EMPRESA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
26796/B
Dátum vzniku
18.06.2002
Konanie menom spoločnosti
Každý konateľ môže konať a podpisovať sa v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
45 500,00 €
Predmety činnosti
 • Kuriérske služby (od 22.7.2015)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 22.7.2015)
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 22.7.2015)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 22.7.2015)
 • Reklamné a marketingové služby (od 22.7.2015)
 • Nákup kvetov a rastlín, viazanie kytíc (od 22.7.2015)
 • zasielateľstvo (od 20.6.2012)
 • colno-deklaračné služby (od 19.6.2008)
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 19.6.2008)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 19.6.2008)
 • skladovanie (od 19.6.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy s výnimkou špedičnej činnosti (od 1.6.2005)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 1.6.2005)
 • organizovanie športových a motoristických podujatí (od 1.6.2005)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 1.6.2005)
 • prenájom odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností (od 1.6.2005)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 1.6.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 1.6.2005)
 • návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia (od 30.9.2003)
 • prenájom stavebného lešenia a debnenia (od 30.9.2003)
 • prenájom hnuteľného majetku (od 30.9.2003)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 30.9.2003)
 • inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve (od 30.9.2003)
 • vedenie účtovníctva (od 18.6.2002)
 • činnosť účtovných a ekonomických poradcov (od 18.6.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby (od 18.6.2002)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy personálu (od 18.6.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (od 18.6.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (od 18.6.2002)
 • organizovanie seminárov, kurzov a školení (od 18.6.2002)
 • údržba zelene, sadovnícke a záhradnícke práce (od 18.6.2002)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 18.6.2002)
 • čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (od 18.6.2002)
 • organizovanie voľného času detí a dospelých (od 18.6.2002)
 • zobraziť ukončené
 • montáž a oprava kancelárskej reprodukčnej techniky (od 30.9.2003 do 31.5.2005)
 • elektroinštalatérstvo (od 30.9.2003 do 31.5.2005)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 18.6.2002 do 29.9.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • JUDr. Miroslav Stahl
  Obchodná 511/10
  81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.10.2018
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2018
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.06.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2005. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.10.2005, ktoré v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú spoločenskú zmluvu.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13. 1. 2003. Jana Horváthová, deň zániku funkcie konateľa: 13. 1. 2003. Ing. Tatiana Hudáková, deň zániku funkcie konateľa: 13. 1. 2003. Gabriela Bajcsiová, deň zániku funkcie konateľa: 13. 1. 2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 1. 2003.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.2002 v súlade s §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka v znení noviel.
Uložené listiny
 • spoločenská zmluva z 18.5.2005
 • živnostenský list z 23.5.2005
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 18.5.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2005
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.10.2005
 • Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • podpisový vzor Jozef Oprchal, Bc. Timea Oprchalová
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 16.4.2012
 • Spoločenská zmluva zo dňa 23.10.2018
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2018
 • Podpisový vzor - JUDr. Miroslav Stahl
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
13.11.2019
Domény