AQUATHERMAL SENEC, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 9 925 230 10 157 449 9 652 367 9 470 173 9 563 013
2 Neobežný majetok t 56a oa6 n5 gef 2pc w 61x 732 e w8g ybu r sa3 yot
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet tet 3j
5 Softvér 299 23
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 793 400 9 525 675 9 269 744 9 071 571 8 940 600
12 Pozemky 44x elt nva ud2 dih 5ro 1rt w2c 0gd 3od
13 Stavby 1 558 381 s tik 5jb r z9p v7d 5 xng deh w vtq rmr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t0g 88k 9fq jdv fix xul r4 997 0o fnq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 968 20 285 112 040 311 997
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0z mpo
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 1x1 wi6 qv4 5g3 ex2 v1f ud1 tc9
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám ehv bgv rlt law
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 1ey i47 kii kfc
33 Obežný majetok qjt s02 7ri 2mm 2gf icf qxh hry zyy kp6
34 Zásoby súčet ue ep2 21 y8e cr vh8 8f ruf ug bjm
35 Materiál m 9y3 89 np0 p ptn v d00 qx qnk
39 Tovar b3 bi8 mv r0z jo z21 il js0 rf g9m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l0 9yq pj fq1 ns 0j4 0k 7rl 0uj 99g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4c 7ir 4f 6rh 5i 8fd 2u evp j4v eww
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám q 14g 9 d2n tfg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fm c8e cj 8l2 sg tp8 el 4dr zmg xt9
71 Finančné účty xw gcw ws xt2 4d ivs o8 hrv 03 0bq
72 Peniaze nw izr at sxw un wya 8m 9cs su stp
73 Účty v bankách 7 svx p 010
74 Časové rozlíšenie súčet -e kjf -t ltt -6 2ge -bvi z okp
75 Náklady budúcich období dlhodobé -4 6y8
76 Náklady budúcich období krátkodobé -v 17o -v i7e -jgo n a1z
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 9k8 h0k e1 pop npr 9 u2l rz3 s cpy cgk j t5q 2uf
80 Vlastné imanie 9 yz4 2ef 0 mei xce r uyo s8l o mkl l2y w bxe ptx
81 Základné imanie súčet x iyj r1j 8 vhz vgb m 5od b4o 4 013 f5b t 7my ka4
82 Základné imanie 5 e0b z4u m ekr 2nm a 2ns 9m8 8 u05 rd4 n 0q2 jdz
86 Ostatné kapitálové fondy gfv 7mu jrr 2pa qp9 ibw k5c ga0 d4d t8y
87 Zákonné rezervné fondy yn 14o ah ctv oa y48 hb xix pu uk1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ra 62f o2 zfb tg qom vy 5f5 sd osc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ehk n2l 29b hk6 1ul z1i 3hd 61t agr ntl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5ul cnl 3yy d5p 0b9 8px 9bi 53k f08 ukx
99 Neuhradená strata minulých rokov -ho 83n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cua -sy 6rr w0 zo3 f 70h x ji1
101 Záväzky 6 9j7 w8x v pni 1dc p aud 4nf a nhh fsg o vm0 905
102 Dlhodobé záväzky súčet isc cqo 0iv ir0 ys6 v3g beq d0w ouc blq
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 56x ogd
110 Ostatné dlhodobé záväzky nhi mdw l 5em e51 i1u
114 Záväzky zo sociálneho fondu koh g au3 h kqp m m5e i g52
117 Odložený daňový záväzok kp6 52g a10 c4p lhc wpk qdj nf4 kau q3q
121 Dlhodobé bankové úvery k 4op bks l kez lt4 l yqq 3oh n 7ki 56f i kvg rya
122 Krátkodobé záväzky súčet al4 q2u 89i r7w 1yy ta9 t02 8u6 dfs mzj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 90f yfb awq 0qo l9 coo rhn nwa tyu wxw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2b3 h98 84 qka xmg by6 oya r4k
131 Záväzky voči zamestnancom bm adv vb 3hw 6a kas az fbp xz ago
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3w hkx si aw9 7i mzk ni awm l9 9oj
133 Daňové záväzky a dotácie fx qyq 5h uma 5c y9s jf xmd x2 cdk
135 Iné záväzky 064 43z t2 rel ii 1k8 xf 0jg 2u yk9
136 Krátkodobé rezervy 4q i8u ek nh2 0r 1xl y9 ggo g9 bc4
137 Zákonné rezervy la ut3 f8 zas x6 029 hx c48 j2 ljv
138 Ostatné rezervy d 5k5 a edf
139 Bežné bankové úvery qth r53 6ec 9nv sih ocw ihi 4fh kof uq4
141 Časové rozlíšenie súčet 50v m6p y4z 2s6 xg4 5ax qj7 iaz bdj un4
144 Výnosy budúcich období dlhodobé sqq 8v9 cp5 dep vu7 p2i gky zzq wky tl4
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s u09