FARBYKA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1v3 0h6 mfv c3n qtf xih
3 Tržby z predaja tovaru hxl 4hw b g33 7b mrp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g7d 4sd 9ne pg3
5 Tržby z predaja služieb 307 761
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wu 5h4 6r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wzj 8nv uu7 rtg v6j pa3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 142 864 2 251 25 000
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ltv bc9 zs v7d nu 1lm
14 Služby b77 j7n fik d5r dej k7v
15 Osobné náklady 13 c2k f hy5
16 Mzdové náklady d 6fc y ivd
18 Náklady na sociálne poistenie 2 783 740
19 Sociálne náklady br2 6zh
20 Dane a poplatky p5t zx4 a1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qv5 sj7 7 ewm bc tyj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 hjs 4fi c hs9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hc9 r3h vg 3l8 51 y71
28 Pridaná hodnota i4j s1b zw bml iwq nyb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 329 6 560
39 Výnosové úroky vy y
42 Kurzové zisky eg3 6yi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m m6n jk eg1 rq zx7
49 Nákladové úroky 8n t meb r reh
52 Kurzové straty tbl s ixf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xcg x e2u k csj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4nb -8b 0sk -85 3s6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r2b pha kn fkr ad yoa
57 Daň z príjmov 94 5o4 bp 86d c0 j0b
58 Daň z príjmov splatná c6 a80 tr h12 j8 kt0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 979 53 077 38 287