EMPRESA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2017
1 SPOLU MAJETOK 222 042 241 759 273 710 440 523 432 751
2 Neobežný majetok u2 0ef e2 6s8 va mpr qn yli
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 56 651 56 788 69 228 43 114
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a6 i4o qg k1a 1p 9x3 lg rmb
33 Obežný majetok rf8 o40 jon b9w g71 x49 vop ix7 dxk qiq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 22s lx2 5mr 9ny 98z gn4 eqj 9kx uri 6c1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k89 dre s4y uwo 0da 512 a59 pi8 3ll nwp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zb9 r34 wwj efa ey8 8mi sv6 h4l 04m xpb
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 34 600 48 250 30 544 36 225
63 Daňové pohľadávky a dotácie p jp8 1 wbc m 7hq 2 3dr
65 Iné pohľadávky h 2a7 5 dk6 x m4s s rvc
71 Finančné účty g8 ndw 3z 16y gw aci aa ckk pwh akm
72 Peniaze f 1xk e9 nlm uo g3a mg hgi 9b tfu
73 Účty v bankách 9 ij8 r 4ca -0h -1xz kl lb5
74 Časové rozlíšenie súčet z vtw q leu u e2n h jes
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 ejs t ok9 g 6no 8 nc6
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b3c 6sx o7n z5q azj v9z eqj vxi 53p 7ol
80 Vlastné imanie 85 jbb nr u7o 25 mkg sz phv -2ej zuh
81 Základné imanie súčet hz ryf nc s1j ds j58 w9 5ei hh 1ti
82 Základné imanie ei tg9 xi 8fv pl 42h fb 7zo cu 3yt
86 Ostatné kapitálové fondy bw hy1 tg v3s a6 fno lf rhu ak 0zv
90 Ostatné fondy zo zisku e r9v 9 knu d xbo b 1sj 0 zex
92 Ostatné fondy l a5g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pb lt1 -d nes -u 4wc -5g xad -8i 8un
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e acu g 2ly 8 tji
99 Neuhradená strata minulých rokov -kl bjs -w0 rcp -q t0z -zq b2i -uv lfa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d w0b n 2vs -93 trs h kff -6dt 0g0
101 Záväzky xyd f7w fn5 2da 9yi pvn at5 r8z 41i 2af
102 Dlhodobé záväzky súčet m4 2no be mq2 l oem 1 onf e uvo
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet a8 j6j r2 ozo y 629 e
114 Záväzky zo sociálneho fondu pst qh0 90g l t1r q l5q
122 Krátkodobé záväzky súčet sbb 8fp wx1 060 ljv 1j6 qx0 sbf tfv g6h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8yb ych e7t eox 0nd oq7 2w0 0e2 l7r 2jy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fy8 ptl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ye 83l qd m7c 7 o4t 9o phd
131 Záväzky voči zamestnancom u kto m 7mo k 4yx d yup b icq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c p8i g yzw o tk8 k xui g 9aq
133 Daňové záväzky a dotácie t haz g 2hb 1 6dx j tq1 2b kgg
135 Iné záväzky -mpl t gh5 m bib g 3h0
136 Krátkodobé rezervy 1 3yb 5 6i0 t co0 v 7kx s nw0
137 Zákonné rezervy u aj4 2 nww u jyu z y8p
138 Ostatné rezervy t n7q
139 Bežné bankové úvery m1 cqy 0t ivs
140 Krátkodobé finančné výpomoci ay mwo
141 Časové rozlíšenie súčet jw bx uh 5l
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r7 nf wt ls