CONSULED spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
25377/B
Dátum vzniku
07.11.2001
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • kancelárske a sekretárske práce (od 13.9.2005)
 • administratívne práce (od 13.9.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 13.9.2005)
 • ekonomické a organizačné poradenstvo (od 13.9.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 13.9.2005)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 13.9.2005)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.9.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 7.11.2001)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 7.11.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 7.11.2001)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 7.11.2001)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 7.11.2001)
 • dodávky a poradenské služby programov na spracovanie dát (od 7.11.2001)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 7.11.2001)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 7.11.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.08.2015.
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 18.08.2005.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.9.2001 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 5.10.2001 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva z 7.9.2001
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 5.10.2001
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 18.8.2005
 • Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z dňa 14.8.2015
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 29.4.2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z dňa 5.9.2005
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy 10.2.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2001
 • Účtovná závierka k 31.12.2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2003
 • Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2005, Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2007, Daňové priznanie
 • účtovná závierka za rok 2007
 • rozhodnutie jediného spoločníka 10.2.2009
 • Živnostenský list z dňa 30.8.2005
Dátum aktualizácie
19.11.2022
Domény