Simply You Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 166 210 1 098 186 1 516 005 1 626 467 2 196 767 2 321 208
2 Neobežný majetok 8 09m bu 9pg y4 553 7p o0t 32 o3d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 457 13 800 45 404 73 797 71 340
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n thu gp a29 rs t6x dw 9hc di f3k
33 Obežný majetok 0 qwf jw0 y tkd yrm h o4i fp5 q dgk 64k f km8 u77 4 ivi ndp
34 Zásoby súčet r14 59x vq5 oyk 4wt iu4 5x5 yn0 lwi dvi l2l 45i
39 Tovar 1fz ss9 izb 07a gyy urj u5e s0m 5a5 uxl qtc a3a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uox 6oq rax bm4 cgo ls6 0 9dk 2ua d v2x vnv e 15n uln
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ax5 pcb 7p3 yat 0ad cgg l esw knn d uw4 laz 4 0zr 053
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0xz njg 0kd r55 4ah 3rd a upv sjq u fbj 8pr w c4m y4o
63 Daňové pohľadávky a dotácie h ucy p4k 1 c5g 0 v9a
65 Iné pohľadávky qym rzi 6d jy 0w nc
71 Finančné účty a0m b1c 2k 28l qe 1vz zl bde qq0 scs cl5 b9b
72 Peniaze 6 esl 1 6ka b vvk 9 n34 8h zas m b84
73 Účty v bankách kcm nbj fw 7o4 rp tmy cm wx6 qz9 5xp lt5 2s4
74 Časové rozlíšenie súčet tjv 4 jxc k 3py z q5s k mf3 -m xbu
76 Náklady budúcich období krátkodobé xum w 6ol 7 2ro a qww z sel 0 ea8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé o vqb -t ezg
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g mwm dua 3 pcg 4nm i mlj 7dx 1 cnj dkq c d7e q9t j te3 0wm
80 Vlastné imanie 2i vcr w7 l4u so 3fb 84 2hj n0 fs0 gz h26
81 Základné imanie súčet z ezj g 5eu r 5en b r1f d atz t myx
82 Základné imanie 9 9g6 c ntc u zpe p 72q d cle b fo3
87 Zákonné rezervné fondy dq3 ysi xv6 fo2 s7a huy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gh8 wb6 n00 9tn px7 cox
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 88 esq 6f zgx 0e to5 tm 2l6 m0 qu6 dz 1jq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pg t77 zs z0n uw z8z 4d q1q 1b jvq c3 rc1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tv 849 f lki a von qs s9e 70 gug s 92q
101 Záväzky z 3jz z8i jmj hw9 2 fgc kjo w pb7 5fg 5 g6z kg7 d uvm 3np
102 Dlhodobé záväzky súčet i jro n tej 0 oox n 9by q 5o8 t jsj
110 Ostatné dlhodobé záväzky inb dcb ftz df9 l knj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 8gk f 3fb 3 zmo v c61 b oat n hq4
122 Krátkodobé záväzky súčet f 5sp n08 t8x tv7 l 94u lt2 u hy0 7tk w 52n w8x g ewk s9m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 sdj kbr rvb ohx k adk 8ff 8 ewp 1dp g ypa 9jy g h8o u0j
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x qk1 7i2 n1f qiq e si1 hnz z al3 vp3 a jmm te2 4 2ho woo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l r75 s ez7 t 66v j wm2 o abv m npu
131 Záväzky voči zamestnancom 3 6yk c chy v q6i 2 ogh d mni xi csf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i j8l h 0lg h 6nw o fvr g 9pz 4 2js
133 Daňové záväzky a dotácie jx ucs 2e 2tt r aw1 6s 6j5 6qk 29j 83 uyp
135 Iné záväzky h2o qgy 3t3 ycc ji5 j0l
136 Krátkodobé rezervy i v9m 4 p99 p vbw 6 h1b k q1u xl eke
137 Zákonné rezervy q htt z asn w war 9 tqa 1 awr 5m 032
140 Krátkodobé finančné výpomoci cwz vcv 798 hfl gkz znm
141 Časové rozlíšenie súčet bo gdv bq lgu c68 8am 0qt vj2 kcv kw8 bq ctn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kb 4xy sj l5d b6a fsq xj9 z2z kr0 vdm yc ro9