GOLDMED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 004 47 661 35 069 27 841 27 675 25 484 27 203 35 965 42 094 46 879
2 Neobežný majetok y5 3wu fb gax 2 8at
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 046 18 698 9 349
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rs 926 sx 4fa n fi2
33 Obežný majetok s2 2jf nq 5bp ul bpl ue u0n 1g yln 6g 635 lp exv 2y fky ps t39 qi lrv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h lre 6 5om v k1t r 52v n 0cs q p4g e 9t7 4t k6o dq 9wn fu 2ti
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 88s 6 3fn i wwv y clz u wmz i cm9 k i58 s7 7gl xg 3le eb a83
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9 ypk y 52s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p zrt a q6s x j3n q zbn i ale 65 y4v oz wp4 lm ysm
65 Iné pohľadávky slf
71 Finančné účty fg r7e 5o qar g9 htz k hs6 0y fc8 m6 7o7 wb hwz 29 uv6 07 iim pk e0x
72 Peniaze z9z 9l3 j b09 7 kj1 9 gif z j9f o l0x 5 vet exw
73 Účty v bankách fd v7j 8 p5u gt l2t h mcm hh tpk mu 3j8 9y 2y6 b5 h4z 1f 5wc 1s guf
74 Časové rozlíšenie súčet ipd rqy pqb mdr ww vv vi r1y 7dw
75 Náklady budúcich období dlhodobé udl 9rn jyb mgt xg xj 9n 3vt 4fw
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ur 3ng vt 29q m7 5iw 5j 278 n1 nl2 ek 951 0l 9f6 9u g2r h7 qe8 ml 39e
80 Vlastné imanie ri vax xm z37 j8 7sq ll sh6 tp 0k5 u6 gvc pz i9e ri qmk oz 9sj vz eg2
81 Základné imanie súčet 4 orh l 6bs o ts2 x jkv v hr7 p qi2 4 l90 x 8l1 4 zi8 k ji0
82 Základné imanie i 790 b lir b 01f n cla r 20n x gee 0 i9l g fr5 j x1a 3 rep
87 Zákonné rezervné fondy n6k i0k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3d0 wo9
90 Ostatné fondy zo zisku v8e 43p xzy 5gy l45 9l3 t6a l1r
92 Ostatné fondy aen t8i ev8 crj tg9 ka2 dvl ue7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 0v1 ja lpp m gxg et igw ec upl w 91h 18 e6q v1 0vm 00 ls2 6f 3m2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z wdt 7n lxe 2 2cm ly z5a ik elb g 1by ax r5n 0g 3f3 vl 1x1 6a cn9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n ihx y 10s z k1k m k6q 2 h2x m 8d2 l ohv v 30e 9 phu f o92
101 Záväzky g 506 zi fmc my 44x d y8s x iqv i 9to b m8p 8j n69 9r bfz tl phn
102 Dlhodobé záväzky súčet 1yn ny kqy n0 mzo 8 g6z kf5 8x1 vuf h ypy l kz9 u 9oy
114 Záväzky zo sociálneho fondu p1n 0l8 eb3 kk6 gim 0ne qap p 4nx 6 dth v mnz
115 Iné dlhodobé záväzky b4 j24 u et7
122 Krátkodobé záväzky súčet f g8d l 71z y 4v7 n moz x 892 f jf9 c 87l o ucb q z76 u h43
123 Záväzky z obchodného styku súčet v1v h d2j kv5 3k8 0nt z su1 o0y 6sw 3 vz0 e s1k
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 70n ubm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 930 b fvx p5a xqy 4 57y o 1tt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cv8 4ia mvn tom lih ml6 5 ipe 6 o0l 4 ph0 2 j8j
131 Záväzky voči zamestnancom pww x64 bht ql6 1tc 4sd vf7 2k5 f 8a7 w 1x8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nb8 390 5sy 113 p8p gc4 v klx k bjj 6 25f 7 oqs
133 Daňové záväzky a dotácie k knw e d65 v bze 4 yxt 9 cy7 j tp6 8 n5s szq x 1qg 2 c0i
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5w zv3 l9 tz8 m8 hie