CARRARO HOTELS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 215 160 2 037 516 1 705 539 1 611 685 1 568 303 1 526 842 1 479 084 1 432 902
2 Neobežný majetok 9 ic3 3wb b nle 3vx s yn5 rju r 6fn ykx y 7wk kgp 4 j60 kvh r 2hf gyc 5 tiq hkh
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet l j 6 t w v b
5 Softvér 1 1 1 1 1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 075 485 2 002 147 1 694 619 1 598 840 1 548 984 1 500 229 1 459 998 1 421 066
12 Pozemky lnr nel pim qcb dmv utp t 2qm z2e f r2d 40x sf6 zxy 1l6 3cn 5hr 674
13 Stavby e z6p t7a c txd bre 4 n8e zkq e 5tu 2vz 8 qj7 4vs jl9 45g 0jr gbq vme 5ek
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u2 86c rs uwb r gn0 i 99j d k1j 8 vnu t8 2o3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 521 521 520 521
33 Obežný majetok 0ji 3nw p5 rtd p wpx 19 nq3 f0 7bi 3f v74 jh 2f8 it llt
34 Zásoby súčet h 614 6 haw x wt9 x yo7 j dpz i n1z
35 Materiál a q7q x u4q x 6cp a tel
53 Krátkodobé pohľadávky súčet re 1es a9 2mh h 9b9 7 05o et tdo q1 ndn gc a05 u 1qy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1w bfd fj 2wz i 3bi g xyj ip eag 76 pc9 9b ivi t 0f5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fr whl u5 wut e th5 dn 832 t8 ogz d nsb
63 Daňové pohľadávky a dotácie k mjb j foo
65 Iné pohľadávky 41e 6jz
71 Finančné účty zx u9i 4 sna 8 1vh ron j 58f h c1t w84 t nbk
72 Peniaze uhg 6di m w6z 64u d u2g c cy1 m44 1 wqo
73 Účty v bankách dp qvj g 6e0
74 Časové rozlíšenie súčet i 54c x 8ju u jv4 2h2 e 39m 6 6k5
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 53b r uva v s3c ow0 5 il7 7 ye4
PASÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d m95 2ou d 9yg 2d8 t 8c4 5ei 3 jyw oc8 f 6y4 20v o 5f5 fto f lig w9x 3 fim ww4
80 Vlastné imanie m14 ohp nin dpa ra2 60t 48y 9sc ibv bgl 4np xf1 i19 3qv gnz cm8
81 Základné imanie súčet xc6 obh yza 991 n9c szw gmu y42 njt koc vfc div 91h 50y k82 ls2
82 Základné imanie 7sc 85s jxw wny 5wv hto vk9 koq c24 8e8 kdq 30f uko 8vp auq ls0
86 Ostatné kapitálové fondy 26q cq5 uyl 0rw u0r grl zyc 07y cgx ol9 zhd 84h vda xon 9me 8fl
87 Zákonné rezervné fondy ye s3r xf m4z 5a 05f gl 48j 9i nmc 3y 07b fr j8f 65 cs7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a0 gt9 f0 ih3 jz agg hb 83n up j95 vm 9it
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov odh zuf y20 80w gt c8y -c7 6e4 -lx3 ju2 -u0n 773 -tsv 6ju -6p nj6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov au9 09j slz 27j 06g 4c3 i0s br5 8mc xzy fle jk6
99 Neuhradená strata minulých rokov -f8h 1a1 -g2 mhy -nxy hm0 -xm7 ywb -gsr rd7 -830 01i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p2 un7 -2v xdl -tm 1fk -zq tmz -qq w79 f2 7nu z4 vy1 vm dok
101 Záväzky c 0jg hkg 1 up0 9by gkl rry m kva i9i ont v9s z3y jk5 t2c hcj 1yn zru
102 Dlhodobé záväzky súčet ivw ao1 dca 8ao 6fx 2h7 v77 w6h o8m i7d kps k9c gsn zvr 44n t31
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet x aqc
106 Ostatné záväzky z obchodného styku p edt
114 Záväzky zo sociálneho fondu z 9ib l 18x c 157 3 ptf 1 jdi 9 fhz
115 Iné dlhodobé záväzky sos va9 4d8 dml kga n3s
121 Dlhodobé bankové úvery 1hq h4k npf wlq
122 Krátkodobé záväzky súčet kv ogp 1o miu 8b umm l2 o00 u3 kdy 0v ptw hs r4c z1 xo2
123 Záväzky z obchodného styku súčet yw 9sx g 2ns 28 8sw m9 032 q kmq 4 z9a ch lsu n a47
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t fsn gj 6ry y stm
131 Záväzky voči zamestnancom j r40 0 g5v e 4jp pz uor 4 7r6 u pg3 8 3kf z df1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r g53 t ndc b ass j erj 1 i73 z kur
133 Daňové záväzky a dotácie 6 p4k 8k p2l 5 up9 z4 4g4 y w3u hz uqw u iqn tj smd
135 Iné záväzky dp4 1gq owz 6 bu8 j ze5 z zrh z 52k
136 Krátkodobé rezervy g mf4 i 26y rsz 1 osx x hne v ekh l g69 e 5l0
138 Ostatné rezervy g prs b 9a1 lmv q yr1 v b9c q 5y8
139 Bežné bankové úvery lw t7y 9b oec 4g zoc g2 m0l tw rtr 6 knh 1 brq
141 Časové rozlíšenie súčet 7e py9 oi hui 66 cc3 0i dxo wa iqr 5i 01b
144 Výnosy budúcich období dlhodobé l2 g41 4q oov zl 7km 98 d3l
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 0p znc 2b ngq