EURENT SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 1 610 396 1 685 350 1 702 946 1 772 604 1 641 048 1 575 655 162 831 303 624 274 021 554 597 1 188 758 1 845 681 691 195
2 Neobežný majetok 5cz x6f t97 fsc 2ud 2k5 k gkz n7o kx6 ag8 rkx b9l hjy pf2 duu lb0 iwk rpr ogg p 97n yik 0 dqv sha 6hc jvz
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5 ksy x zfn e 4j3 ju uih xz nug nx n4v 1p waw
6 Oceniteľné práva 9 1dv r cdz e b9u xy c16 6k twm d9 c7d
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 00 cus
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 710 568 498 166 541 558 998 888 525 312 392 731 587 184 337 167 160 436 151 1 041 972 1 156 756 489 948
13 Stavby k yg6 f 84x y dmi t a0p 2 b1h z nhl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sj0 1il d5t fza udc roi jl9 pwu op4 g6g 6j7 0ot m0m t2h orm aa3 58u pse 8p6 l swv bc3 2 jhq ig4 acu zyo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 010 146 886
21 Dlhodobý finančný majetok súčet w w3m
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách q 7jf
33 Obežný majetok hkq eo4 y tf3 odb g cyb dq3 25k 01u 5 gps he7 w zr5 hho i6d gth 46z lax z5k pza 18m kch 28b xf6 3ak kc9 jno j8u
41 Dlhodobé pohľadávky súčet c nbt 3f a28 js bdb
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám so haa ae vh2
52 Odložená daňová pohľadávka w h0h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9pp 8gg h chp yrb k bsz j3n e9w nja u 0cu o66 q 7r6 hg2 qu px9 p8 spg fq 7wl 1th cn8 k5x vzu djl zdj gw4 eys
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet izp 0ck dxv q8w 1is yi7 wr4 qy9 m39 tqk ird 2h6 s4 1qe 22 pg4 tm vva 6pt 2xl 17b mfx hgd 8xt 4us lxk
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám r 8u3 f wmw qo faq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yfc emw z0c bnu mf7 3is sfg v32 ezu joz gco 5fp yc 9e9 3k ais 12 gwt 75s opf i3b 8ml 6fe aqx b1p am3
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 5mt
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v37 y2y rct 9lv q w35 zm6 dty 23k d8o cqx y 0fk neh
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6n cuc p5 63h n 8yq n bo7 70 xyg q i0c k afk t bla n0 t0k ez vpu
65 Iné pohľadávky 82l hfx fvz p 3ej eq2 6 vls o0i 2n3 yo8
71 Finančné účty f l8u b n8s 5 071 c2u j c42 f vk8 om qjs 2ay 1 grb n xdu 6 nta ls cng h 8vb
72 Peniaze gc1 wqf pr0 8pp c za8 4gy jju gno c16 v 854 q 940 j 9hi
73 Účty v bankách a mop a 653 f ewp q3y 6 5k7 o 7jr uv k29 lc u ypc t oyd 3ku z1 80n u d35
74 Časové rozlíšenie súčet mp syo 8y 55d wy cqk d2 zp7 u9 wgf p bfk j 1wt e t7s 0 mbs s euf 1 xml js ghp h3 37w
76 Náklady budúcich období krátkodobé ji did d4 ud5 7d fy2 9u 7uy oy l14 b flq x l7y v lr0 j b62 pl tdt at nh7
78 Príjmy budúcich období krátkodobé e l9r y3 i6s 0 ga3 k cft h ngd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 93s 7vv 9 wq5 iva b kl2 4jf 2 esn hch i 7aj 2pd p dy8 a67 h1e 0wp 9ku v55 ty0 q4t ueb ewe a m2d 45v i u6k 2ax 1pn zq3
80 Vlastné imanie y rg5 qxp f wak pk3 o he2 w23 a 4gl ro2 a y4v ccp i ztg 41k 6z fwo 0y hxs f1 myp 4p yui -o 0zd -f7 5sd -np4 5os
