Západoslovenská energetika, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
2852/B
Dátum vzniku
01.11.2001
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoj svoj podpis.
Základné imanie
196 969 174,86 €
Predmety činnosti
 • Počítačové služby
 • Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
 • poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • overovanie určených meradiel
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
 • správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/
 • obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
 • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi
 • činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • vedenie účtovníctva
 • poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu
 • personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu
 • administratívne služby
 • vedenie ekonomickej a mzdovej agendy
 • verejné obstarávanie
 • prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov
 • prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky
 • poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení
 • montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
 • lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti
 • marketing, reklamná a propagačná činnosť
 • činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/
 • organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
 • poskytovanie verejne dostupných informácií
 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
 • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Akcie
 • Druh: kmeňové na meno, dematerializovaná podoba
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 5934594
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 09.09.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Juraj Krajcár
  Zlatá Idka 283
  4461 Zlatá Idka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.12.2017
 • Ing. Peter Adamec , PhD.
  Andreja Plávku 3
  81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.2016
 • Marian Rusko
  Hochäckerstr. 2a
  82041 Deisenhofen
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 01.07.2017
 • Ing. Pavol Viskupič
  Hlaváčikova 3
  84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.2016
 • Jochen Kley
  Havlíčkova 7568/19
  81104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.06.2016
Dozorná rada
 • Silvia Šmátralová
  Kúpeľná 29/2
  81102 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.12.2017
 • Ing. Martin Mislovič
  Liptovská 4
  82109 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.12.2017
 • Ing. Juraj Nyulassy
  Hospodárstva 51
  91701 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.12.2017
 • Markus Kaune
  Zum Bockekamp 3
  47259 Duisburg
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 05.12.2016
 • Ing. Eva Milučká
  Majerčíkova 28
  3608 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.2016
 • Ing. Lucia Veselská
  Kaplinská 9621/5
  83106 Bratislava - mestská časť Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.2016
 • Ing. Erna Dohnáliková
  Timravina 2
  81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.2016
 • Mgr. Tomáš Galbavý
  Černicová 16
  94901 Nitra
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.2016
 • Ing. Ján Rusnák
  Tichá 808/16
  90066 Vysoká pri Morave
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 872/2017, Nz 59540/2017, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2017.
 • Notárska zápisnica č. N 611/2016, Nz 44748/2016 zo dňa 16.11.2016.
 • Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 437/2016, Nz 28990/2016 zo dňa 12.08.2016.
 • Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.05.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2014, Nz 22013/2014, NCRls 22444/2014 dňa 10.06.2014. Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 876/2014, Nz 59725/2014 spísanej dňa 18.12.2014, osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2014.
 • Notárska zápisnica č. N 851/2014, Nz 59091/2014, NCRls 59963/2014 zo dňa 16.12.2014 - Osvedčenie o voľbách jedného člena dozornej rady.
 • Notárska zápisnica č. N 716/2014, Nz 43145/2014, NCRls 43978/2014 - Osvedčenie o priebehu zapečatenia, otvorenia urny a sčítavania hlasovacích lístkov a platných hlasov vo voľbách členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 07.11.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013.
 • Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 3405/2013, Nz 19897/2013 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2013.
 • Notárska zápisnica č. N 735/2012, Nz 44961/2012 zo dňa 20.11.2012.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.08.2012.
 • Výpis notárskej zápisnice - čiastočný zo dňa 06.06.2012.
 • Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 399/2011 NZ 59187/2011 osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011.
 • Čiastočný výpis z notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011.
 • Notárska zápisnica N 79/2011, Nz 14178/2011 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady zo dňa 19.04.2011
 • Notárska zápisnica N 51/2011, Nz 8761/2011 zo dňa 11.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.02.2011.
 • Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 109/2010, Nz 19166/2010 napísanej dňa 28.05.2010 osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2010.
