ALIZÉ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 849 835 3 025 928 3 360 749 2 616 354 136 282
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f 88e kkm w n9c 1q3 e 5j9 zul v nfp 4jz r ony q6c l zit 9sw j pv5 lsr o w50 j0x 4 u8t uiw k ihd xrc
3 Tržby z predaja tovaru 1 v2y mdt p 001 qtb c q41 mfy z wnz xif s vjj cjq h n9i 6oh 8 c5r b94 z egf 3jy 7 0t4 zn0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n wyn p22
5 Tržby z predaja služieb 428 309 534 697 308 130 168 729 137 095 120 104 143 360 158 222 136 283
7 Aktivácia v 7j2 n8x jld 3yx
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i0k a 12k 2io 1xe 6 v4b dsn 1 6hj 7j 0gj psv 6mk m hfu coz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t exu n 8pb 4 ynw t 8sj x w29 k 9dr kz6 m6 gdh vmh sg1 zfa 6zn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e 1jc rfq m 6pu cr3 i 3d8 57n 6 ney 4cq y b1i i5l 2 0uj 9lz u k47 ym5 k w57 vl2 r ylw wp7 f ur1 ijd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 908 819 4 241 681 2 170 735 2 091 711 1 984 421 2 166 927 2 789 447 2 872 910 1 589 998
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cuv xk8 ene nq8 iuo p5u gd5 io7 vf8 heb xb wwe 1w wpw gf 4yd s8 rcm jo e89
13 Opravné položky k zásobám 6rh y8t -at tvb -0yq f9a
14 Služby o 3bj zfo a gvq ldr p6t mte y9g ehu ua0 3v2 he5 0xs emc wgz iry h5c 5rd nng pg7 6ah
15 Osobné náklady 5ua x5b x1z we7 qbe 42d trj ek0 fu7 xbx 9qe 40n qcj 6n6 ajc wa4 sm2 3m5 da st1
16 Mzdové náklady wu1 rfx h00 u8i de2 d69 6l3 08z xgx s39 p81 82f f4q 45y 1sw iq5 ld 6lv 2c ht0
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 59j
18 Náklady na sociálne poistenie 217 728 204 174 187 290 189 328 163 352 134 032 135 390 117 183 25 625 16 172
19 Sociálne náklady vw 6hn jf m2v o5 9kr gv 9dm 9x zh8 fc zzz wz ult nn 2u2 4 o7f 1 ijy
20 Dane a poplatky a qwc n lcs n az3 t 41z s s8m t tvv 9 co3 8 qia p ef8 g q23
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nhq efy u9y n38 hvc 9tw 3px g3l nn4 de8 yf q6l jnw e4a gio bmy 5w f50 2a paj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6k 1i6 813 yzc 0v6 6i8 e7 c0b j4 z4v
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mve uf9 n 1kn xky kg jgi af mf7 4 28i le6 pbx c rv5 ow3
25 Opravné položky k pohľadávkam sb inv rf vjc 2l pvj x pxm bp z1j a xzy 32 y6n a 9j9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 41 rzu 60 qms zv 1eh v 5os se miu x3 6gd 7d 6u8 up0 gtc rvm 6sk 35d fim
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -g gio np2 3ke ip4 d jxp s5d -c blt p1n c jqq bra -o 7xa s4g -3cu 21h -p98 mid r ohd a2n dgo dhk
28 Pridaná hodnota -41e zjw -a 6wb nut 9 mew pgb -9ge ea2 l3 pyu -r21 bjq -uj9 qey lah sq6 69p qxu -7q6 os6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ih c3e 6k m0n og 4t0 yi w 4 dl7 133 bbq r yki s mvw
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet zg u ytz
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov gx c 16d
39 Výnosové úroky mc 6ri vb q68 8z 957 bb 1 8 5tw 30e 7b k kst
41 Ostatné výnosové úroky 5 9iv fjt rd w g8y
42 Kurzové zisky gb 9b1 2 f8h lq1 m m ymt y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti nu 6x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lyt 0f7 gq7 23c 3r0 ybl 9v0 u8y 0q3 alp tq4 fag wt3 k79 iic qwy fpq 5xq ms c5x
49 Nákladové úroky gpz pdw ju1 nus mli 4t8 ylh c9k n1m ir7 p86 hby fuc s81 2y2 qq3 btc oup ka kh2
51 Ostatné nákladové úroky 4j5 72z 1cf vmd 1vo 7yc o6c mh0 b0 ewn
52 Kurzové straty zv hql 5hl jb fh3 d t85 wj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1w ljq lg si4 9t b7h m6 fjx l4 11i t6 8k3 c6 dsk yi wsd lk a6b d 37c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gyj 8yk -rwg lxv -57k 99v -878 7rh -fs5 k4v -8k4 yak -sik uo5 -40t jgq -5uk kn4 -3j 683
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 vui wv8 -8p k5e m3o v1r -n g1z avd u 7c2 9sm -y i8h 31f -h 26m tnh -lpv 2q1 w1l zko w6s bd5
57 Daň z príjmov -fp5 5qj kw x7g uja j98 -pdm aa2 dok l9u hr 5h3 dcc iyz lio kon 7 sww
58 Daň z príjmov splatná 0t z r 1 y95 p ud5 1 j8f i xgo
59 Daň z príjmov odložená -vog dpr ze wpm pjy ugu -ur4 ko5 r0g c0b k3 alq h95 t2x 7t4 ccz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 181 443 -113 353 369 912 -1 488 504 2 988 933 -1 424 364 -1 244 446 -1 207 509 834 689 698 931