EMPRESA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 222 042 241 759 273 710 440 523 607 053 990 638 432 751
2 Neobežný majetok s1 mtj td qss hs ftk vw s1f 5a sbx 2a gkd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 56 651 56 788 69 228 43 114 55 379 61 793
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tr d84 vs ori le 3di fd h80 p3 qws xs k5h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 598
33 Obežný majetok zjl ovj vzs 2pi vat qsh jss h1a fel px9 zx2 jc5 5gu z0g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f6z nta cxo dy8 a4m 4kk 539 n3r dmz wf0 q6h zsc 81k aup
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2vc ntn rey ccy 9m8 tqa ft4 o1q d5z glu 0pd hi0 mmi v6q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45s lts hy8 41j ikz 48b pud h8f vnp 1k6 7lo 93a z94 vyx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 34 600 48 250 30 544 36 225 43 047
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 pwj k zl6 r a6g h har 5 874 i awt
65 Iné pohľadávky 5 15g c gl5 d c8m gu 98q q 6b1 3 ztp
71 Finančné účty 74 jcm h9 mxr ul 53n ow yql u41 jvw cl5 276 skv ip4
72 Peniaze o 90q ld 2lb fd cxh 4f 48r bv5 fsi 70v ll2 au mjx
73 Účty v bankách 5 scf y qzn -we -nio -p7h u5 0pm vf kps
74 Časové rozlíšenie súčet 1 lt9 k dpg 6 lay z 7zd 2 97p
76 Náklady budúcich období krátkodobé v fpl g 55r x 2yr h wqi 7 yxa
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q57 i58 1cx 3pw xc0 foe y3u yrb evw wno ch6 54v as0 l0y
80 Vlastné imanie ee zbc fm oih 4l wu1 j1 4bw 3x np7 v 45g -441 0al
81 Základné imanie súčet 0m up2 vq lbx g9 fb0 n5 gdo tu 1vz 6c io2 y8 s6q
82 Základné imanie 9u n2t s5 k00 in b34 fg 1s8 ky ew1 ci 4t7 fr kg9
86 Ostatné kapitálové fondy up ewt 74 asx 64 69m nk 52n 9f zf1 7k jh6 69 w31
90 Ostatné fondy zo zisku j 8bz v ctv f 1dc k elz u qq3 o l4d o xk3
92 Ostatné fondy z 26q x ank 8 4uv f v6v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1t zo4 -p gdt -x l54 -yc buh -yd 105 -2 lf5 -8h mwi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z ydf s e5l -z7 b63 d hf9 w cx3
99 Neuhradená strata minulých rokov -a4 fbn -b1 ezr -b hwk -jo lip -v llg -6 z2u -j7 iqu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k coy l cnr -u4 6d3 h 6ti o z5b -eg b34 -88a 0pp
101 Záväzky 2jv mot wly x9r gdy rgg nl0 j9w 0tv pkq 3ni xq3 n9v rrr
102 Dlhodobé záväzky súčet nw 019 qe bi0 w 980 3 5fw b 0az e nxo 6 bxk
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet lu m3w 8l 6mk y 1fk
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6 h
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2o0 six gia 2 5ox u xi5 j yyo 1 w9x
122 Krátkodobé záväzky súčet q04 p0p e8y xfx 5id cy6 t6m iex 1g2 o8p ay7 zmb ghv um6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1xo mph c8t awq 496 69k e7x kcj erb fi3 vdc 6ur jvu g40
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z6e 3th 5o8 0jb ejb yrq l18 xy2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8v vl8 en l1d t wvn o 58c 8p ons m3 ydu
131 Záväzky voči zamestnancom s y3o 7 vba x e5s 7 rb3 m k11 eh0 r 22v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 d1k m r20 3 kne d ypn i q3m ma tse p iva
133 Daňové záväzky a dotácie u a8z 3 pmo 3 9uu v j5u p jsr 2l n31 n2 5ip
135 Iné záväzky -uar q uij m cqu q 8r1 v6 iam
136 Krátkodobé rezervy p hud 1 um3 n kl5 3 j42 k 5c1 b t99 m 17p
137 Zákonné rezervy m vex 5 vjx n ry2
138 Ostatné rezervy m lzz 3 hn8 v e1a f e9d
139 Bežné bankové úvery 3g 5gb 6i xlf r7 zfz
140 Krátkodobé finančné výpomoci fh 2t0 64 jga
141 Časové rozlíšenie súčet pj dy ze zx zi
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 22 1z dv gr px