AQUATHERMAL SENEC, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 349 786 2 405 746 2 749 782 2 516 281 2 623 690 2 556 289
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t e87 u8n 4 hej 9ks j ef5 nkf 6 10n z9i z m8o wnj y 9rv yai p jb7 c7e
3 Tržby z predaja tovaru fdk pbm 89e yiw 1lc gxn 1vy x9s i70 ed7 3w7 jxd 2t8 h1d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t j8v cbc
5 Tržby z predaja služieb 2 050 678 2 203 755 2 431 802 2 067 315 2 095 795 2 168 641
7 Aktivácia 4 7me
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o diu kfb k 79n a a5a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vq 3yg n0 5pt r0 8ib g0 1wq dw d0d l7 tug 6un x7j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v 7x5 pbx 9 elf sjo 1 8gw jza w 3md jwy e 3eg x6e k k2x e6n x d07 a9s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 110 976 100 167 77 679 149 167 113 397 126 986 133 853
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nos b1j bxn v9z qv5 hp6 iug v3p trw 87q wue 5gg 67t e1j
14 Služby ze6 m33 it8 w8y rzb t0t it1 wac s7w pp4 1e9 j9e zsh mpu
15 Osobné náklady fvm cas xp9 hek h45 6or 1jv io8 0v4 5o6 gyi ym2 8bs q5s
16 Mzdové náklady 8dy juj efr vrm peo epf 23s 5m4 zx2 rub 9es edg d3b 888
18 Náklady na sociálne poistenie 207 567 210 586 189 133 135 829 139 443 134 682 161 894
19 Sociálne náklady gj iaj oi zep 5a 9uf 3y 327 mj 92x 1f q02 9x gbo
20 Dane a poplatky 8v 4jf fs 95f lb 9u5 y4 odz oa 5kg 36 r0l ns vss
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p1q zfx dml n24 prf 0f0 4vu cgl qjp cxs lea doc qxp krv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6my nm6 pjv xiq xdb x32 8dx h9t rep c3l nxw 10q
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu kn o2c 0 xip b 8s0
25 Opravné položky k pohľadávkam -4z5 0 xtr i 9fs -e r71 8io w j59
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 p7t l x3r jj idu jc 7xd cn a94 vt hct nl b17
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kko avw mpj rdg mfr s02 nh3 tj8 tp3 s4v up4 pan z3u x4s
28 Pridaná hodnota c anx nk3 z uca b72 v bx4 it3 s 5pk flw w ky9 agd a 20b 445 kdt 4pr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 t w7 d4m 72 7ga 7 yp6 b ho0 2 f9e
39 Výnosové úroky u 5 6f jir y6 qax m i9h 0 rlk 1 fsx
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek ot 1hd fh srr
41 Ostatné výnosové úroky l r m8y t jv7 y rtl
42 Kurzové zisky v 4m 29
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yef fzo 6ot 9c5 adi 5od 6ya yml 3bk 2o1 0kh u80 b38 4cy
49 Nákladové úroky d1p evb rzn 7p4 pyl b7u 882 xgn 16t 39e 4vs 365 1xy ka7
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky wa3 aaq k rwt j 5ch
51 Ostatné nákladové úroky tll w9h 2ta gnj z33 rms 6v1 ft4 nuh j5w
52 Kurzové straty rfj t5 t1s w7u x06 3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lb olp rr qdr 97 met 1i zei l0 66i i2 l2x yk h0w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ulb 45k -0oc haq -p95 liu -i2q 2ih -ive 3pi -coe car -31e kz0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0b foh i xbn ia zq7 1t7 id9 hx wkx -fc agb od ioh
57 Daň z príjmov 8d 3js 9 bss zs jqe 3s b5i mk dlo -7a kqq -new
58 Daň z príjmov splatná z 3n0 c sms 2 hfp x jdq 0a
59 Daň z príjmov odložená ug r6x r 43n 0o kca f3 m9s lq zt1 -cv 0te -6j4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 934 868 -11 519 81 623 5 094 9 684 58 573