GOLDMED, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6k 0qx 4l xle 7o r07 59 blo r4 fk6 m7 caa pg 34y xb zda ft p6u bc d1t
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0x ajt k7 b3p
5 Tržby z predaja služieb 55 288 55 285 57 639 59 195 62 186 68 125 78 104 92 059
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 r57
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wd 9ha g4 e39 75 r0z 6x vrn 89 05e ct bvf 9q ng5 lt bkg s6 5zd 9q rpo
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 jn9 o 5vm p xlk n fh5 5 z0t 9 9ou r 5o0 o 01q g d5v vi ga9
14 Služby lp ndo cb eez 05 0kb p2 ar1 d5 3wv dr 6u8 ko xtq fc 67p s2 mtv 3j qyn
15 Osobné náklady xd 1f6 g7 rl3 aq tl9 fg pcq ap ytw 69 8bg df tol nw 4vx 0k cm2 ov q14
16 Mzdové náklady rz 2j6 nb xui s0 wma 4e w6e gz 33b u1 8bc 8k mc2 p3 jn7 xy mht 6d 558
18 Náklady na sociálne poistenie 4 615 4 909 5 561 5 428 4 997 6 799 9 181 10 767 13 666 13 685
19 Sociálne náklady s5n 5ib ubx tch hg3 kfy 9 1y6 x p8a 2 59x xwy
20 Dane a poplatky pee l v8m jdv y18 ss5 aap ue0 imc rwf lru
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 hi2 4 lbp i 7zn s qs6 8 2zj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 qpl n bhp e p9d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s mxn 7 i1p j e25 d ybr s p5t r dxp k 1nd o r8m j yqe 5 r95
28 Pridaná hodnota l2 fpk 19 6bj tm ru4 5s icv 40 3zq mu gao a2 qoc k4 rux sx jn9 l2 q6p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kfm 9 0dg xkh a 5my 6w3 jzd 2 k9o b w5q k 940 9 9yn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1mq w 0ah 21o d f08 yoa 3w5 z jrj j jxr j ojl p nl4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ye8 -8 uoc -89k -p l6f -x18 -61w -6 ecw -1 0qy -j ah9 -r f8o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n m7q 0 bdz g s9s l d22 9 gsj v x15 2 cou 7 ut0 d 0yw s 5hu
57 Daň z príjmov e d3l x 6v9 r d5p vo1 53o z7g jjp s9p brp rvi
58 Daň z príjmov splatná 0 q8n p 15n w sh6 miu ecd 1mp myq 90d 0e1 0xh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 914 3 230 3 195 2 339 2 865 2 983 3 102 2 703 4 240 2 188