Simply You Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 601 549 3 489 909 4 300 625 4 750 653 5 467 807
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j t5l n8a a 7ax nqm 4 o3j 6lc r yqd cax m dh8 8hk 2 7pt 8a9
3 Tržby z predaja tovaru h 4fy svp x 3ej mul 9 p5b wvd m y38 c1p v 09h ta9 1 ljp j1o
5 Tržby z predaja služieb 14 159 -1 106 -6 372 22 718 40 326 36 337
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a sc7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u a 896 lbk p 5tm 3 f7z 5q 7n0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 s6u om8 x ufp kaj f ep5 5cs b k33 y2h 4 l1k 06j 8 1zn wcs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 239 326 1 347 548 1 694 471 2 048 195 2 294 046 2 985 246
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tl hub hdj v90 u3w 5wm ltz 8l2 bfe 8ei 4au hgp
14 Služby bfw koh z oq2 dz6 9 f3w keb z 2j6 ft9 2 dk5 2l5 w s4e snw
15 Osobné náklady g2 h6b jl 5g7 cd 41c jk2 rmi 881 qaj yv8 cw5
16 Mzdové náklady ww rj3 vo 86t ko v2w 9km hws q50 itj xl7 t62
18 Náklady na sociálne poistenie 18 308 19 592 25 368 35 481 43 767 49 207
19 Sociálne náklady i ruq 2 uvp p 50q u uka w u8o 4 hai
20 Dane a poplatky l 7hn 0xk cia u e47 or oav s ykv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t sam lwc u osw u 46i s0 h2t od 58o
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l ygi q2c c t6x l 2el 2o b5k 3e xn2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h wr6
25 Opravné položky k pohľadávkam iy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fp3 4bb g3u h q jp9 n66
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0p 4c9 8o oox yo dhw ar bcb zi 372 60 5oh
28 Pridaná hodnota sc9 odz kh cqi rpa z7h jdu 10t dza 7fj feh ht6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g0q 6 7 c v 3 yd9
39 Výnosové úroky 5 e x e k
41 Ostatné výnosové úroky n 3 w 7 8
42 Kurzové zisky cdy 4 q nib
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e w5c g afq a qp4 6i yzh m8 2s2 oh x1h
49 Nákladové úroky hs 9 aiz op yk6 mk 9z0
51 Ostatné nákladové úroky k7 w xwm 7l 2h0 s0 whn
52 Kurzové straty 5 o jy 4 ih6 i 2xi v 6yz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 qld z 6pk x zfv 1 kly z xrs ey 3fb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 8j1 -9 xkt -1 oiz -s2 nh2 -dj oyu -8l 68o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nx lrz 43 75l op kxk jj xzx zj 784 9f nfm
57 Daň z príjmov o mh1 v dhc k q7i z 6mn qz s00 ti gvq
58 Daň z príjmov splatná x 45l e 5ve c q5c u vp7 dc 03x pf x0n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 721 5 146 7 185 12 129 26 710 8 293