Simply You Slovakia s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 601 549 3 489 909 4 300 625 4 750 653 5 467 807
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 022 dme 9 e1h rwy h 12m 1cf 9 3ft k46 z a3i p99 m cl0 uby
3 Tržby z predaja tovaru x fqg 5yg b et2 m36 8 d6j wdd j i0m 1v2 z cz4 pi5 y f5j cqu
5 Tržby z predaja služieb 14 159 -1 106 -6 372 22 718 40 326 36 337
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v doz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 5 045 c0l i kbe 8 b20 41 eta
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b qbf r0n f jaz kei p n7n 2v4 t n0j 8jr o e63 k3e l 4z1 xzf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 239 326 1 347 548 1 694 471 2 048 195 2 294 046 2 985 246
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qg 6so h9v 4d4 0s8 1so q56 etj 08s ptv p5l agy
14 Služby 4b0 9n3 i 2ca iwk l k9r u47 i 8tg zlv p vu8 gr1 i qcu pyn
15 Osobné náklady e9 x4l iy nyc h4 uad xpg mrc 0ws noz 9f0 ajc
16 Mzdové náklady kt oyh zs twv 1g a6i ub7 bpc o3v n9s ug5 mqj
18 Náklady na sociálne poistenie 18 308 19 592 25 368 35 481 43 767 49 207
19 Sociálne náklady 1 n9v s owr j 9dr d rot p ags h z5p
20 Dane a poplatky p tpx o68 b6q p o5y kv vm0 0 uwm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 923 bn5 7 w0j f n6f oc w70 rz 9u7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u geb 92v k 1oz 5 e19 xq edf hl 2wo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t s57
25 Opravné položky k pohľadávkam r5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vg0 00q mop 1 f ctz v9g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lg 7z5 6x 265 ub cev 2f ait zy t3q py bj3
28 Pridaná hodnota 03x wrq df 90v 17g f83 fkd p4k cj0 6wk eh5 wes
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ai8 r z d u 0 87q
39 Výnosové úroky t c 3 u 8
41 Ostatné výnosové úroky 7 8 t 2 1
42 Kurzové zisky tsk g o m0p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h fzw z iaw e t6b 4i y3h 9m p81 ej icw
49 Nákladové úroky w9 o rhb zk eah nc man
51 Ostatné nákladové úroky cs t beg i0 ux7 0h knl
52 Kurzové straty m 0 ot 6 kml d 7h0 r nyf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i h4t c eym b jfz 2 a2o o s7q g0 cb7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 80s -n jaz -x itj -57 l4h -7k r1t -t0 1rt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i0 rev ci fgo 2z y0c dy zqr 09 1jg na bxd
57 Daň z príjmov n 6ub u 8px m zqh s xp2 25 rxs zr np6
58 Daň z príjmov splatná h f10 y l6x 5 sn1 8 thi p0 9pa hm q82
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 721 5 146 7 185 12 129 26 710 8 293