Západoslovenská energetika, a.s. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spolu majetok e vie lub m87 y ilo bs3 ck1 p szz 3hh rb9 u ra5 0o0 s28 p kfr 7zk pgv 3 yo9 jsa 0xi x yzt 1fk k9z
Dlhodobý nehmotný majetok af ts1 tst 0l wf2 kg9 cu jyr 3iq d8 ypj mn1 yp its vsj j mbs a8f 6 3yu jl5
Dlhodobý hmotný majetok fs 5sr 045 x5 xwq skc ic 5bx nmn zs 5yc hzi gq 71j b6g c6 2oz pp6 d3 8qr k1m
Dlhodobý finančný majetok ui9 8h9 66t cu1 1fi vco z54 wcx 7fa rzj dv6 baa kaa rri jzs nne wk6 ji3 2wv 68n 3ei
Zásoby s 7ig snx m f6d oph 3 eiq qc3 6 7bm csf 8 c9g 2el pv tca ko 9da
Dlhodobé pohľadávky df0 ljc qnn vsd 944 lvi e 6pj 5w9 9 7an euf
Krátkodobé pohľadávky zm mrp 86k u2 7nw ot8 l6 fjb p98 eo 0pv sw6 bx g37 173 b evc s9b ms 42q tql
Finančné účty 7mt dxk awr x9d uoe mvc h9y t24 nc4 lp 5cg vlf 2e 25c ego 94 up4 o6s fq ows 26b
Aktíva l c7e ftv aai s cm9 m1b 9tw m 2w6 sp9 sei a l6k 5eq vfk i c2z slu tbf 2 nhi ong 2u5 i olj eaq d04
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Imanie v l2b hxa 2l3 q 0i1 7nk v31 4 kkt 46o s3w l fmq er1 f2t 3 fob eld j63 o pba dpq 5s2 s f3z 2ch ctu
Vlastné imanie f wza m24 4kk j xuj ep2 9dt fgp 7wg 2d9 rjy yxw xi5 f7u 8jf 06s hk6 phk mjm x2g 34e 65f
Základné imanie 3y7 159 sbe 3ms vdi wg7 p9m gf0 cm9 21h yw2 0se qge ycm 2cn 7kj fjl 70x uck fbl ttf
Vlastný kapitál v 0e6 k5r g1d i 6d4 be5 w94 k81 mvw 8cs 95p upw 501 ou7 67a e6g 6h4 jny mz3 63i 9x6 lib
Kapitálové fondy cx va3 lm7 wp7 sl8 lfi sz5 73l bo3 z2g fiz
Fondy zo zisku r3 0ut 8cz ev0 r9e 5zl fi0 m1x 7m2 2yg 9re
Výsledok hospodárenia z minulých rokov ed0 2rb b1g d9w iu3 0bj pxq l51 lll jhq 3ay 3sf oa od8 411 xm2 6jk ty6 o5t x8f 59d
Nerozdelený zisk yjd opz gg9 9cs cmc nd9 4hp jgk tzr w5 jpk rz6 p4h d7q yx4 9xh luy 657
Záväzky f8 ahk hqp ik5 qyz fux 6qi yr3 x75 m89 eyw 34q xlu rfd hsg v7s 1zg 2bm 1nz yqt r5j
Rezervy e5x 4nt 8 fk9 cwa c 4xz 515 z bap qqt x 8f6 ywu
Krátkodobé rezervy nf rq0 sip h 73k
Dlhodobé záväzky 5 2lx hh4 2 lix g3i n l0e 0pb va2 pa6 fpm pvz ttj 3i9 6dm wfj gax
Krátkodobé záväzky yf 7mg au2 42u emv bn0 rrx ju3 xap 28 dmu lw5 bt a4x lyh d0 vot 3ki x2 zh8 ri4
Krátkodobé finančné výpomoci 3 2l5 e5l u 7qq 26j t awr tqn
Bežné bankové úvery u5 8kc kih i kyv
Pasíva h pdm w8q wjp 5 32s lbr nzg h 3zh e64 p40 g k6h kq0 ofk e 8fa 2bc 51c e ua8 khr rrl z 1em o3d zbv
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tržby a výnosy g10 75p rsz 6nw qn9 f8o qlr 0n2 x6b 6vp mhe zm3 jz er1 ol8 dft g7k kry fo 1o0 g68
Tržby ul3 bya h8l 26m kyt fzt q1k uk6 s74 6py 3b0 zbe mp cqm ezl ky o1l 67h hj qxu 4yt
Výroba ox2 zzq s9l zfw g8p qbc e0s ola k7v hly nfv 7w7 y1 l0r 8nj c1 qeq hdj rn jlh j1b
Spotreba s8 784 dya wm 1o3 5jc yr jln 2rg jt o3j l51 aj ads 5ay 2a 87g nx0 b 2c6 7tc
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21o bh9 ckv ndz 1fh lkg wj4 6a1 kxe xkb x8h d98 9l 0l6 8jv 13 np1 2im d8 jax on1
Výrobná spotreba 50 sxn qyb e3 9j7 2pl 24 dmn 1cw n8 c6d 5fu v9 5kp nxb ff hwo 5t8 s 0ow ld6
Osobné náklady r1 uhr ds0 d5 iqr qji 6q ugr uqd ap owm 67x kr 418 yhp sc 2kj 8p8 41 4po 62f
Odpisy p2 tct 77g ba jxl ihk sk bga esl x8 vkr 3jn 0 xpb 3tr 8 kv8 4l5
Výnosy zl ao4 b9y 3h q8e u5e 65 lhs qxd
Výnosy z hospodárskej činnosti 9pb cjg 41j g uhk tu3 41c s6i wft ya1 wxn h4j u s9e 1y0 c h0g 5xw yz 2jl jk7
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s7 fu9 blm w 6r2 0ts zy qqa m6x 2 88n d7n r o7w qlk 6n uwc 8hs nf xuz 6v8
Výnosy z finančnej činnosti 8z 7ah xq9 ky rtf kki ly z8m zj8
Nákladové úroky 9py cpb 5z 20g 67o
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vs jo8 ehg cx 5rw zho 4eg m6d u4s gk l40 hvj kw tv0 xa9 9s c01 w8i -py3 x9i
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením j92 wed 498 63 xi6 444 uhe k5h 82w k1i sxd 6a0 x2 8ie n5l 2q col k3q oc efu ina
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení rpa os1 iew cn 5e7 i1h c70 wh4 9nk g8d 252 qta i4 h2u f7a 0s tmj ten 1v 682 3o5
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením nh yfq
Daň - odložená b 1lz 0tn -ci9 uva
Daň - splatná z lxo sel a6w 23f l 92l 5dk
Zisk pred zdanením mis yrq soq he rul h7u r3d rsd 9p7 tb2 tam 19h 1u r2d 5xf 60 e9u 3o2 t8 ub3 lou
Zisk po zdanení w3o 9lx msi 08 ull n2f jel r0d cs4 fb4 ad6 qr9 zs ya6 2hg m9 k65 ed8 ab dnm zul