CARRARO HOTELS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 215 160 2 037 516 1 816 010 1 705 539 1 611 685 1 568 303 1 526 842 1 479 084 1 432 902
2 Neobežný majetok l tu3 qvw h 8gb dks q wy4 pph q w83 8zq d vhc xxl a ys3 sia q u4a an0 t ogr wd6 e 4l3 auw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6 p y d q o z 1
5 Softvér 1 1 1 1 1 1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 075 485 2 002 147 1 805 574 1 694 619 1 598 840 1 548 984 1 500 229 1 459 998 1 421 066
12 Pozemky 0nn ovt oz0 wre q4g sja x gp5 526 8 6sq xy9 iwg o92 29e 47w hqx ga8 r6w rwv
13 Stavby 6 egt p8s d j8y 6qq i ywu tjp 6 j2a tis h 1bm l4c x hhp k8f u4k 2i7 w8j 1ho he2 bz2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s9 cvg mz xco ed xj7 r cfn u 5gr a d4z h 2jf 8z i8u
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 521 521 521 521 521
33 Obežný majetok bu7 bw1 s6 vq2 1 vdm k6 afr qa tg6 bn wxd cz 9zr zb eqr lz 5r8
34 Zásoby súčet t i6z t 3kn g 8qc d hak t iht d nty
35 Materiál 7 g9g b iz9 d a84 r rf9 7 n8w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zl 38l ja nr6 t hmo x 83t n vhe yl gmj gq 1a4 0e i2k 5 d1o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet if zc6 ku 3d1 5 1yn j 4aq u xzn m9 vmj 3e k72 jq ef4 a 10n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7q nqf p5 7dm l 8ad ow htn 5z cpf tx gmf 4 69k
63 Daňové pohľadávky a dotácie q o7z j uru
65 Iné pohľadávky 8 0xr sf2
71 Finančné účty zt fbf r mfd 8 wz4 y o97 3oh r 35o h bn8 t2m t rvz
72 Peniaze v5c xrt l plm r vm8 mm9 q qyf q co9 mj3 3 0kf
73 Účty v bankách ft 1rd d cr7 y 6v9
74 Časové rozlíšenie súčet a vy2 y rd8 8 1y4 owu m01 y fbg t l3e
76 Náklady budúcich období krátkodobé r 5a2 k xgp 0 5dd 75h pom a eyi h gai
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h zo2 8uy x 58k 2e2 6 4ri q0y h 4ok ayz l und asj z raq jem l z2h gp7 3 ha3 6qe 3 uh9 mby
80 Vlastné imanie p5w ndm rr3 5i2 w4z 3dl g3u hym oqg 2rq i29 day t2i dxy wd0 wi6 br5 pqj
81 Základné imanie súčet 5tk 3ft q5i 2rh s4s ibp 51x fpe lvs her vce 75q kqs pa1 ley j09 9zm fzf
82 Základné imanie qf2 oxd p0y oxl yld 8y2 p2x ezo qpg 723 mrd 2cy 1xv k1d d3t ei4 nvx k4n
86 Ostatné kapitálové fondy f7x 7jn 7g2 v4i lu3 y1b ij6 xmg f5z 9fo tvm ru2 t4k 19n zda mq8 xv6 pi4
87 Zákonné rezervné fondy mu 1zz qy x3d 9l y8v 3q phd zn hdg da aiq og v0x d1 pu5 na 19h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r1 wy5 c5 2zp vn tlz bb tde w4 m0p 43 u2d 8y 8dc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov og1 ghw bwc el5 pr nyu yr mt4 -cy s91 -i3n zjo -80c 6fs -01v h9k -hy 0mq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l2p 7fv 6xe 0iz fj6 04s 84 sbx 8bf x9g y4s rri 3w9 b8l jo7 009
99 Neuhradená strata minulých rokov -9o0 wp2 -8u hri -7z7 27l -7th vbr -ono adf -lg3 ip8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1q p8i -gw kgt -dw xz1 -bi hmk -02 h5h -nt t4d uk 3q3 ep o42 iu rly
101 Záväzky u xi7 tmz k 00v ipu a w9j 1cd 1 0ga mio h a7q dwr 3hw 842 gmh 446 oyf dys nr6 67i
102 Dlhodobé záväzky súčet 7p2 2hj hwk 396 d4w xoq 8 oif ajt 4wd ism xay ghn eao cp9 ljn bec c4y 4yf
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet r dm3
106 Ostatné záväzky z obchodného styku e 05h
114 Záväzky zo sociálneho fondu y j2k 8 0rl 0 l49 s v2x y wpg r gn4 r ryt
115 Iné dlhodobé záväzky lk7 7a6 tzl hbe 8n3 hgf mkl 61m
121 Dlhodobé bankové úvery q21 9vy fke 2vh
122 Krátkodobé záväzky súčet 6q 7y8 60 z2b ba o9m p4 at5 vq 7vg e0 4vp 9w 00q xb 3q3 q5 gbi
123 Záväzky z obchodného styku súčet en nho p oz1 oj rqy tf h2y 6b q6j s a1b s 93o dz eke 6 oqm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z ywh a 3yk nd 61h 9 tiz
131 Záväzky voči zamestnancom g 536 w fd2 m jvj k y4k g5 2pi j 80p r jtl t 40j d 4rj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g g26 8 8tt v k10 3 mpd 4 4r9 m 95o t 9za
133 Daňové záväzky a dotácie 9 3ia qg k4z 8 vhb l gzm a7 7kg 2 gqb 7m z8r k it9 il rwg
135 Iné záväzky 5vv ttq z bb7 tak f xy7 y j0m 4 ys5 h no2
136 Krátkodobé rezervy 3 7k6 z 8ur c yt1 8r0 8 qsk f nwr i q6l f wss t kae
138 Ostatné rezervy 0 8jb 8 1jr 4 7im 8 jad 7 mtt 7 jau u ccx
139 Bežné bankové úvery t9 d1s z p8n az 29i r4 4dr 2p lxt rc qyd n a2v 8 3j8
141 Časové rozlíšenie súčet iz xrw cm 9w0 a6 t9m rx p1n x0 332 m2 o38 d4 hwd
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 6u 0h5 n3 t6r gu fwz s0 afy yg k4d
145 Výnosy budúcich období krátkodobé nn 3l3 69 tw7