ALIZÉ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 849 835 3 025 928 3 360 749 2 616 354 136 282
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n gaj 45b j f4s zit 9 ko5 ttd 9 hln d60 e y15 5i7 y vxf hvc m bhx yxg b wvc xoz 4 y00 sbw g ly6 9ac
3 Tržby z predaja tovaru y j8v qx1 h 6m5 39k 0 q0n fxg z 9db 012 0 3pl wqq v tl6 40f w itx 0t0 t fql n2u m bym 3vv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x 6km tx6
5 Tržby z predaja služieb 428 309 534 697 308 130 168 729 137 095 120 104 143 360 158 222 136 283
7 Aktivácia b p7d yz7 w0x dkk
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu shg 8 uoi p6l ubu q 5s3 c01 g yy1 q5 hbl h1b n3a o ahd 7rq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 7iz r 1ff x y96 a n2r w vjq n p1j qhk pu k7k 8w4 b0i 84o d0l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n vop 8jn l 5sa atl u tk9 73x t lkk 0pl t jr3 j6t 9 fef jpk p nsu msh s 3ne 7y1 o 1cw 96w y rex ovn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 908 819 4 241 681 2 170 735 2 091 711 1 984 421 2 166 927 2 789 447 2 872 910 1 589 998
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bn9 35c 1gm sml kxo 99g z23 ntx y0z zzk o0 x9n 6e iqf hp xdr q8 6d2 ff thl
13 Opravné položky k zásobám 74s ck6 -lf 2aq -z5l 3je
14 Služby 2 zol lzy h hk7 yp4 qur gd8 7yd qsa h85 tem xfp hvq 0h3 2vk vtj n4o k2o pqo 5i1 dbg
15 Osobné náklady ddu xg5 vgj 5hs 1j9 593 cp7 ngp imy twz xjg tsu m9w jw4 koh 2g9 njl jmh 7m t1c
16 Mzdové náklady kb7 e28 7md 56c ah9 gff 1a2 f9m nor sij n1v vid oby 6br z7c 4rb 25 0z0 ax wff
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva dml
18 Náklady na sociálne poistenie 217 728 204 174 187 290 189 328 163 352 134 032 135 390 117 183 25 625 16 172
19 Sociálne náklady 5m h7w ra z63 65 4mz 77 45v 3d zyo v1 l6y 9o aia 0f 3kt u 4i0 2 3mg
20 Dane a poplatky o ka2 k 20n b 2me e dw7 o epr t 2vt v opa 4 tat x or4 j j2o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sto 5eo 1zh ezu iao l24 6ca w4s 70m ap2 xt v6x r7w s1j qy9 o1b 6o uy9 1k j3p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vv ekr ur1 1n8 0qn a1g 41 qv1 lv 96a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu kaq da0 4 5xy 9aa gn kr2 va dqb 3 pbr yc7 0it 9 0gh y4j
25 Opravné položky k pohľadávkam 51 6le 88 84n yp gsh b hrl rb m33 5 ccl ju 1it r 5d7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1p 1qm p8 88x 97 q0d o mej cy qsz m0 zku ne 4k3 6cw tus z8l a0n mct g9w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k 7md fcw hdz 2gf q 26o qs2 -0 chg ucl r eo8 sb2 -r cg6 9hm -9dx u1c -00l qf9 z jw8 io0 7eq jn1
28 Pridaná hodnota -cyr geu -n tvx g30 o k6g a65 -usn kus v7 lga -p88 aeu -qp7 des 4b9 nef p2n ek5 -lq7 xys
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ne tc6 h5 ch3 rs waa 8w 4 l kao m7l fy9 p m57 2 a3s
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet cp j 6n7
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov l8 l ecp
39 Výnosové úroky tz dcm p4 17s c3 f7o 75 z j by6 ili di s 5xx
41 Ostatné výnosové úroky 9 sxz l4d 86 3 jmz
42 Kurzové zisky kj vc6 n bd5 m0c f t nbw w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5e c7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 40t 7v9 hye e9d cew fx6 yab d55 iea af4 hpc h8v xk7 v0m hy7 jdi qrb gl0 o3 t9o
49 Nákladové úroky 95c 7rl mm7 m6l ndi ks7 trp tj4 tuj ene 8lt w58 pnv wpi p7q 5vu d5v kc2 5d qu3
51 Ostatné nákladové úroky dd6 zqh i2n 43m twp mlr nog obo ja 03h
52 Kurzové straty 97 a40 ugt wi 35j w vr2 42
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tm 5qm sq bdi ke ind ty ed7 dp 7ot 5k 41w 3d bzz 4h 08g 26 bri k ks0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p1x c0m -xfr t6d -29w 75c -1l4 e9p -838 3al -vzn qxc -m44 d3v -z3l 2ml -6kp apv -mf omj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 7lq wp4 -j0 swc ice zg4 -g siz e6b c grp emf -5 esc seq -t k7d fyu -lvh tui mb6 595 8ao uec
57 Daň z príjmov -wu7 bmt mx l3q j76 58z -yjg 563 tc6 0x9 h4 d11 msq i17 h1q 4zt 8 fl2
58 Daň z príjmov splatná 0b n f c bh9 s 7si 7 qqo r 6r6
59 Daň z príjmov odložená -gyf ygj 41 pqa cul r6k -r7g 5p5 tgz mn8 jn 07f dpa mc3 rmu pyl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 181 443 -113 353 369 912 -1 488 504 2 988 933 -1 424 364 -1 244 446 -1 207 509 834 689 698 931