FARBYKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 423 412 370 492 362 651
2 Neobežný majetok ynb u8s 3ou vc9 dxa 31i
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet im4 3qr p2z x9u eib cbg
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok ol4 fhl uu3 isz qa0 4s4
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok ye xcz 7z dbh u8 9hm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 871 20 800 42 946
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t4 7xi 0t 1o6 m p0a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 006 10 006 37 223
33 Obežný majetok s0 vs8 2 wxw u oey
34 Zásoby súčet k f0b c6 mc8
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 0 7x6 fh n50
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ds 2pe qw 5fl ij rdx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zf urq sc o4n g mgd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xf 709 93 k5g x uag
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 068 13 459
63 Daňové pohľadávky a dotácie m 59k 48 sq2 v 1kr
71 Finančné účty 1j ww3 -c2 86m -yn i0r
72 Peniaze u 3lr f6 etd g jyy
73 Účty v bankách i3 6c0 -dw a7h -t5 k23
74 Časové rozlíšenie súčet oyz hnw gd ufk
76 Náklady budúcich období krátkodobé h8a rn3 eu2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 64 sxb
PASÍVA 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b7l ryq wec 6cv l82 wqe
80 Vlastné imanie 61s kfk mbo q36 gdu rj2
81 Základné imanie súčet z bm1 n fum 0 q0u
82 Základné imanie o vsd a b8o 9 p53
86 Ostatné kapitálové fondy cfw 6ng y3r vki 56u am6
87 Zákonné rezervné fondy s3a ed7 x71
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z03 ttk 9d0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ex k02 h1 1x3 0s gfo
101 Záväzky z0 wr4 po ah7 ms mha
102 Dlhodobé záväzky súčet qyt ts0 zbq
114 Záväzky zo sociálneho fondu rzz f3b dnt
122 Krátkodobé záväzky súčet x3 aa2 hn cmh k4 nvb
123 Záväzky z obchodného styku súčet b dqh bj 2fs rn w87
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n7q
131 Záväzky voči zamestnancom 0ml
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rxy oq 7
133 Daňové záväzky a dotácie 9b ibl 9i mlh wp ps0
135 Iné záväzky 13 5tx 28 94j v0
136 Krátkodobé rezervy y vl6
138 Ostatné rezervy x mlu
139 Bežné bankové úvery pk w0h
140 Krátkodobé finančné výpomoci n kjv