FARBYKA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wr6 wqg 88v wcb 9ke 0we
3 Tržby z predaja tovaru czl i75 i bia nh izr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xju 7qo 59u csl
5 Tržby z predaja služieb 307 761
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1u o8z jp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cuy yxy 24o rpa vvk aab
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 142 864 2 251 25 000
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zqw za9 0q hiy 5s dbh
14 Služby bh7 rlm nrq lom rjh 7ml
15 Osobné náklady 8c yh6 i z9t
16 Mzdové náklady 5 njs 7 vfs
18 Náklady na sociálne poistenie 2 783 740
19 Sociálne náklady kjq e5m
20 Dane a poplatky 1b3 41b rb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0i9 vv4 h 16w y9 xnw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 gap t2e e dm5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6rk x2z h5 mjw 94 nyp
28 Pridaná hodnota 8y3 7ci e1 xo6 g08 u5l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ksx 5 fpw
39 Výnosové úroky d8 n
42 Kurzové zisky hq8 sqd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 q9q gz yvw 36 1co
49 Nákladové úroky pk 3 gs1 b 8j3
52 Kurzové straty s8n k xsu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lca 2 hmo l d7w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6lh -0v in6 -2w agw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením liw ikn 2j bld 9b 948
57 Daň z príjmov rr jhf oa zzd 06 kfe
58 Daň z príjmov splatná vo a50 bq mit pi qdf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 979 53 077 38 287