GOLDMED, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18897/V
Dátum vzniku
04.07.2001
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. V prípade predaja majetku spoločnosti konajú vždy spoločne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia s odborným zameraním neurológia (od 15.12.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 4.7.2001)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (od 4.7.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 4.7.2001)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 4.7.2001)
 • propagačná a reklamná činnosť (od 4.7.2001)
 • prenájom motorových vozidiel (od 4.7.2001)
 • pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) (od 4.7.2001)
 • prenájom športových potrieb (od 4.7.2001)
 • staviteľ vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 4.7.2001)
 • upratovacie práce, a čistiace práce a výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (od 4.7.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.4.2006. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 26.5.2006. Zmena obchodného mena z GATINI, s.r.o. na GOLDMED, s.r.o.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.6.2001 a jej dodatkom zo dňa 3.7.2001 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č. 2
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok č. 3
 • Zmena SZ
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z VZ zo dňa 17.12.2002
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Nové úpné znenie SZ
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
28.11.2022