CARRARO HOTELS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 389 759 434 251 411 044
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ghb m3f 9rj 2l7 d6t nvw 5kn xsc uwl 7mk mi9 a08 7ng 0cz v21 1zf
3 Tržby z predaja tovaru a erh x qgs n rne v ed2 2 mhr h w68
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rzl 85k 8w7 642 qeg fu8 4wp j55 civ gyk
5 Tržby z predaja služieb 378 764 420 849 389 959
7 Aktivácia 3 mic
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu aiy b2z 2 umy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 ey0 a rkg m hcf j h8h 0 lor r p6k y fes qn i3z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gd3 zuw t23 6bw n5x yx3 9n5 e1b int 0im i4k e1u nq2 xcc rib zaf
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok od s6c b0 ip0 vf vs7 4m qoj hu 627 22 lxx 1ck v89 x5 g21
14 Služby 8l cqx 11 mcs ixn 2gq bal dmx e0 l0j qw mb6 a0 6pp e9 tjl
15 Osobné náklady 1of 2gw 469 2fr cy 8ox xvd 813 njx oj4 dup zub e1j u4i d43 t17
16 Mzdové náklady qa7 574 kx wu8 15 u28 10 4mg hnr bzc 5p er6
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva cz 53i nf ffg
18 Náklady na sociálne poistenie 30 455 26 812 23 671 33 484 36 902 30 937
19 Sociálne náklady 5tk nrc box tbs xnj v7d
20 Dane a poplatky p yh2 o ua5 s z23 p vxd 4 30w z cl2 n 5a9 a 2rv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7e2 spo a5o 59p v2x luh fa 2v3 db ywz fx 4ux 9x v1u 7l ns0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9o kru ux ocn fw toc
25 Opravné položky k pohľadávkam r i2j
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c a6g 8s 56o f pgk p u3w m qzn 4 0x1 s i31 5g 6dy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti yl 35k -sv c8m -wz ya3 -vq 1xb -9 x6p my 10b 89 h7o pf 1gg
28 Pridaná hodnota zxe 6at 3qq vxg qer zbq 78h lxm q7w lby u2o jmo 8e5 r18 knm kwt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu uw 3v
39 Výnosové úroky gz qb
42 Kurzové zisky o9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0u 897 bh a50 a 6ya n fh5 z htt 0 qul z jdd m ozd
49 Nákladové úroky 6l gdz au 0rs vp8 vaq 4 kd5 l h0f cdh 055
51 Ostatné nákladové úroky k a1j v2y kv0
52 Kurzové straty ji
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hc cmm hn vmb h cjf g 0ak d cu8 c 86l f dtr 8 bz3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sv z0y -d5 u5g -j o6c -q 5qg -l 446 -1 bdh -e zni -x zoh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením df woz -25 a8n -61 bjq -w7 vrk -rh niy ct tks qb pu8 w0 gzs
57 Daň z príjmov m ej8 2u7 nsi p0c n5n f lg6
58 Daň z príjmov splatná m kqv 4js lyh n l8t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 981 -86 590 -83 134 -75 770 -17 391 22 149 35 046 25 221