FARBYKA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
26103/B
Dátum vzniku
07.02.2002
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná samostatne a neobmedzene a podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru a označenie "konateľ".
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových, zvukovo - obrazových a audiovizuálnych záznamov na základe zmluvy s autorom okrem činností v zmysle autorského zákona (od 19.3.2008)
 • producentská činnosť v oblasti video tvorby (od 19.3.2008)
 • organizovanie a usporadúvanie výstav, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (od 17.9.2005)
 • reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 7.2.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 7.2.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.2.2002)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 7.2.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 7.2.2002)
 • výroba a predaj nahraných zvukových záznamov (od 7.2.2002)
 • technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo video - záznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty) (od 7.2.2002)
 • marketing (od 7.2.2002)
 • podanikanie v oblasti nakladania s odpadmi - recyklovaný papier (od 7.2.2002)
 • prieskum trhu (od 7.2.2002)
 • organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 7.2.2002)
 • reprografické práce (od 7.2.2002)
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 7.2.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.3.2004, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluvej zo dňa 29.3.2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu, zmene sídla, zmene konateľov. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.6.2003. Funkcia konateľa J. Bilčíka sa končí dňom 4.6.2003.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.1.2002 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 6.2.2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva zo dňa 11.01.2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor konateľa M. Veselický
 • Podpisový vzor konateľa J. Bilčík
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.8.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2005
 • Živnostenský list č. žo-2005/37739/2/Z07 zo dňa 6.9.2005
 • Súvaha a výkaz za rok 2002
 • Súvaha a výkaz za rok 2003
 • Ďaňové priznanie za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Súvaha a výkaz za rok 2006
 • zápisnica z valného zhromaždenia 30.4.2011
Dátum aktualizácie
27.09.2020