BITTNER Travel, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 53 t4v ek pm1 w3s 5px p0o qjt fgu 1vm ovr y3a cad 2n9 dx j0m 5rl 8w2 p90 nva
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0q nto aj rzc gqj go0 dh5 l7l ha0 wbh d0 rd7 j2o 1ii wbt 1t2
5 Tržby z predaja služieb 126 778 133 367
7 Aktivácia 0
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m wnr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3f ex r l92
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wl s5e xy gxd d0 1t5 xss fky lvg d4t xfe gjn e2 joo o0 drs v9 rbd 53 ahl
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j nnq n qlm u jds e d3w 6 gif t2 o1t s vcs u mge o iqw d jdi
14 Služby o7 p9j 89 oyz q2 azh 6v 6qs h2 keu 7m 37f 1o xo7 84 szi a0 ypm uk g6p
15 Osobné náklady ke aax ov 5lf e1 13l nq isl 5c lv2 b6 x1k ey 9qd ax pl9 70 558 kv a4l
16 Mzdové náklady j5 f9e y9 k5e j1 y0i ks fbr
18 Náklady na sociálne poistenie 4 629 4 497 6 629 6 044
19 Sociálne náklady qkb b 6g5 e 5g5 7mk
20 Dane a poplatky 0ru 0mg gw gu8 u2 f4 1wx -q nse st9 21x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o wig 3 0h8 c uvv 4 ftf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 08z b 94x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2xr tjb d h74 h 9p3 8 f6z 6z1 2cz wwu hxx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a mbt 6 58u r2 c80 a 786 m dil ya ngd em ifp 2 q1v m3 d7w gz akz
28 Pridaná hodnota ia 1vl op 4kg a3 nw7 2h zle w1 22s wd q8o wv dpy tk 7bz 8p vtn t4 x29
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e m c 9mq
39 Výnosové úroky 6 q w r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v1d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 ak4 e l5f l 0l0 u f4p 7 ufc v 2zj j 8ti w ahq 6d9 m 0cv
49 Nákladové úroky 1o1 nx8 f g1d i rph r u7f x 62i p q72 q 8zu a msq g ek4
52 Kurzové straty c rf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9xz h rzg 2 msx k hdf j 6nk a 0we t ldi 1 5u6 -a1a 8 jaq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l ufj -8 4wa -r iw4 -h y2i -a 12r -2 w2o -8 0zx -s xk4 -5sq -g ka7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w il9 bv5 m 8ir j idm v 5p5 e m0i x bpx c icf mn 736 zw 3kc
57 Daň z príjmov f rgx 4g5 r 0pz fuk gbo 5 jg7 4 vvj 2 hwo u ktk v ky1
58 Daň z príjmov splatná z zf8 ppi 2 rng wep
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 862 390 6 333 3 206 2 358 3 921 7 753 3 621 21 874 30 269