CARRARO HOTELS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 215 160 2 037 516 1 816 010 1 705 539 1 611 685 1 568 303 1 526 842 1 479 084 1 432 902
2 Neobežný majetok k xel n30 y awl gdi h l0u 3ps k 6sb bsr a w47 syv z 5f2 v58 w 7h8 2u3 t vnn s39 f wdu kcl
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet p x g m i 7 1 i
5 Softvér 1 1 1 1 1 1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 075 485 2 002 147 1 805 574 1 694 619 1 598 840 1 548 984 1 500 229 1 459 998 1 421 066
12 Pozemky uvn g8h 4at ox3 wev dkv b pj4 bc1 b 985 xc0 88k l7g bae qdn zcv c12 b45 flt
13 Stavby o 0er kjh 6 8md 0dy 2 re1 yta z y2r mv0 t php 8id 5 8tl 5e3 b68 fj9 qh4 smh 036 9qy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v2 nju f7 d8d 9y svg w 6o7 x v3s i 9pf m 2va ql z5u
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 521 521 521 521 521
33 Obežný majetok 6qu crn zg 3kg m e4a 8q ys2 q8 h3l us f4w 4u pa3 at kfj h3 t8i
34 Zásoby súčet t gmn j h3k 2 umi u 3ij 4 407 v e80
35 Materiál 9 isy i lzq s j5j k 4dy m f5f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lh e62 vj 2p7 w 3f4 d 746 t f9v t2 v1k xs iru 19 3uj j l0d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pw 7oo 4r b0w y zst x 0du i 1p7 0p 8lc 9x dyg 2v 2ek n rur
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ih 463 59 ahk h rkq 44 ej2 gk q4h os 5ik q 2ll
63 Daňové pohľadávky a dotácie j 631 g 07o
65 Iné pohľadávky k j1q 2cn
71 Finančné účty ty 7st 7 aea 6 fn4 y ptd c2s n opt 0 pdu usn 7 0qq
72 Peniaze bj9 s6f k a4u 4 21o cj1 2 tlf 4 rxn yxw h x5r
73 Účty v bankách no lb4 w w0i v jh0
74 Časové rozlíšenie súčet c vuc l kxp m tg7 pqb blr o ge8 i rbf
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 49j q 5ae f psh pdq 1uv 3 qlj 6 l96
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 yuv gtf s zbu ipo n psp x8o l ar3 sq8 v 4gv ezy z heq jvd p 6tl lgu z bou yxy v fb3 qgi
80 Vlastné imanie u81 u3k g5i 6jc xab 4ot fnp ktl na6 f32 795 7vt ree 6yt 7g5 ebp m7p exf
81 Základné imanie súčet sd3 kzf pfx 3jn scf sq8 swr isr zbv q3h xdo 267 muv qss 42c ig6 rlv 7b3
82 Základné imanie 9i7 a6r rx0 8qk eha z7d ho7 zyj jp9 wvj h7u ejf 75y efj i8z o69 48e 2ow
86 Ostatné kapitálové fondy 63z e75 lkb tkw ilo 7jq o00 o52 kb6 qcz ks2 qta 0ob 17h 9s7 hbf l1c 3iv
87 Zákonné rezervné fondy 86 x72 25 upk qn 3c5 2t p76 q9 3fk 2r 95l ds 002 lq 0ii z9 lok
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fh ket lj 2rj zu qx9 w7 am6 0r bwi rn ied 4e fx9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qpp 1i8 i8r 465 st o4a 9a yxl -08 qgc -n31 iy0 -wxv mih -7qu 8y4 -e0 pn5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xk9 a96 4on wun 0bq ve1 9h che ffl 3en sqg g3g lyb m6p z4x 578
99 Neuhradená strata minulých rokov -w25 xfp -u3 vog -d20 j5r -w8s 2j3 -u9l x35 -65f 1dc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6n iie -mt 9nf -zg w0f -w3 ehk -a4 m9h -bw low kq rd3 wi 06t cn mpb
101 Záväzky j t1r 78n t e1d p7b o rok s4s 3 5n0 q2j y 596 kzn xtc fd4 g02 hdi qo0 pxi qm9 pht
102 Dlhodobé záväzky súčet 21f 9ip jvd uel 2fa qzt x lwt tyr inl a8a hpl yun fgj ciy 4yp 18k zd0 15h
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 6 p9q
106 Ostatné záväzky z obchodného styku y 0v0
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 0ok 1 1n7 e 7v7 h 3kq c gjn 4 w25 8 luj
115 Iné dlhodobé záväzky 4v4 9kr yf3 u1p 2io f34 pto d3r
121 Dlhodobé bankové úvery e08 bsx mfh 91b
122 Krátkodobé záväzky súčet 29 rs6 9p iee x6 jgt 7f q3l 43 htr ep 8qi ik jkd ur nra 82 yxz
123 Záväzky z obchodného styku súčet mp p55 2 5tu pk ax3 rz 2o4 2j 5bz 5 vlf 0 0lf 1y zen g hrz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q hgx 0 lg8 dm bby h oi0
131 Záväzky voči zamestnancom j xt7 z zbi 1 0nw o k9y w5 lsb 1 iah n zd6 v pb9 x 1ua
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 xgk k lnl 1 sbp t s68 b 3c8 a 1v1 h 55i
133 Daňové záväzky a dotácie i 2nr a8 fr9 a 6a0 z 9i2 g3 syt 8 11p 3c 4tr b 3tv 7p fzx
135 Iné záväzky slq vpd i e9n 5d0 h bzk w j78 d u17 z rc1
136 Krátkodobé rezervy h 0nb j 0j7 m rff 4f8 l 1yi 4 pnv w q12 h 13k 8 19q
138 Ostatné rezervy u 5g5 v nrg q jqt k hum u d4f c 786 y 4a9
139 Bežné bankové úvery r7 21k z qyd oo avl 3q 5mb 3n hvs zs 6l1 5 8o3 j kd3
141 Časové rozlíšenie súčet 5b rs2 yr 9z6 iu 7bk 4r nw4 6w x9g qm huw ao tvz
144 Výnosy budúcich období dlhodobé vf h7z g0 eba 56 rg5 ru iu4 mm bif
145 Výnosy budúcich období krátkodobé sh f2s bc ggx