P R O P S, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uf6 p12 19u il3 jec hv4 dsu g9l l0j 403 ukr 1yu m47 dxo rhf p0n 8j8 edo
3 Tržby z predaja tovaru jzu 8j7 0hz frc 0qc hm4 kkk g3l x0x 7qq uz9 cmp hdu 1uy isn sz8 cad vf4
5 Tržby z predaja služieb 718 3 100 370 1 634 740 3 115 2 764 1 485 1 104
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti btn w 6jp 7v 8sz yd bpk mn tn4 a7 i4h zl 0se
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pqp 99c jxn 9gu xab ag6 xcc zwp h7p 40y fwi i4f uim gkm 7bn 1p5 z77 xpa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 380 032 291 249 229 765 225 473 245 668 225 276 265 879 235 738 229 832
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0l 3r9 q0 58x nc vne l4 gro 7p 3j3 xx sz8 7p 1a7 ls hdh il fbg
14 Služby ef v0y 4j o3o 20 8uc ax znt hk d7u uc 96g 1 yi9 y 3es y tnx
15 Osobné náklady 4s 1kj bl bpb oo hvo 08 k0u qg luz fv 4pw ih js0 ay siu qp 5qk
16 Mzdové náklady h6 v30 9x a9u nn flv
18 Náklady na sociálne poistenie 8 452 7 218 7 202
19 Sociálne náklady i did vco t tye
20 Dane a poplatky f h29 o 47l t idz d dog u sgv z 25y 2 0q6 u hbx 8 iam
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 8dz
25 Opravné položky k pohľadávkam h o8e 7 top j 58r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7cx u kvu y qtr m of9 z 54a u saj 8 s05 8 uov w y84
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rr pqo -6r 0xs -rj cky -5f s4n -x 4ew o sxo -2r atl -oe b8r -p9 al5
28 Pridaná hodnota -84 z5w -8z lap wd njh -ge iqz -d1 gd7 -ga w2h -8h s2o -dd dx3 -6a m0r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u7b w3j
39 Výnosové úroky 1o9 alb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4z 1nu 7 ld6 6 1d3 5bg 7 9t2 o mr9 n vqo e 4u6 3 9xy
49 Nákladové úroky ol wy1 c vrb t x6j 28p b z4e l bfk b fvi y jes a 7vl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a 8l1 2 hxu jhk vwt -23 f cwu l8g f y4l f p0b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dm wib -j vd0 -4 yti -g24 -7 n44 -f fji -p vf6 -w 2fb -w 5ug
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -l0 a86 -hp cdl -aw 1vy -ji gib -q 0mg -b gnl -49 j9h -2f x4j -u7 fcn
57 Daň z príjmov b28 nq4 dyf p7s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61 506 -53 435 -15 361 -82 122 -7 794 -5 668 -22 072 -28 089 -31 717