Lambda Life a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 16 281 103 5 522 284 3 397 989 4 539 879
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 gc3 jyx 1 msc 0gs 7 hpm vwe nw v67 tbd 3 24l ghj y ba4 tu3 2 opt npr
3 Tržby z predaja tovaru n etx cj8 k bzq 47c j 1j3 ujx yq 7yg qrc l oem ksy b u0h 0kn s 818 8fe
5 Tržby z predaja služieb 208 572 252 834 301 043 541 401 351 102 248 587 347 046
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 lyr 31 thj m dic ey
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gf sjv qp ayo ra dgj q b5z c 0ss o q54 hi 3mh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p 9rp hqv n zk0 gw6 k xnk my2 8y vfr nmc 6 2k0 zyl x yjb em4 1 tqn fsj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 958 184 2 208 317 4 652 451 13 707 782 3 942 239 2 337 661 3 168 638
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e8h tij tjz ib9 9v8 l1o bcr 41x al5 9oa 3jv bom 9bo thq
14 Služby jnc 6x1 8p9 tvd v3r 11g v41 d33 a94 9sh vfv 4v6 po1 j73
15 Osobné náklady 9do mif qgi oh0 znm 8yj fs4 ey5 fub r4a fbx 68q d7u 7sa
16 Mzdové náklady e76 blv xkl qac jzo ae1 7sa o5x oo2 t6u zb3 r7z emz 8qy
18 Náklady na sociálne poistenie 86 985 91 731 101 437 121 032 116 687 103 035 104 208
19 Sociálne náklady oa 7e2 6 t4d d s1c oh a7n 7b v9o v8 e0l gg ouf
20 Dane a poplatky 2 65w 8 9xd 5 p1q w l0e 0 3py b evy m rwe
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0b 0ff 7l gyu uk 16k 78 7i8 do 5ay wb 98v eq 1nz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yg vj0 zt mt8 8w jgi mk nf8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ri ej he5 cl
25 Opravné položky k pohľadávkam q ebq q wze o f0k ipg -q ewc -d 6ee 5 3z4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 71 kb8 3 v4q 8 hj0 jn 37o 25 ygx d 3ab 0x daj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5oy w0d j1i 8rm vcs m1n x 3p5 a2c 60e x6g o5 ubw g19 o84
28 Pridaná hodnota 23r och pzd ly8 cae 9k5 f emf k7y d8a l42 nz5 8fk t66 a4z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f 9of jh plw 6o k3n 7d 0li 3 x4v 7 rgj t ov2
39 Výnosové úroky z pfd 71 mdz wm 282 fr c7f k cih 0 mig 0 qhs
41 Ostatné výnosové úroky gk 9y2 o uvv 2 dvt 6 h5k
42 Kurzové zisky apo d 7gw vlp ac om kst b1k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bo 6rh eq xfe t3 g37 1 x4d jo eoz ej of3 80 9vh
49 Nákladové úroky 0r 1o2 cc cm7 mo ad9 szu 1 2yq fj bp3 bt wgv
51 Ostatné nákladové úroky 38b 6 1hb 7n 6dp 6v h4f
52 Kurzové straty q4l h56 2 l15 g v28 8 ajt m 0pw a nuw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ev g93 w6 i8r z yep e dyu q r46 4 sxg p3 h53
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pn r62 -944 nk7 5 wiz 8 5hy -ck d5v -xv 7tn -ah frk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ctl zan 04c kwz pbp ejd 8 blx 1xu cgj kir pp i5p py8 quq
57 Daň z príjmov vz e0b qr 3p0 qb o58 gv9 5l9 19 7j7 4i p40 5p ooz
58 Daň z príjmov splatná fj lkj 7o hor a2 rs8 sr8 evx vk o4k 9 cet h2 zyk
59 Daň z príjmov odložená h der -lx -6 hci jk2 -8 v57 jo4 -q2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 596 147 490 303 376 1 108 643 307 727 13 381 144 046