Lambda Life a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3049/B
Dátum vzniku
24.10.2002
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoj podpis.
Základné imanie
66 400,00 €
Predmety činnosti
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 6.10.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 24.10.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.10.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 24.10.2002)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.10.2002)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 24.10.2002)
 • prenájom motorových vozidiel (od 24.10.2002)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení (od 24.10.2002)
 • prenájom ostatných strojov a zariadení (od 24.10.2002)
 • prenájom automobilov, strojov a zariadení - leasing (od 24.10.2002)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od 24.10.2002)
 • audiovízia (od 24.10.2002)
 • poradenská činnosť v oblasti audiovízie (od 24.10.2002)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 24.10.2002)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 24.10.2002)
 • usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (od 24.10.2002)
 • usporadúvanie kultúrnych podujatí (od 24.10.2002)
 • výroba reagencií na stanovenie organických a anorganických látok v zmesiach (okrem používania vysoko rizikových látok) (od 24.10.2002)
 • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (od 24.10.2002)
 • vedenie účtovníctva (od 24.10.2002)
 • organizačné a ekonomické poradenstvo (od 24.10.2002)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 24.10.2002)
 • správa registratúry (od 24.10.2002)
 • automatizované spracovanie údajov (od 24.10.2002)
 • administratívne práce (od 24.10.2002)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 660,00 €
 • Počet: 40
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 11.11.2015
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.10.2015. Notárska zápisnica č. N 1492/2015, Nz 36189/2015, NCRls 36997/2015.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05. 2015.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.08.2010.
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N101/2009, Nz13573/2009 zo dňa 28.4.2009 - zmena sídla.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2008.
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 82/2007, Nz 47797/2007, NCRls 4743/2007 napísanej dňa 20.11.2007 notárom JUDr. Petrou Ježkovou v znení opravných doložiek napísaných dňa 28.11.2007 a 12.12.2007.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bol odvolaný člen dozornej rady Ing. Bronislav Prokop a schválená zmena obchodného mena z Labinvest a.s. na Lambda Life a.s.
 • Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 156/02, Nz 151/02 zo dňa 15.8.2002 v zmysle §§ 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Správa audítora
 • Správa audítora o overení výročnej sprýva za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2004
 • Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2003
 • Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora pre akcionárov, predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti o audite výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 11.05.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora pre akcionárov, predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 09.05.2006
 • Návrh zmluvy o zlúčení spoločnosti Lambda Life a.s., Eurolab a.s.
 • správa nezávislého audítora 30.5.2008, výročná správa, účtovná závierka 2007
 • Výročná správa s účtovnou závierkou za rok 2009, Správa audítora zo dňa 29.04.2010, Správa nezávislého audítora zo dňa 28.04.2010
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa, Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa k 30.9.2012
 • Výročná správa za obdobie 01.10.2012 - 30.09.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09
 • výročná správa, účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 1.4.2009
 • Výročná správa za rok 2006, správa audítora zo dňa 22.3.2007
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • 2015.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 28.9.2016
 • Notárska zápisnica N 1577/2016, Nz 33467/2016, NCRls 34364/2016 z 23.9.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.10.2015
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2015
 • Notárska zápisnica N 1492/2015 , Nz 36189/2015 , Ncrls 36997/2015 zo dňa 14.10.2015
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018.pdf
Dátum aktualizácie
23.06.2019
Domény