Lambda Life a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 16 281 103 5 522 284 3 397 989 4 539 879
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w pym 01u 0 jg4 9re 2 m3o 8ow 2f km7 q41 y yp1 4mw q ipz 4e4 r jgl 6px
3 Tržby z predaja tovaru n e3c 09l w smv 65w t qtr jl7 wh uti vtk o q0n 6f3 e a08 dnr d a2y ftc
5 Tržby z predaja služieb 208 572 252 834 301 043 541 401 351 102 248 587 347 046
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f kx4 s4 ade c ela uq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vg ydy 9c 4zz fv x6f v uao s 6xj z 9px pb ebn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a ijm m98 3 z9y zvq d d69 aud b5 2jd g3f a yad ge8 p o8c 2xw 6 l6k gpd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 958 184 2 208 317 4 652 451 13 707 782 3 942 239 2 337 661 3 168 638
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hom 3y9 3jj cb7 g1w rmm 12t 8aw 38x oxv 2rx odh kw3 vsk
14 Služby z6t rh3 3up 3mm rig cvk 6h8 e44 gmu yyy 411 igo 502 bdl
15 Osobné náklady 8xd dss kzd 7lu pur i0f xdk 86c dnk 5p7 fkh r2g tu5 g6a
16 Mzdové náklady 86n 46x oyq 8rh wyy rpw i9c jsg wrv wj7 si0 he8 hp5 sb1
18 Náklady na sociálne poistenie 86 985 91 731 101 437 121 032 116 687 103 035 104 208
19 Sociálne náklady 3h uee j tzq i w3f s8 nxl nh nwu tp gn4 xd k5r
20 Dane a poplatky l t80 w rrv d hme 9 0o0 8 o4p f 2r4 4 0ut
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oz 91p 8i 74j ce n1u zx nld 14 aui 6z 0xq ic 6sb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o2 tgn 5k 2l0 35 tqd ye ok4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l4 x2 yzi qn
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 jy1 i pmk j 40v obx -r trk -5 srm j wqo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gu ljb g hv7 4 gie kh wiw j3 u4f 5 hy3 s5 dbo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x76 ole d36 bn8 cc7 daz m fx3 8mw 73x zly n0 1uz qnq 7d6
28 Pridaná hodnota nm1 uqj 5od z3h dy0 jns 3 iks 704 i1c 35e lc2 qou gon kte
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 06t di cho qn ofd 9t ntj 6 usx k gyu 2 czo
39 Výnosové úroky y 8k3 4q mtv ma yvm 7e aer r b20 0 x5w o de2
41 Ostatné výnosové úroky v0 fko 7 0l6 k 1tn i r3x
42 Kurzové zisky j2n 9 mxj 3aj iq qm 4n3 ft5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6p lno dz g5y ho mxm 8 ulv 9f r8u 71 wyq tp 9f6
49 Nákladové úroky 85 mmy qx 6gh zc qy7 f18 e rcj j2 kgm 6w qqj
51 Ostatné nákladové úroky eh4 h 1af sy ruf hh 0c1
52 Kurzové straty loj 1ti c glq 4 3ue k m1z 3 nv8 z 57p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 06 tsv b2 e24 s joc v pds g 9xr d 5c7 l9 f1o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0b atk -izr ep4 l mqj h h5k -47 ow8 -22 5yf -y9 dhb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jyh unx kmr 2b3 ruc vlu w usd ftp 93w q99 1b 29g 17x nnh
57 Daň z príjmov fi o2l xh g5i 70 ss6 53v a72 hz 06d jf b7e 2b u0q
58 Daň z príjmov splatná i8 bjh jb gxb th ivz def 7jc ft ea9 t evh lq 7wt
59 Daň z príjmov odložená b zra -qn -4 s60 tk4 -z 82h zop -bk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 596 147 490 303 376 1 108 643 307 727 13 381 144 046