CARRARO HOTELS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 326 688 389 759 434 251 411 044
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cd6 9s0 5pb 31y vhl guz v7k 3h2 ubd tnl 26m xfv cu6 f69 3sp 29t r9g 8tk
3 Tržby z predaja tovaru z mxn i bdj 1 q4u c gn1 y yrx a b8m k wlr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mol g2j avy iq8 5qt mbv vsk f92 te1 fjn
5 Tržby z predaja služieb 316 234 378 764 420 849 389 959
7 Aktivácia z ili
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ptx l3h l ud0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w i8v n xm2 l zna m o29 t n3r 1 lrd e dr1 8 v7h de ufa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b2e hpg 94e vzi mly 398 olo o95 f3b 9qj cmm tbw 4ja 0ex kxp m9j c84 0l2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dm d1d 9w q6w zv xjm aa ggl je dh9 cn q5y le pce z4u zmi 4y mq7
14 Služby a0 rlb zg cow bu jz5 bya bjq j1i 7r2 o7 cok c0 bqs hf pg0 hx 8st
15 Osobné náklady cr9 9fw 0lk 0za lo xrn na mav jkp r3i n3o amd z8y dg6 4iq adq 2r0 hzs
16 Mzdové náklady tvu yq3 h2 3lz q7 b3i vk map j1 n6o 3l1 11i fk orx
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva ct qyj zn ype
18 Náklady na sociálne poistenie 30 455 26 812 13 806 30 565 33 484 36 902 30 937
19 Sociálne náklady xg6 dpi uel d jnf crb ns2 w66
20 Dane a poplatky r p3o 7 4ry x tag 5 eh2 h 29t f ykn q gtk v tft 1 t8s
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gkk ced hja oi6 rwc 1wx rab j87 lc wkb 79 iiz al tz8 tc 3p3 tl hit
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jz kgh hl 25i io cmv yb wdo
25 Opravné položky k pohľadávkam k rhv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 hyh pz bgu oq8 r cn1 m gjn 4 0my 8 k6p t g65 q3 qf7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b8 on1 -mi p86 -c9 74l -fw n6r -65 jc5 -w 71u ld too xw a8h z0 lcd
28 Pridaná hodnota 42a xch cj6 a6k d3i 2cq vhc so0 j8j z36 o0h owj wg9 wck bbg zq6 80u imm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 85 oa d
39 Výnosové úroky 3w wt y
42 Kurzové zisky tr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h7 shm g1 7w5 ob khw c zit z rbl q uuc q fsn b xee x 0by
49 Nákladové úroky h1 yi9 ec h2h e1 wqs jf3 o1v q wkg p nap 3rr 5uk
51 Ostatné nákladové úroky l nsl p f7g 2lg k9w
52 Kurzové straty a8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vd kp0 4y 6mn gp msr z 957 a bh1 3 34i 3 rtb g 9hg o fgs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0y fxx -pj vw4 -v3 a8i -i 0gz -h z98 -n 8o7 -c hss -h dva -c b6r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j6 iw8 -ll 8ae -9n 6em -az 6lt -zl joy -j0 pdq 76 9ro 9f 9m2 vw tj6
57 Daň z príjmov 2 zy6 m6q o9u 6s8 d1p e gx6
58 Daň z príjmov splatná h 0f7 c8o k51 k5m b 2z4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 981 -86 590 -51 176 -83 134 -75 770 -17 391 22 149 35 046 25 221