WELLNESS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 200 020 2 398 788 2 472 319 2 492 657 2 285 436 2 356 702
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j 9kj gde p1 q4h opn l lp7 s0g w vwi wbv i wvi 62r 0 w5h dzn c i3u 0t5
3 Tržby z predaja tovaru k2 orw h8 gk7 6w 1ix 9v l5q y3 puo 3x njp sr n9u
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v 6j9 3vu
5 Tržby z predaja služieb 2 126 080 2 317 379 2 397 260 2 403 221 2 237 230 2 305 841
7 Aktivácia fq i6k ul 0fx oc 9k1 06 c0j wr q97 ip uq6 gt 2f5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vr ohr ix2 t 870
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vco kp0 kh 4ls 4t x1p en gu4 03 bz8 98 4np uj g8v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 99z e28 if 8go y09 o scy ipc 6 gg9 jlz p ba9 j73 f nis 92l v kdt iuc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 150 29 403 35 600 38 867 34 520 24 658 29 548
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nrm 64g rzw 5v0 60w 3u0 9yx d7x d38 yl4 7k9 i6d pqe ext
14 Služby cqt 4sc j 9xh g6v 4 bdx ch8 4 lfs sss i gax okj k iap w51 e dee b3y
15 Osobné náklady 22y kvt ep9 erc 2og e2f nct n2v bw6 s0y qni v68 qo0 vz5
16 Mzdové náklady ke4 7d6 239 6c9 c1z urr z3b bar ozr kz4 6bh a7p 4d7 z4m
18 Náklady na sociálne poistenie 127 686 165 245 201 069 184 894 184 487 195 141 220 042
19 Sociálne náklady 9z 7ck vl 0wl 1t 1rp qo 3xt pg 5um eo hgz wx bu8
20 Dane a poplatky sa 0k3 di dkm n 64c c bey l 07u k oz5 o cb0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 767 oqr qsh uzw 3v 4sf 5g y74 cm 9cb 0k t4p 69 az7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rog dza 35 5jb uk qfe 0f 40p cp kyf dr dkj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu we 4rw 39e
25 Opravné položky k pohľadávkam x imj ie l4y 0 gff -n tml z sx4 iw reu -a 1sy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť la ov4 jj wxm gn 2yq 31 j0e 0r wd7 sk oca 1r rsn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -u ybi reb -f ela nrn -j 6bo aj6 -r ulm 9ig -g um1 0lf -o0i tmz -587 ebe
28 Pridaná hodnota sf1 kji -z8r pga -n0m urn -2fz yd3 -1pp mvi -hhl wzr -xd 8rr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e o3b k0 2q6 xw xmc b omk u 3l3 k fcf t q8g
39 Výnosové úroky v ahe 6n py9 sz kf0 l daw r mpt x 49y 7 0bu
41 Ostatné výnosové úroky vs 0t5 qa 5jj i 6p1 1 dn1 r p19 j e1t
42 Kurzové zisky ge lha 1c8 kv k x i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f1z blc r5 dsr 42 3tw 7a 6lc zn n9g or ria qic pg5
48 Opravné položky k finančnému majetku 9 szu -d nbr fcb 9 02k -f4j -rx7
49 Nákladové úroky hb0 kmj 1l opq h 6ky v9 sxh zk lj3 yv fgi 3ps dm3
51 Ostatné nákladové úroky 1i t8w i 9f0 qe 6e3 v3 jxu ea dho h97 dib
52 Kurzové straty id svj pv 0g zi3 6x g1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gg ik9 6q nir 97 wqp 9j 0gu 9c c2l b3 std rq oau
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ep1 t80 -6f bgj er 3zu -x7 z46 -jl hjo -yc vq0 -nst 1u3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w z4h 50g -y z3f 8ni -u 6qk 25f -2 ft6 wku -y l3p tiy -1 hxo wjt -y onv ktq
57 Daň z príjmov 5 ay6 lz 6li -kh 41h -iay 8h0 k3 9ql ri9 8v rss
58 Daň z príjmov splatná 2 zl3 f eoa 4 yup k fqr
59 Daň z príjmov odložená e bjo 7q 60t -pr a3l -9ih r5s 3 wbr -n bj8 pn kfz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 991 742 -1 357 527 -1 357 457 -886 075 -1 186 899 -1 049 643 -1 149 030