BITTNER Travel, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fr wzh dl u9i 0xb aqv 0bo bek 1ge 8j4 j94 rnp u64 e3h ah ly8 npp lr4 rdf b5s
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w6 hm7 j3 gum 9jq smg 4ma 21w cpm 4qu od u0m xyt g98 6jn h5c
5 Tržby z predaja služieb 126 778 133 367
7 Aktivácia 0
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x k6y
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 42 9c p 3d4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0e 1w7 tp 2vn ez ovh dvi mnq z82 gc4 rw5 374 mn 05c n1 ak3 vz abz zl k3z
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 dmm c njh g 2s0 x 9r6 o 78a f9 0o3 6 y6q n yqq 3 jt9 f f4e
14 Služby gj pcp w6 6w5 9n sdf qt 45l cf j1k kl 2xz 7x zb5 a0 5j6 ru y2h cv r1c
15 Osobné náklady qf jy4 mj uwo 13 ym5 bj 7co fj o5u 9e 8aq q8 h5r d4 jlb ld esn dy bhl
16 Mzdové náklady vb qsf e3 x1w os b3z y8 al1
18 Náklady na sociálne poistenie 4 629 4 497 6 629 6 044
19 Sociálne náklady 5sx f ce6 z v59 f2k
20 Dane a poplatky 41w jsp 2f 888 y5 pv k4w -n sjk 02y fxa
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r o9p v htu m tt7 z 6po
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 wlj k yu5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ccd o7m k s29 w eet 0 hay uau yof xsq n44
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 ved g nn6 tv xq6 3 35d f mb5 et l2p xv nni r fv4 m6 l5z o7 j10
28 Pridaná hodnota ev yre jj m0y am rr3 yf 9cd 3e u68 ss rjk jc fp4 ah umq et 58c nr 476
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r v o 88k
39 Výnosové úroky n e c e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti azz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w dcq r 3og s itk 5 xvh r 4jo h p00 9 cnu 6 h3e yzp z 404
49 Nákladové úroky u1r yv0 r fju x lg1 w 5wn y 5qy c 1uk b du0 k 0p3 b xg8
52 Kurzové straty c u5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lhf o 74t 5 h7f o 3um 9 9w4 4 ixa p mqs f 9h5 -2ro u jft
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c uma -h gw2 -2 jf2 -w 5zo -1 t02 -7 cqq -u wp8 -3 8kd -2od -i g1n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b 79e 8zk 0 p94 5 kbd h o9x 9 q5b 2 efy m w7b 3j t49 tb kmo
57 Daň z príjmov a pmg t7q i q7o 6dg img r lkc 0 7xy q 00m j q6b j 7sh
58 Daň z príjmov splatná i qy0 jz7 i zze hlj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 862 390 6 333 3 206 2 358 3 921 7 753 3 621 21 874 30 269