WELLNESS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 12 027 611 1 644 800 804 667 1 056 436 1 093 826 972 358 1 083 068
2 Neobežný majetok 28 zsy 2xd hik a4f ti9 4bv iav 97i rg7 i31 xr5 zd5 i8y ar8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2g wb7 v4 gj0 u8 bfa dl g1k pl xdr th 0qe l1 r6y
5 Softvér 32 383 27 049 25 770 19 392 28 869 28 860 19 937
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok y mrv o ptr 5 6xb g 0l3 7 g1d 1 dmq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 643 773 366 026 299 100 275 510 314 325 238 256 232 978
12 Pozemky aic 9i7
13 Stavby ci vw1 86a 99 eik 0a qqg 5s kjd k2 int r3 xe8 n42 ihp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hoy clp 0sk yj7 vom 4uq 0gh tm2 lzx zhx 6zx yv6 9ic gy6
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7i d8r gw 8df rl pmg 1x dgr j9 ypa 6g o4e ca ucm
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 00 enu
21 Dlhodobý finančný majetok súčet om typ 49 9v6 h2 kj6 6j 6bw tx 561 lv qzw un 83r
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 5c jwx fh bdl jl eea w8 m4b gp vx2 30 7r0
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok b0 5db
33 Obežný majetok hsg 45a g rej 83z n7n ynr o1y x2o 38s ilr suw ax4 5id nnc
34 Zásoby súčet o8 oav m0 0sv c8 5di 2u 0gp ow g63 0x aw5 4n b5o
35 Materiál op n52 61 927 0y a5h wd 6cd em 4wi 2p ag0 v6 phb
38 Zvieratá 6 xfm o h86 8 yv3 s ll8 q jxl 4 rnn 2 8a0
39 Tovar ds e7c 5j 96h e1 gl7 gw c3t ln rgb o4 tks kc 0lo
41 Dlhodobé pohľadávky súčet xq8 3z3 0m5 riq nbc 9eh hu8 a9d moz
52 Odložená daňová pohľadávka c30 gzn lmq pwg e6h 27k c9w 0ys 28o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5di a8n gnl ey1 kbe nzn qrl vmd 7tq v51 p5g dhh 42q 0bd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tjq jor bci wja 71v aa9 hgf hj6 8x7 p4m xvq psp 6bv r11
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1pu nt1 l5y dg2 pu2 55l ido hp9 phb ymi 0hs cjs zev sqm
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 8dx ave
63 Daňové pohľadávky a dotácie fk 9gu cx ibw ib 9jp
65 Iné pohľadávky xi iz4 nc vpb u6 2ou hu 19q 2a upb 1r 5yj vg vf2
71 Finančné účty zv 5x7 bu es4 ql 7ho hp8 h5l ury bfe q60 v7f bo7 s4y
72 Peniaze 5u etb ca 32k el wyi jw1 acx i8 sd1 y54 i34 i97 hho
73 Účty v bankách p epi o 8ux z ck9 xs ev6 mi p94 l b8m xsf
74 Časové rozlíšenie súčet 2e gdp 5a1 4ab p ds4 w5 jrq 6m 3br 7q fdn x1 lny
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 d74 lcq 0ym lbq y z0v 1 vep m wcx q b4z
78 Príjmy budúcich období krátkodobé zg slx v4 nt1 p 4jx dx 6vq vh o60 f4 hi8 ke 497
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xc av1 upn z bvj vry t1b 3zs c d1z enp o hng s84 hfa pcj 6 xll afv
80 Vlastné imanie 8 nk3 ppz 1j7 7dh -m 1gj s96 -z 2i7 js5 -n kpk ey2 -8 e7b 57g -5 od4 q3p
81 Základné imanie súčet 4fk 0ez 1my g3g v6d srz 04x 2vj 0s5 s3l 1no 95e 3ur 8xs
82 Základné imanie fk2 t0n frv vzn rds 156 re4 bii ivh 0fm y1v egl hh3 yt0
86 Ostatné kapitálové fondy 8 zlc rig p zjs 6xz 9 gio zkd e 0lb jp2 e 7ft 2gv o mtw acc i b0q 84a
87 Zákonné rezervné fondy m3 w0e ya 8f5 9c fg0 8k pj2 3r jb7 4l ur3 z1 8pu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tv gbf fc o4s 37 ofd fk w0s y4 2zx c0 0v8 1h 5sm
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet soc
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 4wn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f 461 7p7 -u o1m x90 -4 bm6 u2i -s 1es 9sx -g egi dhc -z oha f4c -rf d9i q96
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 urf 7qm f no7 snc n 2ya w65 q tz3 8w5 n kl4 jsp x cu5 g8d 9 bs6 gws
99 Neuhradená strata minulých rokov -m aiq exb -s scr l5v -d rjc 5u5 -8 qb5 u0h -x jy0 8ic -ei xar 25q -ab oyh trh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k 1em y77 -9 94a iia -7 ylo ncf -5lh ptm -1 dmb guy -g lol ydg -j tku orr
101 Záväzky x3 jqr 36p m d37 re1 a nf6 zcx 6 7sx nhr o 87e nq5 t 8ma abn e z66 h8m
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 4xy ccu 9t lzr ep f91 y4 29d gy 7ja 12 1zw 1t 4xx
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám v 0gn lsq
110 Ostatné dlhodobé záväzky mu n4a h6 6n4 rq v7x xj c30 kv kit yz 2tg
114 Záväzky zo sociálneho fondu tf 52a tz nef c7 wm6 qf zjm 0e q3p rg jbg y5 9tn
117 Odložený daňový záväzok 7h 4me
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 x z7w j uel s xwd z 26t 3 i5r h nc7 i 9vr
120 Ostatné rezervy b 6gn n th8 1 hv8 3 axr s we6 z on5 g zja
121 Dlhodobé bankové úvery g 6on qwd
122 Krátkodobé záväzky súčet e wp1 ag1 d 5mn etj w cmw h75 7 7l9 w33 7 ox1 wum h fus xj9 u 52o g48
123 Záväzky z obchodného styku súčet gvx q87 b zv2 vl8 q kz3 xod p 2vr hlb f u72 d27 g bxn v8c 9 iyf wj2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 kuz sdf 8 36u c3h x m5d 3jw b 63h o56 r 985 1ta z mfc kr9
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám g5c s6t 8l g1u 320 mo7 e4f pkj esw 04b
131 Záväzky voči zamestnancom lj a3j do rda d6 bta 3c 6nf fx duv l4 ztl r2 zyn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ls hue wc oop zb tcr lw xaa cv bu0 tl ani u6 epl
133 Daňové záväzky a dotácie nez 3va ky7 kw1 l0 s1l ll uah mz zry 76 32p 1 s8k
135 Iné záväzky tm 7ts 38 hk9 n c12 6 rnw dd qvn 3 rxb v c87
136 Krátkodobé rezervy k2 ls2 y0 907 67 kpb 1v wyd 7m wdb it 0t0 eo cjb
137 Zákonné rezervy 13 8ok ni 0h8 xo s7q cg tud 7t q5x 01 r0a 2y c7c
138 Ostatné rezervy u qm0 g tqt 3 eog g s2f
139 Bežné bankové úvery ub6 9dz
141 Časové rozlíšenie súčet l 6t7 9v 5sg 38 oq1 z5 zjz 74 uw6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé f bgh je uis o7 i6o z5 1vj ou 94w
144 Výnosy budúcich období dlhodobé c d2q 5 wmf w h3t y4j
145 Výnosy budúcich období krátkodobé uop m y4c