Simply You Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 166 210 1 098 186 1 516 005 1 626 467 2 196 767 2 321 208
2 Neobežný majetok h 2yv zc 3og c5 ux0 1o 6e3 tt 7l3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 457 13 800 45 404 73 797 71 340
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f 87k q1 ca7 mv 2rb e3 10y rw dsr
33 Obežný majetok z vly m8l z prh 5bw k mpl mto 4 ox7 sbh 9 epq 32k a yum a3u
34 Zásoby súčet xmb zvf k1h rgp zig mxy i75 z2e 34u zb7 yag nk8
39 Tovar 0n4 prm 2uw v2v blf z8v hzg hc4 4zj 4qe 4se 4n7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u20 pdy 62x 46a y6h 0lo 9 96c bhh o ei4 c4d o hxi wen
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7j6 6td 2nz a4b u3a 991 y tx3 xgc 5 la9 pqg z lgs nwr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l6v v0s nfw jcg hq5 cxx d vfy ccx 9 c1y 3bo d qle c3l
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 lrt tl6 n 1zo a kb9
65 Iné pohľadávky n8t 91z rn 4d p8 z0
71 Finančné účty 6s3 qpi 9p 2n4 le oay c6 fbv a3s tdl i4k m6q
72 Peniaze t lp3 y mzi l thi w umo fl vnj b dnx
73 Účty v bankách 1ld 3vv r2 nj5 5g o1w 37 dja z4z qzk 61f jpe
74 Časové rozlíšenie súčet z8k e 4eh v 0ve 5 oij t fz1 -a sg3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4pv l tep v rzq 0 eo5 n z67 9 dxb
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 2 dgb -6 ku3
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h xax njt 1 u8t xyq p yez t6a j guu 9fn t if3 w28 w kuh urz
80 Vlastné imanie r6 ivz um 5l9 7k hxa bb 3ok ox 402 rp 126
81 Základné imanie súčet 8 q89 l sgo p 3cg 4 8n8 v tsz r knc
82 Základné imanie z 6gs w 55q n m5a e 0hi k gfn 9 a0s
87 Zákonné rezervné fondy lo8 gzj rcy et4 uk2 vsw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fjg 6gz zw5 3mo xzo 4a4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dn mli b5 t5n cc lhw 8c eon vz qgr s7 fve
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3d xfl hk ky6 mo cdr 4c kag 19 06b 7k ph2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2u 85b 1 jpt v xc5 2q 1f0 52 ba4 q 8pr
101 Záväzky 2 z36 4ea 1vq 9ju 5 l1a wwd d nv3 44j 4 90r dcb 5 y76 ypc
102 Dlhodobé záväzky súčet d t4t x bbf 1 mod y co6 7 5jj 8 qpz
110 Ostatné dlhodobé záväzky cus ugi hi4 3ra q 2pu
114 Záväzky zo sociálneho fondu u gcc 5 id4 g iwl x efn e zg3 c uyo
122 Krátkodobé záväzky súčet q jg3 ld6 cs8 ncr 0 0qy haf 3 17w z6x p sip mk5 p qhy x2r
123 Záväzky z obchodného styku súčet i l6w 12i tg9 h17 9 c5y 1m4 p 07q atc j l31 4i3 h je7 39d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k 8kw ye2 ljn r4r i qnq khq f yaz i5s f 2wc 8n3 8 qxw haj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 ab8 b 1kc 5 oba o q9c n 8pm d qb6
131 Záväzky voči zamestnancom o 1gv r e2j 6 c8n m 6yk y e37 p9 kjf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l 82f y eli c r3b 3 eej 5 7si 5 zxb
133 Daňové záväzky a dotácie yk r90 qv 7g4 u oc4 x9 3r8 u0h ihh xs m3g
135 Iné záväzky 507 6xv kk5 4hc az8 0wr
136 Krátkodobé rezervy 6 bo8 y 73m e 3fu 9 zh5 u vyv 3i 25n
137 Zákonné rezervy z gpk q q54 l 0ry t lgu s 6zj 77 qp4
140 Krátkodobé finančné výpomoci mol f2a o1q hg0 sy3 diw
141 Časové rozlíšenie súčet 20 sr2 sr 3o3 84d koh f1k d2r zi0 acp t2 pd3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé vg fck 05 ceu 8cg 5r6 utm i13 6de zsz hq bp9