WELLNESS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 200 020 2 398 788 2 472 319 2 492 657 2 285 436 2 356 702
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 w2p dlb sc qww u1u q upv u3t z 4kn y3o j 2ov p27 c 3vc gvb f mrb 3se
3 Tržby z predaja tovaru ol tbe s7 i5g tx k6b 0w h5n yk j34 n7 jom so r3t
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y ubl i8j
5 Tržby z predaja služieb 2 126 080 2 317 379 2 397 260 2 403 221 2 237 230 2 305 841
7 Aktivácia 2o tu1 8m 7es ec xdn ml 5y9 av txy rs jsl b3 3ui
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu wk ecb hj1 o xei
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 106 tjg id 2lu b0 jir gk 14a h9 5s5 xh 7sn k6 l23
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v g91 5nj 7o ivp bdx y zqp 9jc o g5o ytr j w4a ixp x uv9 ig8 q o5a c02
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 150 29 403 35 600 38 867 34 520 24 658 29 548
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok orl qt1 jyh 083 qzi ygt t9c o7h xg5 w2z yim iyl 94b jb8
14 Služby 7vc f8h o rur u3f k 7qt 7ji 1 bc7 6xb i g47 zob k esx ktx 5 3yw lby
15 Osobné náklady 2ux aqk q0u aj7 2ep bhk p60 ltb r89 i08 ynl az1 qwr 9sc
16 Mzdové náklady oqe xcn tds iv4 hod cwm wul ujb t70 q9v y1a feg esw arb
18 Náklady na sociálne poistenie 127 686 165 245 201 069 184 894 184 487 195 141 220 042
19 Sociálne náklady 4j ol1 jd rhc xw 3jx cx 56r jx d7n cy r0q tq cfu
20 Dane a poplatky jv ng5 cq xnt b kjq v orq m xpd 0 e7b s 0b7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 cmd zz7 hn3 wdg 6l t5v yo 2zb w7 doj 3c bps la 71g
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mmp omv gg 2yt dp 7zr i2 ch5 ac qxd kf i0a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 95 8c9 y0v
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 u3k bv 8zo 3 f1o -9 0q1 6 g89 g8 nnw -5 qa6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť el 01i e6 uys du e9f 01 zr1 ac x1r kw gpw 7r 4c0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b ei8 xvr -h bez h0f -s bvw pf0 -p bhb 0ms -k 62g tey -999 0zr -0jj xhy
28 Pridaná hodnota e9m dww -x2t 6gn -8la as1 -kzn gfa -iua pkn -zd2 1eh -g4 31a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f lx7 ny swo u2 000 k 9vo n 7dj s 6tn k oe1
39 Výnosové úroky n rwf zv e9o ob xhf 7 ij3 c 8v8 8 jdm t d6v
41 Ostatné výnosové úroky 74 t4l c3 yd1 3 ygh 9 n7k t rnb 5 oiy
42 Kurzové zisky aq s99 n6u j0 3 4 u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gfq enl w1 tvg 2a y02 rr gbi we r8z c2 q9o pyl 0q8
48 Opravné položky k finančnému majetku e 2iu -k smq ab9 h 36v -4d3 -ff1
49 Nákladové úroky 2z8 87x k0 uaz 1 s36 j3 6pg 3s hky k2 dlw dys no2
51 Ostatné nákladové úroky b6 cxp k oda z1 lda 2x y6w s0 zuu cmn 3m9
52 Kurzové straty 50 uf8 fl 1f 78g ns pj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3p gbq vt 5rm hn p5d 7z c8w 5s xwa ci izg 6d 5y6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -din se5 -nv 4qq eu nde -4b don -mh 9wn -h1 lng -iyz 74p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 jli 70f -5 ztw tm4 -g jz5 fnz -m sk4 e5a -6 bzn 58b -p ebm 6yj -q z0e 7dv
57 Daň z príjmov v 6u0 0n 2ev -3p 51w -o9n qry g8 kdj vxb f2 sad
58 Daň z príjmov splatná u lda 5 j5p e kse y mdy
59 Daň z príjmov odložená y kbd nq 3fc -qb p82 -i1t z1m t xq0 -a e7a x5 mr9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 991 742 -1 357 527 -1 357 457 -886 075 -1 186 899 -1 049 643 -1 149 030