 • Notárska zápisnica N 66/2010, Nz 11769/2010 zo dňa 07.04.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica N 73/2009, Nz 19298/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica N 174/2008, Nz 26726/2008 zo dňa 23.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2008 vo forme not. zápisnice N 174/2008 Nz 26726/2008
 • Voľba členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti konaná dňa 29.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 26/2008, Nz 3764/2008, NCRls 3729/2008 zo dňa 30.01.2008.
 • Notárska zápisnica č. N 127/2007, Nz 21402/2007, NCRls 21304/2007 zo dňa 31.05.2007.
 • Notárska zápisnica č. N 30/2007, Nz 4649/2007, NCRls 4641/2007 zo dňa 05.02.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2007.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2006, Nz 21751/2006.
 • Notárska zápisnica č.N 96/2005, Nz 41424/2005, NCRls 40853/2005 zo dňa 07.09.2005.
 • Notárska zápisnica N 643/2004, Nz 81653/2004 zo dňa 11.11.2004 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady.
 • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2004 vo forme notárskej zápisnice N 438/04, Nz 62289/04 spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárkou.
 • Notárska zápisnica č.N 174/04, Nz 20199/04 zo dňa 8.3.2004.
 • Deň zániku funkcie Doc. Ing. Peter Baláž, CSc.: 27. 6. 2003. Deň zániku funkcie Ing. Vladimír Vojtek: 27. 6. 2003. Deň zániku funkcie Ing. Jozef Urmín, Ing. Peter Malík, Ing. Dušan Haruštiak, Ing. Štefan Bartošovič: 27. 6. 2003. Notárska zápisnica č. N 253/2003, Nz 53193/2003 zo dňa 27. 6. 2003.
 • Notárska zápisnica NZ 658/02 zo dňa 5.9.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Rastislav Jamrich, Ing. Ľubomír Maco, Ing. Igor Masár a Ing. Zdeněk Soukup dňa 5.9.2002. Zánik funkcií členov dozornej rady: Prof. Ing. Peter Baláž, PhDr. Ing. Márius Hričovský, Ing. Emil Kordiak, Ing. Ľudovít Šoltés, CSc. Ing. Emil Baxa, Ing. Ján Londák, Mgr. Zora Maková a Ing. Jozef Voštinár dňa 5.9.2002.
 • Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Benčúrika dňom 22.4.2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.4.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 269/02 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
 • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 8.11.2001.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 N 836/2001, Nz 823/2001 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel na základe Rozhodnutia vlády SR o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, š.p. IČO 00 152 153, č. 569/2001 zo dňa 20.6.2001 zrušeného bez likvidácie rozhodnutím č. 96/2001 Ministra hospodárstva SR č. 4278/2001 - 1000 - 010. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 zák.č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava, Trnavská teplárenská, a.s. Trnava.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica Nz 269/02 zo dňa 22.4.2002
 • Listina prítomných akcionárov na VZ zo dňa 22.4.2002
 • Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Štefan Bartošovič
 • Stanovy
 • Notárska zápisnica Nz 658/2002 zo dňa 5.9.2002
 • Podpisový vzor členov predstavenstva - Konrad Kreuzer, Doc. Ing. Peter Baláž, CSc., Doc. Ing. Vladimír Vojtek, Dietrich Max Fey
 • Podpisový vzor členov dozornej rady - Ing. Peter Malík, Ing. Dušan Haruštiak, Ing. Ján Ďurana, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Urmín, Dr. Walter Hohlefelder
 • Notárska zápisnica N 253/2003, Nz 53193/2003 zo 27.6.2003
 • Podpisový vzor členov dozornej rady - Ing. Dušan Koledzai, József Száraz, Martin Ondko, Ing. Jaroslav Kucbel,
 • Podpisový vzor členov predstavenstva - Dr. Tibor Végh, Ing. Zsolt Nyitrai
 • Podpisový vzor - Prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
 • Notárska zápisnica N 438/04, Nz 62289/04
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2003 a správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2003 a správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2003
 • podpisový vzor - Prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.,
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka overená audítorom za rok 2004.
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004.
