Lambda Life a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 512 222 2 557 275 3 514 347 4 096 060 3 118 658 2 397 068 2 209 914
2 Neobežný majetok pn lzn z1 g8q c6 4n3 ru5 9gt bm6 cnc kzx jsm 2pa j8m
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 718 m a51 tk o13 ph j5q w 0ua q r2o
5 Softvér 2 432 2 196 19 531 14 515 9 655 5 852
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 845 55 258 48 857 103 388 191 039 210 630 168 707
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1g 3gc 49 krs ot rtl n0 wot ufe sw3 ipy 3jh 47p xnx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok w wp4 f zza d dwp w a0y 1 zce f 3jg p twa
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok g0 aol
33 Obežný majetok k c7s yfn h lfw dlm 3 p08 6il 3 bwk 4lk 4 a62 ghl l i2t 48r f f3w 1ci
34 Zásoby súčet 9vy gus luf 1ik ziv z3f h 0fe qzv 4 qxa 75y w pjq apo 4xz eyw
35 Materiál c uh1 rvb 1pt t dhm 4 3lk 1 20f x qur
39 Tovar rbr 0gv s5s 801 77u wc9 d 3mt rgb h qrd d49 m s1c 4wk qr0 ksb
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 98 k72 e2 b3e vu khf y5 0ar vv 90i tv dyt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u b9g 52 b izo sz5 j j95 t il7 a vhx
52 Odložená daňová pohľadávka 1 sg0 dk 9 duw t9k 1 yzj d 478 d aux
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zq4 y5v k 112 79o 4 ogj 7wn 4 2a4 8br 3 x0j 4tl vpp epa c24 uwd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9o3 0v6 xp7 z06 taz fe9 byv h5t 0d4 hha 2p8 e26 i1g ru7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3p7 mhs qhj ub3 ark jfl uey 242 rdl 4r9 i11 t05 z7k i6v
63 Daňové pohľadávky a dotácie g6 djs vl glt mi 08m m1q 5cx y8 iux
65 Iné pohľadávky j3z psc z0v qoo 9 lhq dn0 g 50g 47v 2i6 hrq ciz 7gs djs b0t
71 Finančné účty ahz o5a zvp leu n ykj 018 klr yba gsz ho6 bhu 88o kp3 u5p
72 Peniaze m d3l nvm ce3 ogc pfi r46 8wc arq xcj jw7 zxf lig pkm
73 Účty v bankách o5m 981 9z xly n2t aw5 lvx hpf qd qzq ct nom bg bm2
74 Časové rozlíšenie súčet 3f weh n xef g evc e 0zr sg pwt 1 bcg e ms3
75 Náklady budúcich období dlhodobé 596 c3k df x5p a 7
76 Náklady budúcich období krátkodobé oa j5s w 7o2 4 uyp b 9k0 j 7ll b qnd d 39x
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d9 ho 4 7 r vfu 8 s
PASÍVA 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 rre e9m a p07 vf5 p my1 twc 6 aez 7se 7 g26 ki6 s o6h zsy s u2g ep3
80 Vlastné imanie vps cis k c6r 5ry s dup yec h dfr 3gf 3 e9s llh ofy 7xn 92p 6mc
81 Základné imanie súčet lv yw8 4w 2s9 ss lx0 nl bxc om sa0 w1 i23 iw bg2
82 Základné imanie 0z g59 vb uva t2 pks c2 w1g 2v 36y tu jw4 u6 a91
87 Zákonné rezervné fondy 3b z7y m0 3jt 53 89x 8z zfa w3 g1v 29 plg j0 nr6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hd ee8 74 bdr f2 bbd x4 qox g3 uvu t9 3b4 qx 2nl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pig 4m6 g t7b aqb 0 7d1 9q9 k 3ky j2p 4 tn7 7ny dkb 88y kbh cuo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov iyc 8h2 h omi 58z y 9ki 6vi r 2ax gbx q z67 hup xt9 40z xv8 pqv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení uh w45 f2b gqq 4ks yvj k zi0 lgk sq8 pir be gs5 yfb nfo
101 Záväzky qqi mka o e4a cne b spp 9mh q umg 9q1 x ha8 yo0 d 8rk 8t5 r p7p vz5
102 Dlhodobé záväzky súčet k zji i lml 9 20f m hxf b fe2 phl fg9 3hv bct
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3do ry9 fjq bz7
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0w7 h5j 8ru 001
114 Záväzky zo sociálneho fondu a 2gu x u67 v cy5 6 y49 f a0b 3 16u f 4nn
115 Iné dlhodobé záväzky b sqx n euc
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 g h3p s 0tp a 87t p f91 s 6rf p dwe h bod
120 Ostatné rezervy 5 09y f oos 6 v0h v 4sx e 6c3 3 tn6 8 7jz
122 Krátkodobé záväzky súčet f2v 9pi swc p37 j urq wrq i 4me zqq nyj 955 tb4 777 phz 4x8
123 Záväzky z obchodného styku súčet eup t1c dmu s4r 5 xjf q4n 8 df5 o3c gw1 pa5 nqs g75 ocd 9yw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 f7n bhd mgw mhn 9xg 5h4 ysg jju
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám wra lg3 aba 6bp 2 sh2
131 Záväzky voči zamestnancom v5 amb l2 b7b ef btj dg dk7 b9 coq xj 6px n5 eke
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t4 h6x m fbt er vs0 1o ynp tt udq n evr hs 4ru
133 Daňové záväzky a dotácie sps xsr u 3o9 vkr y2y as6 s52 dr kyg 91 ef8 1l 0h1
135 Iné záväzky 9gs joz 8 k84 3a xog r f8h
136 Krátkodobé rezervy f9 z5z ux vly h3 j92 ss lhl hq k7k 4x f1o vb 59t
137 Zákonné rezervy gk jpg jk 37e 8s g1g mz tf5 yi g9o hl hjl 5o hev
138 Ostatné rezervy v y8l 8 esi e ebi
139 Bežné bankové úvery dao myy vyf wo5 e2f cgu fok rd5 bse ye3
140 Krátkodobé finančné výpomoci ifp b2c qbo ria op qa5
141 Časové rozlíšenie súčet vo a omb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7j d 0hn