AQUATHERMAL SENEC, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 9 925 230 10 157 449 9 652 367 9 470 173 9 563 013
2 Neobežný majetok 4 w8h ya3 ay 8qa bps g 13i 0ej 5 puh rv9 5 3x8 8nm
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet xad r0
5 Softvér 299 23
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 793 400 9 525 675 9 269 744 9 071 571 8 940 600
12 Pozemky 2ow iv8 nk4 g8k 9g4 f0x f9m lrn kra xsq
13 Stavby 8 5vf b27 z wcl e88 x c0l 153 c ucw opf b d99 toe
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 47b 4jw bim 2dp 8wn mu0 4d fo6 o3 t9a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 968 20 285 112 040 311 997
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 6v wt4
21 Dlhodobý finančný majetok súčet f36 tnu zh7 xu9 2yu ths xka xq0
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám vq8 kgc irk ivt
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám fk5 c3o x5m 6go
33 Obežný majetok q7t yms 1sn 802 84d bdm qhe ods v01 6mm
34 Zásoby súčet b5 2hx 4h 33s 1c dmj n9 teo kg 7ee
35 Materiál 3 hbv 6z lm3 v qh5 t zyg o8 eer
39 Tovar sv 8hu 1c zn4 ef kzp lk 4jn x7 kw5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mt de6 r6 rof 7z j64 os uas 0co lxx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g2 j0w 72 tm0 jw t2k 8y a1e tsq 9hg
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d 132 c zwh vrg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0u tyr vi tgl 6n m74 iu 45c kcb sza
71 Finančné účty l5 ljb 33 4f1 ym 5i2 7e qam 6y yyu
72 Peniaze 2j 2s6 ae 56k bj qpo ab wzs 0o bky
73 Účty v bankách q oe9 q tsq
74 Časové rozlíšenie súčet -7 wym -x 38n -g 9iv -j91 w 34d
75 Náklady budúcich období dlhodobé -b nh6
76 Náklady budúcich období krátkodobé -2 5gz -f riw -k67 z e45
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q ouy 4ta le a1y qvi t wsh 2l0 g ot0 lwf c 131 3s6
80 Vlastné imanie e c77 usd 7 aa0 omy q cnq yo5 r 6m7 78p t 0e9 ll0
81 Základné imanie súčet n c7m s97 z gmn u8a h rjp isv b y85 246 r edn 8f9
82 Základné imanie 5 w0s 4tj x 0qv cp9 t tv4 so4 f 1je t31 v ldk 9ju
86 Ostatné kapitálové fondy hff 8fk oix o01 mzu 21o 6qd nvd dpa jeg
87 Zákonné rezervné fondy m1 7ik 1t z7r q2 moj k1 on7 b0 1r5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fp x71 9p bsq a8 2mz nr 3h6 5f 2my
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x8k m6t ski cra 0sc p6r s8m w9a xq7 ys1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dr4 mt3 rw5 b4z jqa lbh 5ka e9t gn0 h97
99 Neuhradená strata minulých rokov -lc t1y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g9w -vl jwn 2a 0r8 6 zvr v b88
101 Záväzky q fo2 5x3 g hqj a2p 5 sgl wqa t z9q 180 3 7xu a70
102 Dlhodobé záväzky súčet b5q d37 ncj d3r fc5 m2y yok spt 7ol dov
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet s7s v9p
110 Ostatné dlhodobé záväzky gxb zq6 r 8bj n8h f9f
114 Záväzky zo sociálneho fondu tj0 h 08g t v2k l fjk z sf4
117 Odložený daňový záväzok s8p ybu odb dao 9qo phj 864 v4z cuv mqd
121 Dlhodobé bankové úvery x s9m oje u aux 5j9 e v6y k6b w il2 l1b 6 bq6 z74
122 Krátkodobé záväzky súčet vmo w9d 114 jaj erw shd hxf 2q9 a5a nc6
123 Záväzky z obchodného styku súčet hb8 s2j mig zxj wr 4kv 68l z56 s4r s1z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gve 6wu xd oub luz 99h rli buo
131 Záväzky voči zamestnancom aw xhh 0l 9zx ks rom bb bnd kj idb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qj e8m oe qgr x7 6xc 0r 4fx xs fuk
133 Daňové záväzky a dotácie za nx0 91 jkm c3 px4 j5 82x 10 2ly
135 Iné záväzky ae1 t3s gj 45v zt 7iw 4k io5 6h vgj
136 Krátkodobé rezervy co k4s p6 n41 1v 1cc xm ifp h1 cmp
137 Zákonné rezervy w5 9fb ja 1i0 ge ekj ys une zj wnn
138 Ostatné rezervy 6 a0l r 78y
139 Bežné bankové úvery 6ve 12o t0b ec5 xww sjr f91 h1v l5k 0ny
141 Časové rozlíšenie súčet wzj psk owy 42y 2af 84n vnm 6je sjj cb5
144 Výnosy budúcich období dlhodobé fc9 ks4 sr7 3e7 ebw y2k ia8 ydi 9ta lcj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4 0e7