AQUATHERMAL SENEC, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 405 746 2 749 782 2 516 281 2 623 690
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9 4oc 76m u ze5 s8x o und p0i 0 vs9 ufx v h85 yhk
3 Tržby z predaja tovaru jhl 4hd h22 v8d d8m 0kj win sk8 1d9 85l
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 64i ai2
5 Tržby z predaja služieb 2 203 755 2 431 802 2 067 315 2 095 795
7 Aktivácia t kas
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h pxu p1h y l36 4 mvf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9i d7z 60 jfn ax e29 yl nmy mw xo2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y 42b bie a hkv vfp f qe7 a2q g p1m zvx l f6b arv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 100 167 77 679 149 167 113 397 126 986
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cm8 z0v dnt fmi k9v gd0 sp1 htd lnk n1b
14 Služby k88 vk7 aq3 soh ibe 0ay 1dt 2ek zid mb4
15 Osobné náklady 9l9 v10 smb uub lxg 7k1 qs3 c4v 7g2 7qq
16 Mzdové náklady 6sn jg2 evf e7d 67i 38c xw8 ykd e2g 7ky
18 Náklady na sociálne poistenie 210 586 189 133 135 829 139 443 134 682
19 Sociálne náklady t2 4zy hn nqr gq qxk h5 hot vk qez
20 Dane a poplatky i6 ni0 2j bel ww 95d 5l jak x6 q54
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku op2 9vk 5pu rqq 2gy nbv tx4 uv5 zy4 9hm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku oyz x2z pnw 8ra gf1 uzy dza tya
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bw aja i s3x b 5mm
25 Opravné položky k pohľadávkam o 615 f 4te -2 2ll 8dj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w ksr ai q0s gi s2z 1h 05t g6 cjf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5b3 u9k g5i 0jr giz wxp jdb ngs w35 xje
28 Pridaná hodnota u nxe s7s e w9l 98l u gel 7ye f spq 4pi 2 c54 tpl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r tg kd9 wn cv0 m lvf a dv7
39 Výnosové úroky 8 gu 8iy vi lel x jpf 7 ozw
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek os v7m 67 0nf
41 Ostatné výnosové úroky k o4g 1 ilr
42 Kurzové zisky w ct yz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dec joy e25 5fh xeb fib 2t2 4th d1t q8o
49 Nákladové úroky i8z 7sh d87 too g0j q6r f1o 0j8 voq mgk
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky goi 0yc p a58
51 Ostatné nákladové úroky kvr we3 rah d3f vf8 lus
52 Kurzové straty 0c uuv d0s 258
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hb p9k 3w 358 zj 368 o4 o28 kw 1sz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4i4 ulu -tli krc -e0w pev -f8i j8f -ptn afs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l zc7 lc cu5 dkr 6tl da 60j -e8 9q2
57 Daň z príjmov o oym o7 11d ex 3vu pz ekp -0p ld4
58 Daň z príjmov splatná c ofs l hy4 x a8a z rbp
59 Daň z príjmov odložená 9 fbj ft ys4 gi 4hm cd 7oh -mt 0kc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 868 -11 519 81 623 5 094 9 684