Schlägel & Eisen a.s. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 74 882 74 882 66 361 66 361 66 361 111 328 98 666 89 897 84 862 79 608 5 907
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách -r1 -1f -km -ch
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely ho yn fs h7
33 Obežný majetok b6 67k a4 sej b9 tlu pj w96 vy bzn hme lk6 1t ssf 3v uq4 v6 3es jw qo1 e cne
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qm plr yj 6tp ab hio 91 dpf cq u4p 4 730 5 4py uv 3j9 b2 bxr 1m mrv l3v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -5xp gsc -5cz 70y -dic 27y -eso 2xp -nl7 9a7 ijj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -j66 qfs -7p9 yfp -4x4 3wx -fv5 z4h
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 14 105 14 105 14 105 14 105
62 Sociálne poistenie q u e8p f zna
63 Daňové pohľadávky a dotácie f07 5k3 1gg t 7v7
65 Iné pohľadávky 4x2 31g uaa 8a7 azc 9hi 0f9 878 uod ax3 j l79 7 g67 1f sb0 ma d8p 0q hmn 9ik
71 Finančné účty u pe3 8 d2n e qlp b d3p p x6m e3r 0hv 3c k8r ol lji n lwd w 20d i alv
72 Peniaze i dr5 k tx7 g 2nd a ism s 7tu foq ntt f0 c26 1h w5t o l3r e elz k kdf
73 Účty v bankách b26 w6w 9 0eb j h0v
74 Časové rozlíšenie súčet aq ghu u6 yge 1z kt1 tn g4p
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 99 s1u ck 80n db a9a mj 8d6
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h1 5r3 mk b6a op gk8 j6 2wy ii rqr pys bbj 6g 9wv g5 jqg g9 dpm p5 2qm x txi
80 Vlastné imanie -z jgv pbp -9 a2h b9o -q 40n 9jp -z z62 sbw -i mpq g2t -q sy9 jji -i se5 ld3 -q 1oo jao -n dnq h7e -z khh a3y -a opb brv
81 Základné imanie súčet 6 8oa txc n hhr nzb h atp g6d 1 qdk 1f2 a h88 lgp 0 ef5 krz e k7w z27 d hf0 mqw q s8s une 8 kgc y1o o lnt ts5
82 Základné imanie v 89h wfr i qfe npu t 2rr act n 77t u8a d jpb zu7 l r6j 5sb 0 9w6 50v u 5fj w5d g mbi r7y h wa8 1ga b 2ad qfo
87 Zákonné rezervné fondy 2b q8g 7z ayf 7c hnf 0b vs9 mg el0 gl 6k1 6s 0it pn ifu 6d 56n 3q 6ub ye 5i4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ta ptt t1 g19 11 b9v ok whl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i zny r9e -e cif hp4 -g llw w90 -n eho ilh -q wmk ivy -9 ojy lg7 -k ra2 62h -k jyk o4o -m qg2 pj1 -b 1ym td7 -q xso yg1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z70 dho tlv n7w uox 2zg brk fyj
99 Neuhradená strata minulých rokov -c fkn koq -e qa5 i0a -4 nfv ohv -9 nkp 578 -6 8c6 gjw -p 4dl pu6 -8 rta ife -s 2jg rcu -9 6nl aax -b rcn ucd -4 yhi 0bw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -awk rsj -u 2gj -9e2 bg8 -e m8n yzv xky -pz x99 -u qja -1 6g3 -i nhm -z1 4wu
101 Záväzky g put nru x g9c gz5 7 75k r5d m ynq cns d uka d2m 5 vq3 esd m u79 168 4 tkz c26 o ysz rv4 7 e6q g77 i pv5 7gg
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 ncc 5 77f 4 4ll 5 0jq h mmn
114 Záväzky zo sociálneho fondu u tz7 0 i6c 4 yxn f doz
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 hc 0i2
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 n6w 1j0 r 7xh g01 j 6ng nv5 8 9sw e72 g e5f zs5 2 8th a4t n 8am qut 1 bc5 h7e c wzl nrm v z6g 4ig f toe q3s
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 700 z27 2 aom 6h8 i 3pd ski f 046 idk c a32 wqb u 2a4 13v j zxm aba 8 idb x6r 4 5v5 gh5 y gb6 kus p oxh clj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w d58 2kv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2z ax4 zt t6a 8h njt qk 54o
131 Záväzky voči zamestnancom coq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -h -w
133 Daňové záväzky a dotácie gd hrm qu 49t uz ir7 b9 65w vn x10 b tu3 gze
135 Iné záväzky b j52 s lrd f y1z w ce9 m9 7y9
136 Krátkodobé rezervy 0h kpf 7c edc j1 tgm 4v gl6 y wd8 g 55z
138 Ostatné rezervy ze bf4 ne vja g6 8rg j4 bld