AQUATHERMAL SENEC, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
2883/B
Dátum vzniku
17.12.2001
Konanie menom spoločnosti
Štatutárným orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.
Základné imanie
1 270 944,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie tobogánov (od 5.11.2004)
 • pohostinská činnosť (od 3.11.2003)
 • prevádzkovanie odstavných plôch (od 3.11.2003)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu (od 17.12.2001)
 • prevádzkovanie solárií (od 17.12.2001)
 • prenájom športových potrieb a zariadení, tenisových kurtov a minigolfu (od 17.12.2001)
 • prenájom odstavných plôch (od 17.12.2001)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodrástva (od 17.12.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 17.12.2001)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 17.12.2001)
 • prenájom strojov, zariadení a prístrojov (od 17.12.2001)
 • požičovňa malých bezmotorových plavidiel (od 17.12.2001)
 • organizovanie a zabezpečovacie kultúrnych, športových podujatí, kurzov a školení (od 17.12.2001)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.12.2001)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 17.12.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 17.12.2001)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 41 500,00 €
 • Počet: 8
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 30.07.2011
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 11800
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 04.08.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 67 218,00 €
 • Počet: 8
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 04.08.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Michal Chovanec
  Na Podstráni 1283/35
  02401 Kysucké Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.10.2019
 • Ing. Branislav Gábriš
  Jelenia 3132/2
  81105 Bratislava - Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.10.2019
Dozorná rada
 • Petr Pavlacký
  Glinkova 388/13
  62300 Brno
  Česká republika
  Vznik funkcie: 11.10.2019
 • Ing. Ivan Chobot
  Rybárska 53
  90301 Senec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.10.2019
 • Ing. Ľubomír Chabada
  Suché Miesto 1856/114
  90025 Chorvátsky Grob
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.10.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.03.2015.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2014.
 • Notárska zápisnica N 482/2011, Nz 23608/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2011
 • Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s. v podobe notárskej zápisnice N 157/2005, Nz 43540/2005, NCRls 42964/2005 zo dňa 19.09.2005 sa hodnota základného imania zvyšuje z 11 800 000 Sk na 28 000 000 Sk.
 • Osvedčenie z valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 469/204 Nz 76466/2004 dňa 18.10.2004 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou.
 • Notárska zápisnica N 329/03, Nz 63110/2003 zo dňa 24.07.2003, a stanovy spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 553/02 spísaná dňa 17.12.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. O .Chabadu a Prof.L.Meliorisa sa končí dňom 17.12.2002. Funkcia člena dozornej rady D. Chobotovej sa končí dňom 17.12.2002.
 • Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.12.2001 v zmysle § 154-220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 367/01, Nz 362/01 zo dňa 6.12.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica Nz 533/2002
 • Podpisové vzory - Oskar Gaál, Stanislav Herda, Ing. Štefan Torma
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Notárska zápisnica N 329/2003, Nz 63110/2003
 • výročná správa za rok 2003
 • audítorská správa za rok 2003
 • Notárska zápisnica č. N 157/2005 Nz 43540/2005 NCRls 42964/2005 + listina prítomných na VZ + Stanovy z 19.9.2005
 • Ročná správa za rok 2004
 • Informácie o audite výročnej správy zo dňa 22.06.2005
 • Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnsoti zo dňa 24.03.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Vyhlásenie predstavenstva z 10.2.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2006
 • Vyhlásenie predstavenstva z 23.5.2008
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, Vyhlásenie predsedu predstavenstva zo dňa 23.6.2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, vyhlásenie predstavenstva
 • výročná správa 2009
 • Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010.
 • Výročná správa za rok 2010.
 • stanovy zo dňa 27.09.2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 15.5.2014
 • podpisový vzor Ing. Tomáš Huber
 • Podpsiový vzor JUDr. Ľudovít Belovič
 • Podpisový vzor Ing. Štefan Torma
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa 2011, Vyhlásenie
 • Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
12.11.2019
Domény