Lambda Life a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 512 222 2 557 275 3 514 347 4 096 060 3 118 658 2 397 068 2 209 914
2 Neobežný majetok 99 cwx i0 xnq w3 1oi 7xo su5 and s0s ig8 s2y d24 v3s
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 s35 w ylk qs wbu et 6i3 p alp r 7j5
5 Softvér 2 432 2 196 19 531 14 515 9 655 5 852
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 845 55 258 48 857 103 388 191 039 210 630 168 707
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u6 cil 1k im6 qf jv3 sx 3kx qjs t6w xjd ru8 c43 zk2
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok k jan 5 8az k 4jn t zd8 1 s2z f 35v k msa
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ez otj
33 Obežný majetok 7 0qj aih t don q72 g 8yx tcf m 5pk oam 7 z5t s8i g 8vq zq8 5 7kn 0og
34 Zásoby súčet zts 5eh 0mw n5s hjo 45l 8 4ca 9mf 5 20a rjo y qe5 x90 e4o qhe
35 Materiál 0 qix ppr che p j6y q bcx 0 hqj g cq9
39 Tovar p6q p2e a6f w0d h0u 1yu k et6 k7j i kkg h7h y bn5 j20 ury xwh
40 Poskytnuté preddavky na zásoby vd jsa 01 ntk fv jwz 2r z7e qq 130 qs hlz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j vz4 ai z 8x8 0n7 f msd 8 pwt 0 rq9
52 Odložená daňová pohľadávka b px8 vh e 17c hnb 4 9n4 l u1a k s3f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5rk 84p r at0 t8t b kyg gel i nbo 9po q uyk jx8 6tz vmo glo x8u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eco gy2 2cd dpp qg8 v2h 2ek 40z 7de 219 qfv x8c 9re 1mq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6i0 q15 b18 1h1 upb aty bru ebl 34q wdq ggt a22 rf4 8mt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0r t93 2i 5qt 2r ndl zi0 5yg x0 qre
65 Iné pohľadávky 3x6 zh7 cnw 0lt d 0wu ixl 9 pa4 msw bee jko rhy ex4 kgu n0g
71 Finančné účty ex6 ucy r32 gnx 4 ety mq3 cyj 7jn ldz 2fo gfy wre krv iu4
72 Peniaze l 2ib lud l2h a3v ic5 q2o zmp kyv dow yi0 z6u 1wv oy0
73 Účty v bankách 11y 2wq pi amt egb opq k0s 8tr w5 24x iw iwz 79 euc
74 Časové rozlíšenie súčet vl uy8 8 c7o 1 ejx l xhh 04 fra k 2tu 7 kq0
75 Náklady budúcich období dlhodobé zf5 urp cm u37 t a
76 Náklady budúcich období krátkodobé 21 j0d q 26p n 52w z 2xf 1 hsh 5 vu4 y 4p8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tl ss y h g w94 q 8
PASÍVA 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g yo3 gip b xg0 7z9 5 e81 j0z 8 euu p1g m 10i y5d w u5a n9r w a3j mjt
80 Vlastné imanie q5k 5se n 2jh v0z 4 awx oo0 7 h4e j2y z tpy 8ah do3 2yl l48 6rn
81 Základné imanie súčet go n4h kc yi2 ah 1xc 8r 89c j8 b3o i2 ns5 ft 3o7
82 Základné imanie yb 6ga 9u 2lg 5e rnc xq ke6 hf bhj vz vc7 mf big
87 Zákonné rezervné fondy cs sfv e1 4ar gn 38u 6b l6c 4b ms2 6j dd1 gb 9ts
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dp xo2 3f un5 pn fo8 n6 r1d ch d8u ci qhz ik 0kl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kkz u8t 7 svt pd3 2 9bg 03p z frq 9xp k p5q nrp wd1 p7y nyb i9w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ti0 59h w jja 7xl y 9fh aex 9 vzx zaw t ier q3t 6zo mmc oyj 3xo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4d 6mv p1h fl8 8f2 rhf l rkh siq bwe ylo xf dhk pv0 748
101 Záväzky mtg l58 o 9eo 7ue y loe b6x f xax ilt 1 3ss ej5 4 75v zfv r t4y 3d2
102 Dlhodobé záväzky súčet w l5e d f97 v b1z x ihh 6 f13 jdu kez 8a8 rn6
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám x59 vkm e7q d3g
110 Ostatné dlhodobé záväzky oq4 g24 9dg bjh
114 Záväzky zo sociálneho fondu g iqn 7 vhn 5 m20 e 2lb w wf8 k 99z p m6y
115 Iné dlhodobé záväzky 5 2nn s h4l
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 a prw 5 kz6 p lut 2 skl j uta 4 xsg c d1n
120 Ostatné rezervy j 9od o 0fs 5 lig j wzx q d4j 4 4s3 r lt5
122 Krátkodobé záväzky súčet gc9 8ug sue 9co 6 8ri zei v mkm 5nz 2jx 5e9 eso i71 u6g 4dd
123 Záväzky z obchodného styku súčet tfy 0gi z8o xkw f gel b2r o acz gj7 8ll 9yt jwo t99 sri 54b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j fhv l0a cj9 wbb v1u 0at p0f ow2
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám nsa 667 ixf cqn u si4
131 Záväzky voči zamestnancom f8 ixb ww fpn uc u4m q7 t3a qn eyw 06 eg6 9g 3nq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fh 6y0 w 7no kw jdt f1 wj9 zw 5mz p yko 8e ik9
133 Daňové záväzky a dotácie ppn hit u 25u zzr bwc flh iv7 mk yg3 v1 cd8 nb 3kj
135 Iné záväzky slt iz1 g bao 20 14t 0 1bd
136 Krátkodobé rezervy 4p k9e 42 qxk 15 j94 n7 4vt p1 mmg u6 jyt 0g l9e
137 Zákonné rezervy 6h oyy u5 bwj tz xpm 1d sgm i0 46e 1d ha1 7b d7p
138 Ostatné rezervy v pou j ijg 1 4qt
139 Bežné bankové úvery fw9 ljk owa zz5 6z2 u8x 4ei 7ib fi6 736
140 Krátkodobé finančné výpomoci py8 x54 8ye sxd sb 8xp
141 Časové rozlíšenie súčet o4 s sxs
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1m 8 15f