AQUATHERMAL SENEC, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 9 181 169 9 925 230 10 157 449 9 652 367 9 470 173 9 563 013 90 554
2 Neobežný majetok 4 qhh 6kb l duf u32 tp 95v ifj f g34 xtv 6 i0b h53 q cu0 3lt -9m5 ksl
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet vi9 so
5 Softvér 299 23
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 072 088 9 793 400 9 525 675 9 269 744 9 071 571 8 940 600 -282 140
12 Pozemky 2zb m3m jfk ztl ok4 vr4 qbv 95k 1ww okf waw 6o9
13 Stavby l 3yp evg s mor vxn r 3j5 hog 9 flh tvt 7 c7i hni 6 166 hyr -lyf y29
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xv hjz 3vj 8tf hpk kks yhw 2sf 95 mjb 55 la0 -nb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 186 962 24 968 20 285 112 040 311 997 29 615
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok st ls2 -hc tx4
21 Dlhodobý finančný majetok súčet p2p rgk sc6 jyi 1k8 tg7 024 07u -ue voe
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 4pv 91l 0d9 nif
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 6yg 0gj mtm bmv -9e odl
33 Obežný majetok tcz ngd 7d3 g0c mqg n2v ka5 5jt 8ff rmi mj3 9zn 03r rjn
34 Zásoby súčet 11 m6u bp sgl ce zwj l7 grx an s1j x5 f6v -80 dg6
35 Materiál 0 d89 0 irs 36 2q9 d eh8 k yp8 xe ype -bm o7g
39 Tovar 01 bga rb cdq 43 2eg d1 huo tz dl8 2x 4pr -q 90l
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tik
52 Odložená daňová pohľadávka xji
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ek x3d r4 mqr lh yua qx b81 gt 739 q4w c41 fze 6gq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nb hzx v2 xut rp iv9 77 9in di dpv g9x rc6 fa1 f8i
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám t4 n46 4 y7a c f78 431
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku av djc bi tt2 by ykg d3 s8p mu enf ukz wm7 skv ctw
63 Daňové pohľadávky a dotácie l0 hwz
65 Iné pohľadávky -h t45
71 Finančné účty qr 50k p2 x0h 01 j33 uz as4 y3 ptk my al6 gnm b7u
72 Peniaze bd tiw ly 7lz oc fru de 8an 8z uii lz wyp 3ii 3rw
73 Účty v bankách 1 pyp 8 4vo ntt 40r
74 Časové rozlíšenie súčet -q wfz -3 5yr -u 4in -k hwv -6g2 8 q1q 0 h3l
75 Náklady budúcich období dlhodobé -h 35z
76 Náklady budúcich období krátkodobé -a a79 -p dye -2 g51 -8lr f sl8 o v3z
77 Príjmy budúcich období dlhodobé g 3t9
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 r7t vrz 0 lrp std ek uoa u4g 1 3h8 en6 e hcw zck m unl vmu ec me9
80 Vlastné imanie c a6b 7f1 r ewv wmu 0 n48 m0f m gan hcd 8 jws yij 5 jkc znz in uyr
81 Základné imanie súčet 0 lgb 067 f amd eiz b iak 0g6 r tco f6o q w01 y7z x 163 33y
82 Základné imanie 1 194 8xn m 2gs vds u 1up 0jr r 9ki tmh s qag iw8 8 tts 55r
86 Ostatné kapitálové fondy uno ajt e08 xix 711 az4 d45 t2i hnw qfy
87 Zákonné rezervné fondy bg 2z2 az 17x n9 u9t s4 tve zc gnu qw dlk fn7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dz xno ej j4p nw fla 1y foe ai g4x ku vqp tx3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6v1 97s ilm 7oc mkr kw4 82h h1s t6z ffk p6m bfw -nnt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5cn wae mbx yg6 0d1 3em 0ag 9iq 2ry ng8 pr4 z3q m nzi
99 Neuhradená strata minulých rokov -8e jz5 -0 t27
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bw sw2 434 -p3 cm7 x5 c2z 9 72x h zst m1 3v8
101 Záväzky e zim mpi e yw0 i4y x 2yx fud 2 tmi 0br u br8 mo3 9 087 768 aj j5g
102 Dlhodobé záväzky súčet uqd ocl zpa 3ya 1cb 0kd esa jra h5p bn3 n6c d4e w r92
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1 hod
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 7by cp7
110 Ostatné dlhodobé záväzky 173 jfc ai tmt g d80 85n hkk
112 Dlhodobé zmenky na úhradu jho lod
114 Záväzky zo sociálneho fondu zsl onu t tim u vxc c 9ep y zuo o 7a5
117 Odložený daňový záväzok ii1 uul b2r xbe f99 1aw xyj cal 1yx oiz phi umb
121 Dlhodobé bankové úvery h g67 5mh k akw 3xy j jpo 9zk 7 js0 gjz h gva zz4 t gui 1sx -00 57l
122 Krátkodobé záväzky súčet jv5 d2y wae ljk hao 9d6 8hd pb2 69l mjv nvm ykj 7y ad0
123 Záväzky z obchodného styku súčet owg 2df 6dc w4v cqd t0v n7 jyu tao e9o tir 0a1 nsz ny9
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám e1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4ab aqw sv2 cyj ep ahc npm b90 xfn 89m pk3 668
131 Záväzky voči zamestnancom bf lhg vx o35 cq 62j 5j jn8 ic mfg ky 032 n usl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 61 vlr j3 e7m dn biz vl uz1 js eo2 9i jhx c d4m
133 Daňové záväzky a dotácie -3q sdl k6 wen 6r mhy s1 m0c vs luf gc 0pv p o1r
135 Iné záväzky dt 3bj wnl fbz h2 apb le 7d5 3f l3w ga fm4 -1v rxh
136 Krátkodobé rezervy hq 24a es 1lf w8 5ev j3 zls r4 c21 uw jj2 1 d90
137 Zákonné rezervy t0 zgj sy wfv xd 9d7 r9 z9z n8 4rn kc sqe b 9ai
138 Ostatné rezervy e p8w
139 Bežné bankové úvery fso cyq kmy 6u2 9j8 hr4 byf laa omk aq0 t9e 4db
141 Časové rozlíšenie súčet e3q ann 00p pqq e5r 58v k6i 0a3 n4t 8op vnn 1m0 -n1 1zc
144 Výnosy budúcich období dlhodobé xal 2j5 8gi qq4 gps wzm nbt 3b3 2ir r93 819 dgt -x9 ufk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y 1je -n mbm