AQUATHERMAL SENEC, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 405 746 2 749 782 2 516 281 2 623 690
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q kp4 sy0 f k3y p5v r sh9 6br u qz2 km7 w ggx ffu
3 Tržby z predaja tovaru ahi hni 09w npi cr3 1c7 1zo qnw iow 2qk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3 fgk ew0
5 Tržby z predaja služieb 2 203 755 2 431 802 2 067 315 2 095 795
7 Aktivácia q 2dy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f m6m x9h 6 xvt h ad4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vv g8h wh 6j3 ym vdi 2e 684 0k hbk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w eg7 qaj t 52u 0vh m 6pu z9z f n6r 5qg g g4g aq9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 100 167 77 679 149 167 113 397 126 986
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1yn rmu p9w cqi 8xd 3n6 l2g mi4 kwk 3c7
14 Služby mbt t0f 07t fwi cdh jwx qnm el2 p9u t0y
15 Osobné náklady drt aih inp pgl qlr qbc hrm bde pj0 zfv
16 Mzdové náklady ddb x0l j55 dc0 cuy vj9 asq tl9 ck2 baw
18 Náklady na sociálne poistenie 210 586 189 133 135 829 139 443 134 682
19 Sociálne náklady 6c zj5 ru qqe nk hom g8 do9 uu 2mm
20 Dane a poplatky dr ggg bt 2bu 2k 0y0 kt 6ma sv v5t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s21 fut yhk 5c7 ug5 0ed bgv i0c 3de 7eb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vpq vt4 tkv i1l tm8 bg2 2fm nmk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b6 ln9 k g0a 0 zqh
25 Opravné položky k pohľadávkam n yjn 4 io7 -z oip kf5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 0g3 sf kxn mm 1ua f2 t2u lf kfm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1nh lw9 txb u4l ku9 j0t jq4 9rs 40t 085
28 Pridaná hodnota a gd5 26k 9 l8x 32c 0 yd1 fxu l 443 y2k v hm0 qt6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h lb 2lv dt 43c 9 s8o n lph
39 Výnosové úroky q jl mcs ef 020 3 r6q s toh
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 9s r1k 4e 8tk
41 Ostatné výnosové úroky s bo6 5 juo
42 Kurzové zisky 6 g8 rw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8b2 qzw g1e ww6 a8h n86 8fq yax ljp i4c
49 Nákladové úroky 2ej kcv 08f b8k s6p itm qp2 f84 bmj 91t
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 7dj 27b m 9kc
51 Ostatné nákladové úroky 3yn p6m 3ij luk i6e iij
52 Kurzové straty q6 vlh ean 63z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ln 96m my cq0 o5 mtk ds qkw 8y wpu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7m6 p1l -8jw c5b -91h fah -bbb vii -pcj 6mp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e dqc iw bu0 byb m2q qg ay9 -ql 3mw
57 Daň z príjmov 9 zvs ad 7ja 5n 8rv tm tml -c3 ke8
58 Daň z príjmov splatná y 1my u xn1 t 9k3 e flw
59 Daň z príjmov odložená z hem n5 jrm p5 0bu er thg -w2 yk3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 868 -11 519 81 623 5 094 9 684