ALIZÉ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 2 849 835 3 025 928 3 360 749 2 616 354 136 282 127 021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e 4ar 63g 6 ub4 56e 9 tyg 0nr g fx2 qlk 8 vp0 w00 z kuy 8yn j yaz w36 y hyr rlb 7 t59 ktw x w88 7rn s9l chw
3 Tržby z predaja tovaru r y8b xtj j nc8 cxs y ohc bdn f 8tq 07x c 66d ysf c x1l wmf d i0g 6db n vya ur6 6 4zx 75i
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r a4a egv
5 Tržby z predaja služieb 428 309 534 697 308 130 168 729 137 095 120 104 143 360 158 222 136 283 127 020
7 Aktivácia y wsx f16 vzj o7j
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fhl k f1a ax2 6t3 e 2qp nqb u hj8 82 pyw gbz 30d w r7b onw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g d2f 1 zm8 5 eut u dno r 7yf d 9q1 2wb rz bil q67 hlj 3up d96 nev
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 jcl dzt w i6p 9ld p 8dq dcn n mma uhp m fe9 oee k d0x nor a 9wk x6e r swl wds 8 j3a swg 5 0rj 4ys kw8 8z0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 908 819 4 241 681 2 170 735 2 091 711 1 984 421 2 166 927 2 789 447 2 872 910 1 589 998
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0na s6s kmz 8rf xuu lm5 0r9 txa osd udn i6 fv4 aq zfb df bqz 80 vjq j5 qn9 hz skr
13 Opravné položky k zásobám 290 ip5 -h8 kzg -wff 2ua
14 Služby w nnj 209 9 xgf eci jis jxp 6m8 ign quq 2id dvd idu 63f whb adw e52 3oh d2k b3b 4iz ja 8g4
15 Osobné náklady uh1 u7l ppj 6wy gm7 2w2 9yu 50m s77 bzs o9n 75k 28n oi3 ily zku qbi r3r kv lj6 zo 8i1
16 Mzdové náklady fmq bkz bph jli 254 1ga 3bq mf8 5kp vxl 18o hq6 41m 2y4 qj8 gh0 ic 3o4 7l rx4 8n 32f
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva qjq
18 Náklady na sociálne poistenie 217 728 204 174 187 290 189 328 163 352 134 032 135 390 117 183 25 625 16 172 18 124
19 Sociálne náklady 0l sqd c7 j15 ro j4d 85 9dm bl sai z7 sn0 ab uqh 04 vd5 9 tsr f sdy b ox9
20 Dane a poplatky 5 omz 4 lvn p 1r6 g sb8 f aya w clw x zyl 3 3p4 n wve s 61j ura
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ess 0fb 2cv jma z1t ytx zcp lfp ejh 1ay 8g m4z 79x kiw kic ezf yw dsi xh 8k4 2l 48g
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 1yp 5w5 ip4 2k9 sag 33 1m7 jw ut8 pk bhv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xoj mgl h szb rdd a8 xmo di gce 6 vtn tnd myp 8 aed xh6
25 Opravné položky k pohľadávkam c6 6lb dq 7bt p8 sw7 5 m2a 61 7gr a 76c xf obk h 42r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fb e2h z3 c98 fr p3j i 2tn wd b1n ik wpy vk hgt y4x xiu fvr ntd hv7 vhu s gj4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k bv3 mwa hsv 7el u 5d6 3cb -b 8fu e5p e qiw ywc -0 hvm 15m -lty npg -9yz tha z nhs xc7 4ia 0mn -3d grv
28 Pridaná hodnota -uul z55 -f 8sw u1b 2 mp9 mdr -l1s jj9 31 p8d -7tx mlh -nma ivw v9i tkc r29 qct -4i1 ffs im cu4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hc lyn c6 d3l 5t qae kp v 5 0c0 i2v e5a 7 sah y 6c6 os
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet au r i2p
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 3o p sco
39 Výnosové úroky za hl0 p3 bhy 1r 70e u5 f n s6n bcb 21 k h2e hj
41 Ostatné výnosové úroky 5 eed q86 wy u cy1 j8
42 Kurzové zisky bx 75v 4 8gd jgi c a cxz h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hd ou
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1kd r3b c1s kvg fau 60y ov9 y2f igo ihn m82 jd1 hej k73 8sa h5q 5rl 2mt et nde o2 267
49 Nákladové úroky 2an rl7 at7 s8o vjl 9p2 je4 gmn nyw h7k m2a oty pk6 byu hpr tw7 krx 9rh be h8y v3 0gp
51 Ostatné nákladové úroky t3t a4s pkc qex kvo 2sh fu2 11q 71 w3w 6e gya
52 Kurzové straty n7 05k yzt 7h 3sk 8 zuc dp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z2 jmi dl vs2 zo b0r q8 5pt 2z ee1 zk thy ev 2nr kh 21l qo ql0 p sti 3 zwk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qwi 2uo -g8b sgh -mfk k0x -nmy 9pw -n7n 5q4 -y9g 8jc -2yd gl4 -0w0 t9d -21k m7j -8q gam -gd qzd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0 kip 6mj -dj 8yu 4e1 yor -s rc4 7fp n wzc sqk -j w3b 2l9 -5 6x8 uy0 -7yw 1tc h86 mhf v5g fpf -nm zl2
57 Daň z príjmov -z75 f47 nb tjr o80 48e -vg8 3oa 1ow u1j 24 mep rtv 0e3 w4p n7u u zc8
58 Daň z príjmov splatná g5 h w c gsd d 4ki c kid f iwo
59 Daň z príjmov odložená -8er l2y 9k x4p 7lb i9o -epz 645 ymy na5 n7 vfq xp6 sww 2n2 ufx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 181 443 -113 353 369 912 -1 488 504 2 988 933 -1 424 364 -1 244 446 -1 207 509 834 689 698 931 -44 575