Západoslovenská energetika, a.s. - Udalosti

27.02.2018
OV dňa 27.02.2018 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
24.02.2018
ORSR nová uložená listina: Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
ORSR nová uložená listina: Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
22.02.2018
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2017
16.02.2018
OV dňa 16.02.2018 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R013524
14.02.2018
ORSR zrušený predmet činnosti činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
ORSR zrušený predmet činnosti umývanie a čistenie motorových vozidiel
ORSR zrušený predmet činnosti podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
ORSR zrušený predmet činnosti poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
ORSR zrušený predmet činnosti činnosť vodohospodárstva
ORSR zrušený predmet činnosti vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
ORSR zrušený predmet činnosti bezpečnostnotechnické služby
ORSR zrušený predmet činnosti správa registratúry
ORSR nové právne skutočnosti: Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 872/2017, Nz 59540/2017, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2017.
ORSR zrušený predmet činnosti podnikanie v oblasti nakladania s inýn než nebezpečným odpadom
13.02.2018
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo ZDOT č. 672060/2018. Dodávateľ Trnavská teplárenská, a.s..
18.01.2018
OV dňa 18.01.2018 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
17.01.2018
ORSR nová uložená listina: Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s..zep
09.01.2018
OV dňa 09.01.2018 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
08.01.2018
OV dňa 08.01.2018 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R002040
04.01.2018
ORSR nový člen dozornej rady Ing. Juraj Nyulassy Hospodárstva 51, Trnava
ORSR predaj spoločnosti - Predaj časti podniku "Úsek Facility Management" na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 518 a Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zo dňa 19.12.2017.
28.12.2017
OV dňa 28.12.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
23.12.2017
ORSR nová uložená listina: Čiastočný výpis z notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. konaného dňa 18.12.2017.zep
ŽRSR zrušený predmet činnosti Technik bezpečnosti práce
ŽRSR zrušený zodpovedný zástupca Ing. Vít Hinca predmetu Technik požiarnej ochrany
ŽRSR zrušený predmet činnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
ŽRSR zrušený zodpovedný zástupca Vít Hinca predmetu Bezpečnostnotechnické služby
ŽRSR zrušený zodpovedný zástupca Ing. Mária Nováková predmetu Činnosť vodohospodára
ŽRSR zmenená adresa štatutárneho orgánu Ing. Pavol Viskupič z Hlaváčikova 3, Bratislava-Karlova Ves na Hlaváčiková 3120/3, Bratislava-Karlova Ves
ŽRSR zrušený zodpovedný zástupca Vít Hinca predmetu Technik bezpečnosti práce
ŽRSR zrušený predmet činnosti Technik požiarnej ochrany
ŽRSR zrušený predmet činnosti Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
ŽRSR zrušený predmet činnosti Správa registratúry
ŽRSR zrušený predmet činnosti Bezpečnostnotechnické služby
ŽRSR zrušený predmet činnosti Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
ŽRSR zrušený predmet činnosti Činnosť vodohospodára
ŽRSR zrušený predmet činnosti Umývanie a čistenie motorových vozidiel
ŽRSR zrušený zodpovedný zástupca Ing.arch. Alžbeta Brehová predmetu Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
ŽRSR zrušený zodpovedný zástupca Mgr. Silvia Fillová predmetu Správa registratúry
ŽRSR zrušený predmet činnosti Činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
ŽRSR zrušený predmet činnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
ŽRSR zrušený zodpovedný zástupca Ing. Mária Nováková predmetu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
20.12.2017
ORSR nová uložená listina: Zmluva o predaji časti podniku z 19.12.2017
ORSR nová uložená listina: Notárska zápisnica N 856/2017 , Nz 59090/2017
19.12.2017
OV dňa 19.12.2017 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R107737
13.12.2017
OV dňa 13.12.2017 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R106182
11.12.2017
ORSR zrušený člen dozornej rady Robert Polakovič 191, Kaplná
06.10.2017
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo 03381017. Dodávateľ Slovenský metrologický ústav.