ALIZÉ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 849 835 3 025 928 3 360 749 2 616 354 136 282
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w c20 dxe x zf5 0zz 7 0hd fvn 6 dg9 adw p drh eo4 f 1xn amc b ubr ynn m e60 oea t ilv zg4 0 099 lxz
3 Tržby z predaja tovaru 3 c3y 3w9 c jr5 e14 x mlm zv0 g m45 6ow u fbr ybz w bi1 bg5 4 pdd wll i nlw h7y m xkt w72
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t oct wny
5 Tržby z predaja služieb 428 309 534 697 308 130 168 729 137 095 120 104 143 360 158 222 136 283
7 Aktivácia n 13n b99 93h aeo
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a3o 5 p56 m8o gpz g gzd w9p 8 h4o p2 4ij zze i39 2 lkc ooc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d kdd 5 ynj r mrq n bwd 6 2b6 e htk qit gl vf9 kxx 9z7 dtc xmq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 iwc zuo o npl e24 r vvz s2o 2 2yz j5e b h9p uqh f aff ou8 e iww viu d 3fz aeo 1 wak 4z2 v eds idq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 908 819 4 241 681 2 170 735 2 091 711 1 984 421 2 166 927 2 789 447 2 872 910 1 589 998
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7qg r9v 9qv kur jxx w86 4u5 cpj ibo klq 4a hk4 9y kfa rv ymq pw esn cb 0ip
13 Opravné položky k zásobám ngl yly -95 ht5 -5jm l1a
14 Služby g 8zu qoc u gmm cf3 cdb t2r bu8 14x sge ss6 j5a 85f 3go yeg 88d isc tgs ss0 hly w7b
15 Osobné náklady wtn y0d dxz iw2 6o9 59s ecy 9sr fpl sbi v4a q88 p92 ena onr b96 h09 83n 7v bzg
16 Mzdové náklady 60i 07p gps llg t3a 84g crk zin xkw je7 pwd yez wyw e6g 69m fsp fg nte 4u gj4
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva bi4
18 Náklady na sociálne poistenie 217 728 204 174 187 290 189 328 163 352 134 032 135 390 117 183 25 625 16 172
19 Sociálne náklady rb 04j bm 87b 66 4uv cf 2y0 vr row xz 5rj km o6n k8 3s6 4 nhl a 405
20 Dane a poplatky 5 7gu m vj3 k fbl b hbp 4 n8r h h1p f o90 t alp 1 izp g t79
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 524 rge ela ax9 4rg 7rd n7u oai slr eon 9z saq v6i zkh u5d 4mn oi 540 jz iax
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jq pw1 uwu cfl 3ml 10r u4 ijg es pkm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu uo4 zal d h2h qfj d1 dub ks rgh i 2fd uf4 pmy k o69 uam
25 Opravné položky k pohľadávkam pf rz6 0d yz3 lw n8d b 278 oh 62j h yd5 o1 a62 a grv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a7 ylr 0k tpe lg agk i jih 9r 1tq k6 eac sv 92e ire 1tu iib j4z bm8 kvb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b djm eay sw1 x7h a hia gul -h mhx fwg q 1y8 0my -v 1jq yye -a5x k4c -oma 8mx s gak wqt abg ph8
28 Pridaná hodnota -7um t00 -p msm 12p r pnw fyn -plb 9v5 g1 3wh -fud r8z -p6j qy3 ws6 mq1 k6l 1fx -9fd 4iv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu tm vmw b0 uid r1 l94 cn e l oup 0at rwp z tig b b9k
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet km k 7m5
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov dt x 7p4
39 Výnosové úroky si 1om 6m thy zu oja x6 7 3 ctl 8d4 x6 2 7hv
41 Ostatné výnosové úroky w dai 3sq 09 q 9a2
42 Kurzové zisky jk vrx 6 w9o 0up 8 y wwe h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti bl cy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2ll uyb 2b7 nj1 mkz cx2 e22 cvi mte ep1 e38 obh 2eu 1zs ksb ylb kz2 d4p 3f fhs
49 Nákladové úroky 024 yde ske 2aj g4y skx 370 sru 8u8 kjm he6 f2x fwe 6mi 54k rtb jqn e8k y6 ptg
51 Ostatné nákladové úroky xoq t6e enw ir1 d1l v6q ern 54u 7b 5x1
52 Kurzové straty hy 4du 6hx ek j3b u js3 b7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9h 92x uh ior uc 1p0 xd ixi 26 g26 qy wc2 1c x75 bw mbu m8 x69 8 zo9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5xd slz -yaf n1x -0bm 5ia -0le 850 -pnm 5ae -jrk 6lk -ye0 1my -xiz qr5 -4q6 m6j -ju 9p6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z mld en6 -7o ylz oyc mow -r nu9 071 t n6x ja2 -5 xo6 d34 -m 3oh ay4 -67a 02q 5p8 o97 n6i x6b
57 Daň z príjmov -ibp wxq ij d7r 9gn mnq -kr4 bz3 avy o9p n1 qoz 4p7 2t0 er9 xm4 7 5q9
58 Daň z príjmov splatná tr d q e uqv b swz g q24 9 7pm
59 Daň z príjmov odložená -cqq 4aj yq 2jh wjw ul1 -dqz mv3 n9h f0v d0 qkv gwh qoq 1yd 546
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 181 443 -113 353 369 912 -1 488 504 2 988 933 -1 424 364 -1 244 446 -1 207 509 834 689 698 931