P R O P S, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qdr xwu 947 st4 0wm p0t vgm zex u2r dlb uaz l8h ats exs 5oa bjl 81h l12
3 Tržby z predaja tovaru qwy 9gj 25w dv0 22i pj6 b4r 823 dn8 t3a rhl ln0 xhy wc8 ttd eor zrr du2
5 Tržby z predaja služieb 718 3 100 370 1 634 740 3 115 2 764 1 485 1 104
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6uc m 8v8 wk 6lk wk 3u2 o4 skl 31 gc2 kw o4i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t4v 4mv gjo fw6 vau 0m0 xh1 u8b d13 uzu 9qh 0hr lt8 giy 67v obi m5y gl2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 380 032 291 249 229 765 225 473 245 668 225 276 265 879 235 738 229 832
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zs 5p6 oh vdu 6m c3r 12 jsu nq 301 a3 jhx y6 edd bn jh8 g3 863
14 Služby 0w eoo qu 7vl qb 5j7 kr 7jj 6g ec7 0m 2qn i cch t v4r h 96k
15 Osobné náklady cs 9p6 4w rzs jb 98n kj l1z ef 36h a7 gf5 42 6u2 0g sa4 cs fzp
16 Mzdové náklady es jwr bm h23 ld 6qd
18 Náklady na sociálne poistenie 8 452 7 218 7 202
19 Sociálne náklady y vt0 5m1 i fco
20 Dane a poplatky u cn5 a lj4 1 z86 l g5f s bot c 2oi k 2nj e s1q 3 ze0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g sk2
25 Opravné položky k pohľadávkam y 9gu t amz u psr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qnm 0 k27 y fc3 q di1 b nta 6 a9w d 6q7 v h12 x 8hx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qq udr -a0 csp -ay 6ny -iq cex -6 ebz e sia -l9 4i6 -sw moh -yt ddd
28 Pridaná hodnota -0z otn -o9 put 85 560 -pr dbj -vb ph6 -r7 h6n -q5 sea -lt tq2 -x0 g65
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hsj quq
39 Výnosové úroky i6a eks
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wh wkv 9 gv8 a 4ul x3b j 6y3 g 06u v nu0 v xig u 70w
49 Nákladové úroky qr 1ww a lho i rvc s2s o act c mqg 8 dus w dsv p ir2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z o7h a nc6 0z5 jwq -ge n uc8 hmm o fsn u 56a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -iv 7mu -o k4h -r 5vi -x3m -9 goj -9 839 -t r28 -p n9k -q uif
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8w w1f -qv cly -iz nn7 -s8 tzb -d u3p -r qf9 -uw z3l -5w 1wm -f2 ec8
57 Daň z príjmov l1q vkw fb2 gb5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61 506 -53 435 -15 361 -82 122 -7 794 -5 668 -22 072 -28 089 -31 717