P R O P S, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 793 552 819 717 888 303 865 831 870 297 789 771 784 104 763 154 769 668
2 Neobežný majetok iri ida ypy cqt b99 8p9 3af 330 rv4 zt0 1so fvb lyj kgx usq 2w3 bf1 wyf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 490 912 496 256 553 329 555 491 553 001 553 001 556 501 567 193 567 193
12 Pozemky y1 mh8 33 npu gf oih rs1 a8o gsu vc3 mja x1g prh t6j 61d cgu els u1d
13 Stavby hah b7b ntr 5q0 hr8 q3e l0w tuv kga n22 x7e gi2 cno cc6 6w5 jqy 10m eir
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t t0l k 2bs jc nxl 0j xfg nn n0w d z6g x 5a4 b r5m t 9t4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 747 25 772 14 591
33 Obežný majetok dse w9n p3i 46u jpu fl2 rtx tjk 8yc bi4 d38 sks o2s fcl 5i1 g1c yoz y0y
34 Zásoby súčet rhn wqh 4js 8dt mx1 sqp 194 lrh a42 8yz 234 ay7 d27 6dm rrx z2a 4m0 fx8
35 Materiál gz u1 ce
39 Tovar hzi paf a29 ooa 548 jo6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3o apm ft 3il a2 rhh uj 1dr ac lxx r9 5ua pp 6e9 te x2x j iet
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vv 3in 51 k43 c2 ppy 97 wn4 ck e35 gy 3az ee sje 4g xeg o rag
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 81 r78 3u qj4 h4 skj
63 Daňové pohľadávky a dotácie h j72 w nxg
65 Iné pohľadávky pv ub oq i ocd 9kb fx ifn c71 md1
71 Finančné účty r p2k v 67d b t1j 6 zgm r lxe -6 jnt lsk 7xp q ekw
72 Peniaze q xpc i 22h b 6si t fh3 7 kwz -c huk k09 tau e ymg
73 Účty v bankách 7n8 6sp 3 x0g
74 Časové rozlíšenie súčet 9 vww g tht y g7h
76 Náklady budúcich období krátkodobé c gyz 2 f3l u txu
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tw9 5nc efk gad xtj lgd x4n hkg h0u 2bu 315 mo1 423 7rw g8g ybi uqs j7a
80 Vlastné imanie -ab k4r -tr b1r -sit eh5 -ny2 6c5 -u24 ns3 -4w4 krx -d6v bfg -2v5 o94 -jty mur
81 Základné imanie súčet j gyx 7 30n 5 1ah r b86 6 igu f e8d z 6yz c 0oa e 8x9
82 Základné imanie q w57 e t41 l dq2 y 8b1 a hha s 07j q h7e 1 mh7 9 vbx
87 Zákonné rezervné fondy 6ng lic cw3 8ao oaz cyr 7x4 gmy gup
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fm0 cqa up4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pj ufp -z0 nnj -089 56l -wuv ng9 -jax spp -lam 6py -h18 abw -q2r p5t -aj0 upp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3k bna zs j8r zr ofk
99 Neuhradená strata minulých rokov -6v tfv -mec rof -2ds k1c -48m bys -uwx 9am -jag q4g -gn7 azw -h7z mz0 -b2j 2e0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e7 ei7 -al qvt -55 cyf -d4 7wc -8 86d -u o7i -87 1y6 -68 miy -05 7kh
101 Záväzky 0jq uue hug h9l y o20 oxl 1 tp8 brq o jvj hwx m72 m44 3 zr9 eue 9 758 iln 8 j99 jdm
102 Dlhodobé záväzky súčet 5fq d29 em1 p5b yte 2ja x4d 44h bmh t7x z9s 8vw 8fh tq4 y7e t7j c6b 9ib
114 Záväzky zo sociálneho fondu u1 dqh gg
121 Dlhodobé bankové úvery ii 5w5 xr ere g0 s07
122 Krátkodobé záväzky súčet ygp t8y 2ph 2sn gab bix 829 dz3 bt2 mex 31l dnj fee xlo b04 pf8 wgp ssg
123 Záväzky z obchodného styku súčet u8r g2g mlq 2kq 5ve x21 5x7 6m9 a3g 8ye vrz cqe kdi 5dl m64 e8g aoj fks
131 Záväzky voči zamestnancom l 1io t 0jp f 8q4 5 4zu 3 r7s z u2u 1 kgs c efg 6 d6q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7ws k pbd tf3
133 Daňové záväzky a dotácie v 4 fqu 2 d9n 8 ruq k 3h7 x da7 z idv
135 Iné záväzky b7m d2 qkv -ntc -vvh
136 Krátkodobé rezervy 4 fil u ryj b 674 vdf v ibf 6jp x 4x1 f rhh b2q
137 Zákonné rezervy h 847 j nlj
138 Ostatné rezervy c sju
139 Bežné bankové úvery nt 5lx 2y wsr de kp8 lk jmc 2d msr mq c7d bw 6e6