WELLNESS s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18357/N
Dátum vzniku
07.10.2002
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne. V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
106 224,00 €
Predmety činnosti
 • manikúra - pedikúra (od 29.10.2015)
 • kozmetické služby (od 25.10.2007)
 • masérske služby (od 24.7.2007)
 • výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime (od 1.6.2007)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 15.9.2004)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 15.9.2004)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov, piva, vína a destilátov (od 15.9.2004)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 15.9.2004)
 • prenájom bicyklov (od 15.9.2004)
 • prenájom vodných bicyklov (od 15.9.2004)
 • reklamná činnosť (od 15.9.2004)
 • organizovanie konferencií a seminárov (od 15.9.2004)
 • prevádzkovanie kina (od 15.9.2004)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 15.9.2004)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení (od 15.9.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 7.10.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 7.10.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 7.10.2002)
 • ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo (od 7.10.2002)
 • prieskum trhu (od 7.10.2002)
 • poradenská činnosť v predmete podnikania (od 7.10.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Peter Hudec
  Klimovské 394/9
  01001 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.07.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2005 - zmena obchodného mena spoločnosti.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2005.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2004.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2003 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, dodatok č. 2 k spoločenaskej zmluve z 18.12.2003.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2003, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.5.2003.
 • Spoločenská zmluva zo dňa 4.10.2002 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení novely, Zák. č. 500/2002 Z.z.
Uložené listiny
 • Podpisovný vzor Jana Rusnáková
 • Plnomocenstvo
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • ŽL
 • Súhlas s vymenovaním za konateľa a podpisový vzor Zuzany Švendovej
 • Zápisnica z VZ + prez. listina
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Hudec
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Rozhodnutie o premene
 • SZ II.
 • Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
 • Znalecký posudok č. 124/2011
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 25.5.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení zo dňa 25.5.06
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • úplne znenie spoločenskej zmluvy z 29.10.2015
 • výpis zo ŽO - manikúra - pedikúra
 • Zápisnica z MVZ
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Spoločenská zmluva z 4.10.2002
 • Podpisový vzor - Peter Orgován
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2004
 • Dodatok č. 1
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení Dodatku č. 1 z 27.5.2003
 • Zápisnica z VZ zo dňa 27.05.2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Úplné znenie spoločenskej zmuvy z 2.9.2004
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 2.9.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2005, prezenčná listina
 • Úplné znenie spoločťenskej zmluvy
 • zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 18.07.2005
 • Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Mundier
 • Plnomocenstvo zo dňa 18.7.05
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Živnostenský list č. Žo - 2004/06477/2/T06
 • Spoločenská zmluva zo dňa 2.9.04, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.9.04
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.04
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.6.04
 • Spoločenská zmluva zo dňa 16.6.04
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.04
 • Podpisový vzor - Mgr. Ján Huňor
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.03
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
09.07.2020
Domény