Schlägel & Eisen a.s. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
4967/B
Dátum vzniku
14.08.2001
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
Základné imanie
5 312 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • vydavateľská činnosť (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • reklamné a marketingové služby (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 12.8.2011 do 18.3.2021)
 • vedenie účtovníctva (od 22.7.2002 do 18.3.2021)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.7.2002 do 18.3.2021)
 • faktoring a forfaiting (od 14.8.2001 do 18.3.2021)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.4.2003 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, tunely podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.4.2003 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.4.2003 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.4.2003 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.4.2003 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.4.2003 do 11.8.2011)
 • verejné obstarávanie (od 22.4.2003 do 11.8.2011)
 • projektová činnosť v kategórii statiky stavieb podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.7.2002 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika, vodohospodárske stavby podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.7.2002 do 11.8.2011)
 • výkon funkcie vedúceho útvaru - pracovníka pri banskej činnosti vymedzenej v § 2 písm. b], c], d] a e] zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.7.2002 do 11.8.2011)
 • výkon funkcie vedúceho lomu s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton pri banskej činnosti v rozsahu vymedzenom v § 2 písm. b), c), d) a e) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej v § 3 písm. a) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.7.2002 do 11.8.2011)
 • výkon funkcie vedúceho bane pri banskej činnosti vymedzenej v § 2 písm. b), c), d) a e) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.7.2002 do 11.8.2011)
 • výkon funkcie projektanta pri banskej činnosti vymedzenej v § 2 písm. b), c), d) a e) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej v § 3 písm. a) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov (od 22.7.2002 do 11.8.2011)
 • nepravidelná neverejná osobná cestná doprava (od 22.7.2002 do 11.8.2011)
 • vykonávanie trhacích prác (od 5.11.2001 do 11.8.2011)
 • činnosť vykonávaná banským spôsobom (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • výroba a montáž kovových konštrukcií (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • oprava motorových vozidiel (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • oprava karosérií (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • prenájom zariadení, strojov a prístrojov (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
 • organizovanie školení a seminárov (od 14.8.2001 do 11.8.2011)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 332,00 €
 • Počet: 16000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 24.07.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • JUDr. Viktor Mišík
  Zámocká 779/1
  81101 Bratislava-Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.07.2013
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.05.2014.
Uložené listiny
 • Zápisnica z MVZ
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Rozhodnutia jediného akcionára
 • Zápisnica z rokovania DR
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva
 • Rozhodnutie predsedu predstavenstva
 • Notárska zápisnica N 147/2004, 27617/2004 zo dňa 31.3.2004
 • Notárska zápisnica N 91/2005, Nz 10534/2005, NCRls 10451/2005 zo dňa 10.3.2005
 • N 514/2005, Nz 42883/2005, NCRIs 42376/205 zo 16.9.2005 - Osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica N 41/2006, Nz 3813/2006
 • Zápisnica dozornej rady
 • Zápisnica volebnej komiesie
 • Zápisnica z dozornej rady z 1.7.2005
 • Rozhodnutie jediného spoločník
 • Notárska zápisnica N 195/03, Nz 23523/03 zo dňa 1.4.2003
 • Notárska zápisnica N 779/02, Nz 729/02 zo dňa 24.9.2002
 • rozhodnutie jedineho akcionara.zep
 • Notárska zápisnica N 515/02, Nz 490/02 zo dňa 28.6.2002
 • Stanovy
 • Stanovy - úplné znenie
 • Úplné znenie stanov zo dňa 26.4.2005
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.3.2004
 • Prijatie funkcie - Schmid
 • Prijatie funkcie - Gisi
 • Prijatie funkcie - Bielokostolský
 • Prijatie funkcie - Blatter
 • Podpisové vzory - Ing. Gustav Schnierer, Ing. Ctibor Brokeš, Reto Leuenberger
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Michal Dančo
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.9.2002
 • Podpisový vzor - Robert Kretter
 • Podpisový vzor - Jaroslav Longaj
 • Podpisový vzor - Dušan Mihók
 • Podpisový vzor - Marián Záhorec
 • podpisovy vzor.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 06/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 06/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zmluva o predaji časti podniku z 1.2.2006
 • Zoznam majetku.zep
Dátum aktualizácie
24.01.2023