TRU LE HUI BISTRO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 10 751 3 163 3 681 4 463 4 962 14 968 16 820 19 550 12 767
2 Neobežný majetok 8 w4r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 867
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k 6b1
33 Obežný majetok lx yye g jhd j ko5 m ul8 e 9af gg cq8 z3 tkj ml k06 2s yaa
34 Zásoby súčet e zgl x 0ns 8 njb 4 rnm t jiq u pmv x 1po 3 g9u t gs1
35 Materiál 6 qz3 f 47u
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 dnf b tkv z f5w 8 3y1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y gye 2f9 vb rd1 a won z 38z p 5yd j 70g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 dce yc3 0p f jp7 m qsh v kcx r 3nd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 98h
62 Sociálne poistenie r7
63 Daňové pohľadávky a dotácie fo
65 Iné pohľadávky efh p fb ra 1kk 9qj kuo
71 Finančné účty v dnt thy 5z9 5 h36 8 oii 7 m3d 3 lzl s s0k w nsf
72 Peniaze hmu h09 0uy j o3l 6 tcz 2 hcm 0 1wl n 056 j evd
73 Účty v bankách s dx7 p8f
74 Časové rozlíšenie súčet 4u v32
75 Náklady budúcich období dlhodobé mq y5y
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8f hsq a eo3 f rpn u dfe 7 yq0 rm rtk vv 0z5 1y in0 ly qqt
80 Vlastné imanie -le3 v2k -eu2 3s9 -3ug sxf -18o 5p4 -g4x 55y -bfp ih4 -82j mc5 -78 wle -xj gte
81 Základné imanie súčet h ilq s wc1 c td5 f 23m h lcn f zso 2 6qb v ufg e o77
82 Základné imanie i cmy j 5w8 5 cff j ao8 c 1xo d okm 8 60b n maa 4 eud
86 Ostatné kapitálové fondy 5ht rm6 zri s4c
87 Zákonné rezervné fondy m z9g q v8v 7tw u52 c9s hoc woy say q9d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c q6y w wao
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0cw ety -s2c 8z9 -oex z1t -rtd 9ob -e0a hfl -ogl wjw -fav c7y -uo4 2wt -y7n 09e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g5i guu
99 Neuhradená strata minulých rokov -doh jfr -boa qaz -uqa xmc -43a 4vf -dtn y3h -60x h86 -972 llw -8lx 2r0 -20a ql4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hv lzq -i0 zhy -k8 vf0 -iv gng -i5 ivj -jh bsj -y5 2gy -sg twu -93 gu0
101 Záväzky hyv c22 r7s yj9 qxj amz 76y a52 i6q ivh w23 3vq wif s6e o9 lfh 5c 8x4
102 Dlhodobé záväzky súčet clv 4kb ree abg 9tg 4w pbe c0 orz b8 g3z wz xv4
114 Záväzky zo sociálneho fondu fur jkh
121 Dlhodobé bankové úvery v v1n n i32 2 i1x m ze1
122 Krátkodobé záväzky súčet 9hr wpc vez tbj v93 f2u vib 62f n17 cfp vkk h95 ys8 74g 8f mqp qe jew
123 Záväzky z obchodného styku súčet itl 2 ugq a 0k4 t jcw d1 z96 5 9zv lb 5ki u3 6yo 88 xi4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r7u fu6 fg2 lgj
131 Záväzky voči zamestnancom e3q 797 t 204 men y9 wh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hof ge2
133 Daňové záväzky a dotácie 4o5 -cgp 1ny 3 k93 i h9e e 10s 3 dv4 w0o yqw
135 Iné záväzky pqb s5w kwu 6jg 77c 4b9 ybf nl8 e48 dvu oo ktp vm ate
136 Krátkodobé rezervy cye 5rc 6uu 0c
138 Ostatné rezervy fot g12
139 Bežné bankové úvery u 8kt
140 Krátkodobé finančné výpomoci 64 0b0 jm jwr