WELLNESS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 12 027 611 1 644 800 804 667 1 056 436 1 093 826 972 358 1 083 068
2 Neobežný majetok u5 v68 hve vgz g0c 3fk sqd y3h wl5 whk p5j ur4 8t7 h0l 5gw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet pr etn 2y nn0 bc c4c sd rma zp 66i cf ijo c8 2kg
5 Softvér 32 383 27 049 25 770 19 392 28 869 28 860 19 937
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok o 7cj g lng m r5b 1 ama 2 ww0 e cz5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 643 773 366 026 299 100 275 510 314 325 238 256 232 978
12 Pozemky fqc rvj
13 Stavby jy k2i iu0 py 18p 7n t14 j7 zk2 o0 0k9 wl o6u 0j6 sct
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9jr k9g vok wgl t12 pty obs 4ga der szb apc 6fn 3rw 0yq
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok uj yib k4 kkx c7 fnt 93 065 gx 87b ch sld dh 5n7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok l0 mf4
21 Dlhodobý finančný majetok súčet nd yvn or e4r 8h hsi d2 xy1 mh v46 to 43b gz v39
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok k6 0h0 kc czs ff 7n9 3p ibn 21 uxp 81 lna
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok wc sdl
33 Obežný majetok azg pyi k 4ki ess h8n skh l60 bt6 ezx cs1 21q 2ks erw fqt
34 Zásoby súčet po vvl 4h yy5 yj 63a ag rtd 31 x2g cq 7m5 wv ta7
35 Materiál s2 e41 sz nan 6s h0l zl nvq dm ffn bv 6yq gz w7z
38 Zvieratá t qzv 3 a4x d qn5 t nqp y tn4 m z65 9 6kv
39 Tovar w1 x90 ve u4q wq duo o4 a1k pi b6d fu 3n4 i9 e93
41 Dlhodobé pohľadávky súčet zqg pa5 m1b a7i ycd 0vc k9r 0k2 bfq
52 Odložená daňová pohľadávka xac ywf o0i onk 72v e0h xj9 jy6 sbo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet reu 2j8 r8w jbe tw7 5os 7it mtd uyc bmg ilo 7ct q3c ju6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yry imd m2r 843 oy0 5to b4l kjk 07c 0pw 5dn zhq c6o e6s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vju p8g sdb bdw 33v s48 zq3 rjg wip raw 0fr sg1 vv6 2pw
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 09w ywv
63 Daňové pohľadávky a dotácie mq ysi s4 gi3 dx 1pj
65 Iné pohľadávky k2 mv0 or 9y4 es w5s m7 uwj 8v wwu c5 bpj 8n wfe
71 Finančné účty no 4p8 ln 4va qb pn5 g9g xxp v8x q3k hll twa ufw 9nm
72 Peniaze 78 9k3 k6 e2v 3k 305 kgm w6t lf lag wc0 xlh ns7 6bg
73 Účty v bankách j 5d5 4 l00 2 mq6 i8 cx1 bm 9ry b 2cu l6b
74 Časové rozlíšenie súčet nw f08 gqe lrn f 0jd cs g6y o4 cdl e4 fs5 bw tep
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 3yn qtf odh 2ox k kkj y j6j 9 z9r i 2d6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé qg 19z yd onp f qvx xd x9t ze 220 mh e5i gm hwd
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n1 od9 8q1 1 82i 4db wbv zvg f tqm v6x q j2z 9z6 y4s sbo 2 tv2 u07
80 Vlastné imanie n 17p hc3 so8 pph -9 byu mrh -u j4g ubg -7 hoz iok -b lbp f0q -7 7hy 7g9
81 Základné imanie súčet jqt 987 up3 2mm xvu 4ln kml 72r gxs fur 3eh 5xc y2t lgg
82 Základné imanie es9 x54 0pb o78 id6 wwn z30 fhc jvc qs1 5bf g6o fbf vjn
86 Ostatné kapitálové fondy w yy7 pdj g kam 710 e oqw ycu o pes ul9 d fvk 43h 7 oiz c3u i l1g l4s
87 Zákonné rezervné fondy 5e e5z av 7u3 62 shb 4l z17 td x3n ov 4er xt c6b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i4 8j0 g7 pcg 1x 88f r4 8jz n6 cgy fb mhs ud q42
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet yhb
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov yfc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q irz biu -3 9cr 4xu -7 vry r5a -w skm axq -s vxh l17 -q mxo d6b -qg z75 5d1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a osh 41g 4 vi3 xsz 6 s6g r02 8 maq eir u o5p q9q c iyi sx1 r pkf vp6
99 Neuhradená strata minulých rokov -q flg m6m -w rjy zvj -0 jo4 1wn -f p8p cpw -y vjo kw0 -bm dsi r5s -me 0zl 0d7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 kuj w4k -s j3g 3mm -1 vya thz -ql1 oj2 -1 bdo sm4 -o hnb f38 -2 zek 4ny
101 Záväzky ok l0k ucn o gke ubw 9 w4s 70r 7 vvo 9rm w ny2 1e2 h i35 m9f 6 es8 tlh
102 Dlhodobé záväzky súčet f fn0 97v 1w mi1 6t fzj 64 r03 0z 7jz u1 e5d ki k2m
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3 iiy wvy
110 Ostatné dlhodobé záväzky 54 810 87 9tc vl la7 a6 ks2 de a2a re 2a5
114 Záväzky zo sociálneho fondu ef ndd qc 9r2 83 n17 cf kzo i9 4ju xq lma bw g11
117 Odložený daňový záväzok lc q0x
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 n 470 x sab 9 i04 h nq4 g tlb i b3k 4 j7x
120 Ostatné rezervy q 2pr y dsr m omw 3 j9s k 29p 7 hzf v byy
121 Dlhodobé bankové úvery 9 2iv da7
122 Krátkodobé záväzky súčet k lua fy9 4 k60 fd2 2 dtv i7l q gzx hj5 z oqr gdn c brs 9jt j avh xy5
123 Záväzky z obchodného styku súčet zo0 6is p o3j 1hd f y7l zm5 b bvv u4i 9 o5k mxk x e8u 6yd f p7i 0rn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x iyw 9yq q 2kz 0zf j ojy 0uc k p2y 14h o 4of l1w q u0v wc6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám brj nrj 30 l21 ov3 y9y 3ar n4e 5ak njs
131 Záväzky voči zamestnancom 1z ovc 6q jfx 3l eg0 ca zwn n6 xo5 ns fxy q1 mvp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia et s03 13 19y 1s 1hq xu 5n3 pp mi0 zm 823 2o 3rz
133 Daňové záväzky a dotácie az8 a7a nmy yv3 xx asv uv o7u 8a hx6 z7 tig 0 8ft
135 Iné záväzky v0 216 xd gnf 0 s0x f l4w jn 7q8 t o5b k rc7
136 Krátkodobé rezervy 2n wtm j8 5ex by 5gr 1u 749 nu h2p 5i bul cq n0x
137 Zákonné rezervy 3p fre m8 pwj nz f11 s9 zc2 rz wsc sr 9mi pb 74s
138 Ostatné rezervy s ot6 0 rhc 9 sgt p taz
139 Bežné bankové úvery na1 ovw
141 Časové rozlíšenie súčet i 7e0 n6 coy f2 gf1 uo 3co tw myc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0 ft0 mp 0m3 ef v78 mv 56w 1v wsq
144 Výnosy budúcich období dlhodobé l rff f wli d 655 0no
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3pg 8 umo