 • Podpisový vzor - Ing. Igor Glosik
 • Podpisový vzor - Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Vlasatý
 • Notárska zápisnica N 61/2006, NCRls 211681/2006
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti zo dňa 31.5.2007
 • Výročná správa za rok 2006, účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 29.3.2007
 • Výročná správa za rok 2007, vyhlásenie
 • Notárska zápisnica N 174/2008 Nz 26726/2008 NCRls 26448/2008 zo dňa 29.05.2008
 • Živnostenské listy zo dňa 23.10.2008
 • Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 20.08.2009
 • výročná správa 2009
 • úplné znenie stanov 27.5.2010
 • konsolidovaná účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora
 • konsolidovaná výročná správa 2009
 • Písomné vyhlásenie z 26.6.2012
 • Poverenie z 17.1.2011
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Kosolidovaná výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2011
 • Rozhodnutie jediného akcionára v NZ zo dňa 21.09.2011+plná moc
 • Úplné znenie stanov ku dňu 21.09.2011
 • úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 9.7.2007
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2012
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
 • Úplné znenie stanov a.s. z 30.5.2013
 • Poverenie
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
 • čiastočný výpis notárskej zápisnice N 837/2013 Nz 51066/2013
 • Účtovná závierka za rok 2010, auditorská správa za rok 2010, vyhlásenie,
 • účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, písomné vyhlásenie
 • čiastočný výpis notárskej zápisnica N 405/2013, Nz 19897/2013
 • zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Notárska zápisnica N 716/2014 zo dňa 7.11.2014
 • Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 867/2014, Nz 59725/2014 z 12.12.2014
 • Poverenie z 28.10.2014
 • Úplné znenie stanov z 12.12.2014
 • Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 15.12.2014 - Západoslovenská energetika, a.s. a Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Poverenie pre Mgr. Luciu Macalákovú
 • Notárska zápisnica N 851/2014, Nz 59091/2014, NCRls 59963/2014 z 16.12.2014
 • vyhlásenie 23.6.2010, poverenie 5.1.2010, 18.2.2008
 • čiastočný výpis notárskej zápisnice 28.6.2010
 • poverenie 5.1.2010, 18.2.2008
 • Notárska zápisnica N 128/2007, Nz 21405/2007, NCRls 21309/2007 zo dňa 31.5.2007
 • Notárska zápisnica N 127/2007, Nz 21402/2007, NCRls 31304/2007 zo dňa 31.5.2007
 • Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 15.12.2014 - Západoslovenská energetika, a.s. a ZSE Energia, a.s.
 • Zmluva o predaji časti podniku z 13.12.2013
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • výročná správa 2008, vyhlásenie 14.7.2009, poverenie 18.2.2008
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Stanovy z 19.12.2011
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 21.12.2015
 • Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 701/2015 zo dňa 15.12.2015
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 2.3.2016
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • čiastočný výpis Notárskej zápisnice N 242/2016, Nz 19070/2016, zo dňa 30.5.2016
 • podpisový vzor Jochen Kley
 • čiastočný výpis Notárskej zápisnice N 437/2016, Nz 28990/2016
 • úplné znenie stanov zo dňa 12.8.2016
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 12.9.2016
 • Notárska zápisnica N 611/2016 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.2016
 • Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Pavol Viskupič, zo dňa 16.11.2016
 • Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Adamec, PhD.,
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 31.05.2017.zep
 • Čiastočný výpis z notárskej zápisnice o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2017.zep
 • Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.zep
 • Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Marian Rusko.zep
 • Čiastočný výpis z notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. konaného dňa 18.12.2017.zep
 • Zmluva o predaji časti podniku z 19.12.2017
 • Notárska zápisnica N 856/2017 , Nz 59090/2017
 • Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s..zep
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Úplné znenie stanov ku dňu 31.05.2018.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2018 o zmene stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s..zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 31.07.2018.zep
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. ku dňu 27.09.2018
 • Čiastočný výpis z notárskej zápisnice N 503/2018 o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 27.09.2018
Dátum aktualizácie
20.10.2018
Domény