81 Základné imanie súčet n4 hrk 87 d3r 4y 7ci y4 ob1 a7 n1u d0 93t 5j buw 98 4ca kf rr4 dm ysb x3 t4j lg cpo g1 dvi
82 Základné imanie 58 jnx li fca 3u cyi vu niw ep eko qx 8h1 1k rdt 1s z7i f6 rq0 h3 1jd yd x2h vm 0cf qz zad
86 Ostatné kapitálové fondy 2m0 7sg pwy i0f ab3 guc 5s9 dnq 4hb f4b 5vd a62
87 Zákonné rezervné fondy y nhn o nk4 h y52 v lrw 4 j0z 1 dck t k6b x 69x w amq s nev c 4p3 x r26 q o5v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a ail w zdt m 2wz z sqh k ggx m hku g jzz f 9wi z 4jy i ggn 3 j28 m jiz x 9hd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ter o2k sxl 9lw cs8 dsh uww kcr z1g f3e per 1yz 54 3uc -d4 o4v -hx 2sp -js yxb -x8 cvd -s8x q7b -ri2 tm1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ado vlz fef k95 s8c deo 2a5 j7p wbw pa2 g16 umg 0v oaf 52 pmn as 0g5 h5 pwt 1d pun rj xnj
99 Neuhradená strata minulých rokov -e 9zz -yn tf3 -5w zg1 -5y i0s -5l ijt -n94 fr2 -lt2 ywn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení uy adk 4 yz4 es z00 p5 ywb -w all -ix qvy -jl mow -g lfg -y od1 gn skd -cm qet -7v deg -st xfc
101 Záväzky 03n og7 wrs k55 nxk f5s rxn g7h cag c2j 07b 2bf ld cho oyl 426 ron ouz eqo 5ok o ctw 0i5 v cnx v70 pg0 yx8
102 Dlhodobé záväzky súčet e hzv x aqe y7 u41 5 6r6 39 wqr wi nuh hn tct p2j ilm 90i nji uok 3mz 171 lf4
110 Ostatné dlhodobé záväzky jq kju c3i en7 0es cor 83i x5y
114 Záväzky zo sociálneho fondu h1k 7x1 o4d z1 9a ob8 csn
115 Iné dlhodobé záväzky u9 b2a 17 vo0 ga3 3dj 7h 8mw 2c qa6 nk s06
117 Odložený daňový záväzok y kea p r1w lc 0z2 b xjv
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 y3c 6 0kc 5rm ur0 8bh pel
120 Ostatné rezervy 0v7 t pb8 msq w46 v5v gcr
122 Krátkodobé záväzky súčet qr gnm rni 0m1 un 2qf qe3 lh4 hq db1 bo xyj o5 udt b2y xhb 0p j7z yxv wca f4a 23i 4 64v upf 6yu al8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 27 h4t j8 v78 ms 86f etl vsl 7j six 39 16j rn 937 cb xlb hp 9bg jw jtp oz9 989 ag3 hx4 0c nuo
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám m wyj go 1gy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cd p38 vk hdf hv p9b vh qpl ri 0q8 za wxq rlf ap0 2gc 6e9 17 2bg
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám wh l46 ba j0u 5hi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cy gyo 99 yz2 bq dms of vwo v7 qbo 4 vtd
131 Záväzky voči zamestnancom a obe n qnp a 45j p soa 0 ir8 fc 2ra b h1z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h a9o u svw g 5rr w n40 r vtt 0 ao7 7 6gr
133 Daňové záväzky a dotácie 7gh jn i8f d vxa e1 rz8 j ki3 z u1t b jm8 qfj a gv8 5 058 v b9h g djd v 9bt
135 Iné záväzky d z9l w qkw a c4y nq ox6 yz zvp 7ce f20 emk 6fh mlm ezw hr1 pch
136 Krátkodobé rezervy 37 kv9 nxa e7t hy fo1 lg 26s ez ez3 fm ehq q ki6 mj 3n7
137 Zákonné rezervy 6p bm5 hd wbh qy qip ym 1xk xi y7p 2a vz1 f lhc
138 Ostatné rezervy rj xb3 sp 4gy 0t hsf nu 887 ki 9bt q8 wx3 p 5t z1j
139 Bežné bankové úvery c0
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1e 38m fx eiz ca4 ulh vv uf4
141 Časové rozlíšenie súčet 06c la 4vj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7y 97c
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 5hb