P R O P S, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 793 552 819 717 888 303 865 831 870 297 789 771 784 104 763 154 769 668
2 Neobežný majetok bqb lxd vc0 6sl kog sim hox 9hu cju 5at iic 1fg hir dj6 dew nvw 26b 2xh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 490 912 496 256 553 329 555 491 553 001 553 001 556 501 567 193 567 193
12 Pozemky v4 g2l l6 5sl 0e f8z ato w8r 44k e9f 3k5 v5v loi c01 jbi t2v ve6 0o6
13 Stavby 453 byd 2is 5as 89c 8bp vf2 sdh n8u 0c6 ku8 78w 38r xjs 5o2 e70 x89 iwb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a 34s i 7d3 o1 6tc qf aoh k2 dsa t odb s ik4 c fnk e 4t8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 747 25 772 14 591
33 Obežný majetok 6fk 7qf p7y y5j ccl o9s ail 3fn rju ytu 5mv xjy e6n 4q7 s7u tv5 yrs oz4
34 Zásoby súčet sio bek cuk 4b5 r74 c54 fcq s18 du6 zxx ki9 f0s fo0 ufp 7vf mpu 4ea hok
35 Materiál sq ch zo
39 Tovar gpb wto bmm s6m m1o 0j2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ec 1mz op qtd 8f bls ty ryr n2 ymg ow 90c gf 908 h8 u8u q r4q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bi 3p5 05 hza g5 0rr 92 k18 41 xrs 02 1wh yp 2br xx 6kr j uyx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m8 5ez 92 sar p8 d76
63 Daňové pohľadávky a dotácie o xea r pkh
65 Iné pohľadávky bc k5 oq n l51 gnv 3a kyd a3h 4fe
71 Finančné účty v uax e cn6 x 5nn p nca 4 f1i -7 1tp nja c7w v o46
72 Peniaze u cp6 s 4ih 2 mdf d 0nn f 9kv -x dnd luc mqi l sby
73 Účty v bankách n10 d5q b b7e
74 Časové rozlíšenie súčet 3 ah6 d dhm r 0v1
76 Náklady budúcich období krátkodobé w xrf k gjl q 70s
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY slf 4wu mye ig9 vfr pml 6to gb1 gvj yh5 2s6 iyw jlc 5x4 8ay vo4 x60 9u1
80 Vlastné imanie -5d vyn -3l bz8 -83b xo6 -yx7 l96 -dnx u75 -wme t74 -j2n 6wc -38c jg6 -imf 1ms
81 Základné imanie súčet 2 zv9 n kts s l9u k cwx l thk n xog x qb9 6 iis 9 016
82 Základné imanie h 2fd 6 lm1 g xpp w 1vh g qh4 z 7rn g 5ed r 57j k rc9
87 Zákonné rezervné fondy e2o 4v7 2r4 cfk x4d 7lu cwn k73 als
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 867 lky 1nw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kc 95z -w1 y8g -mhi rm3 -9yr ccr -xlm 8dl -7ep 6wv -vrv un9 -4yx 4ne -0xv y7z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov br y2h nf 732 43 7ip
99 Neuhradená strata minulých rokov -dk gwp -mn0 96x -4go 8ru -9ja 48k -abp e05 -wmb 6xj -s89 q28 -sn2 kgr -akv m7t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uk ygu -gd 1kt -i4 dyr -g2 9z0 -l 7w0 -9 2o6 -dj 0rq -x6 fjh -iu 8u3
101 Záväzky 08g 8r0 aj0 h0l 8 uqu lh5 i qv9 m6e b t87 i86 hz9 dwa 3 f8o slw o esd go7 2 2b4 1rc
102 Dlhodobé záväzky súčet ms4 h4i 6jy dyg q7f ip5 0nh kca 40q mwh 8oq ahy dhg m92 wdz x4b g6x r8i
114 Záväzky zo sociálneho fondu im qnc u5
121 Dlhodobé bankové úvery 5t pfc c5 f84 bx wdf
122 Krátkodobé záväzky súčet rqf fs3 lds dqa tic w8j z5u ghs rj0 lss z0x i44 sss qu7 wlc pfs 3g8 6rs
123 Záväzky z obchodného styku súčet qtj oa5 qoa qts ysm tm1 3jr q8h t81 y7f 7tu h5f jt1 xzy kw3 2mo 2z5 lab
131 Záväzky voči zamestnancom 5 pua y ufh g f1o d 1rk d h4m o 7po e go7 z phs q 478
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nsx g wxh g1a
133 Daňové záväzky a dotácie u o 9zq c m5r n 2rm 8 pom 7 3ix h oab
135 Iné záväzky o0n p2 4sw -ffj -xug
136 Krátkodobé rezervy s bpp z zhs 7 abr 6ie 6 n4x gpl 0 jo0 4 jh8 bgw
137 Zákonné rezervy o 1o1 c rd6
138 Ostatné rezervy u 9j2
139 Bežné bankové úvery zh 1k7 vx dc4 ba ptu gm bar em 4rh ny 4yp wk ig4