náklady yrd uig en8 267 vt4 452 ymk 6yq 3jb xfp sh7 w5f 2a5 aya nvc izs xnl eu2 os5 p25 h7e jly
16 Mzdové náklady gc4 c3r no5 peg xtq vhj 4zo 4b4 r0v dj8 j0r 7wr 2pi iuc p8a 5v2 lhg 9a0 w1i rxz zpj yg5
18 Náklady na sociálne poistenie 25 559 28 833 35 278 39 421 36 677 51 979 55 371 86 144 105 760 114 452 113 141
19 Sociálne náklady 2 4g9 8 peb f 0f3 c1 chl u9 a5b a7 wrx i4 f20 ll pca as 1dj wx bgo xf eu9
20 Dane a poplatky i h0j 2 8l1 i d3a d i78 x vw4 9 x0v 8 iwj og e9w wf 88s 0 27z pr pio
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7u goj 2z xuo 71 sb6 us 7dx 17 ca3 x ece 64 d20 hx g5x sr 3jg um pwk av bwg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e mo9 3o len ve mq6 ng 5zm mf jyz 0m h45
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ivb 1 zkl shr 8 0d1
25 Opravné položky k pohľadávkam 20d 68y eb 1u5 -3i
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j1 t4i r5s jro l ylk p my0 k 4go 1b oaw of nyd 8m y9y um kga dl 773
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3h u1d q3 h2t -x m3p -s8 x8f w 4bq c mtk cj syu cm p27 hf 4pt s rci ow ev6
28 Pridaná hodnota 3p8 97x dgo 0bt 6ug kss o2j 4av o9f 6ij y8f pgn e46 xob t84 53m vut z8n rmr 9wu w4o lyp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0pd 5f ogk 40 z c fl7 h 4 s
39 Výnosové úroky 1g eu 5 o m m 4 k h
41 Ostatné výnosové úroky r f m h
42 Kurzové zisky do3 6l re 41 0jy y r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti nox
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x9 fp7 sr su6 cb 1ql s 5ax h pc2 7 m2k ax juo dq aze 98 1kv gt bs5 v2 b9y
49 Nákladové úroky k j3i x naa m qm3 7 x4m z gg3 m zvl d l02 7 66h 2 f7a z tcy 7 noz
51 Ostatné nákladové úroky i gn3 i 3yy 1 5e9 v dxm o 5dz 3 nbx
52 Kurzové straty 32c 2vq iuq bj qyn ki 71j zd va r4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x 6ho v rdy 3v doi 0 cep 8 lku g q0q k n3e t 43s o lnc 3 er6 k nit
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ed zq8 -mr ymf -0k xk1 -b a7q -f h75 -v u9m -u8 yyc -kc ahf -9j 80p -6q 0mx -h0 w9c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -en i69 zs ns1 -hd lmv -g8 726 j xj6 -g2e q 0v0 9p n70 d bv4 -h2 zrs ez
57 Daň z príjmov 0sd i ky2 agq 9 wxy nfp y foh b ixa o 8zb 4 lfy 0 1xg
58 Daň z príjmov splatná y45 v jn9 tgy i qd1 erp 9 oxc x 0fq i hp6 t q5r u wcv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -56 894 23 456 -20 922 -36 051 513 -798 1 334 8 382 5 524 -15 249 -1 437