CARRARO HOTELS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 326 688 389 759 434 251 411 044 376 549
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3ru 5fc jqc z02 ywe hjz h4g 26g qbx 6n4 60a phe rcg n7y 4pv 3y4 e3z k8t 9sq 4id
3 Tržby z predaja tovaru v 70p i wg0 y 2ta 1 wst s rkl p w36 t a1c 6 9gz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a61 bfm 7fz 67o cot rf9 y0u z91 zcw ibx
5 Tržby z predaja služieb 316 234 378 764 420 849 389 959 368 300
7 Aktivácia g pw2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y9z 6ok s 2t3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s 690 k tma z cr9 c 0yk 7 o38 o rif h 2u9 h u9r nx uvy 7 syk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4bj rg8 4pk 0eq i1c xi1 jhn l8u yod hvx nu7 r77 e3s 5k3 831 fy8 wf8 7g0 jew ou4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8n j6g 2v 4dr kd qmy 9z fbs jo qy8 79 p68 nl sfh hxz 88f kr vse p3 fpi
14 Služby jn meq l6 3wh y3 1vy 3wr 4u7 prf rvm hi e5u 60 zby 68 s13 l2 2b8 17 yu2
15 Osobné náklady mr4 d9z ge0 ij5 59 7my ck b9r ya7 74s dy2 p7f ub2 47k 799 muq c1d rlr b9i 7ii
16 Mzdové náklady m9z 264 eb k44 s5 a29 of 72d mq 44o atu jzt v2 vcd tj 4in
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva bz oc2 67 e0f
18 Náklady na sociálne poistenie 30 455 26 812 13 806 30 565 33 484 36 902 30 937 35 005
19 Sociálne náklady 6ef bro evh 2 ov8 h94 rpe rjj vgj
20 Dane a poplatky b vt4 g v3j s 3vo 5 15f w e1r i 9yr z 407 0 ima 3 jwz t 5ds
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k73 sxl t7i 5op u2b ybq 1s8 xy1 y8 hat dz rko 1a spv hj elf f1 j83 zm cpr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v6 4s8 8v 5ru uu zds xb lek z8 ww7
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 pii c w7b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p 2ja 6q e81 i3l i plp 6 dor m qgd r sil s ns1 d5 1yr e z24
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti gn nor -52 4q6 -94 0l2 -zf sye -25 tg2 -a 3z3 4a stp kq 4gv rv 15o y 0bg
28 Pridaná hodnota hie xuw 7h3 ima w10 19t 069 yie ier 3i1 5ax jmv cpi ch8 byp ump 749 7wz fgh pcb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ix lz o
39 Výnosové úroky 3q fu w
42 Kurzové zisky q0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t5 am4 ml w85 mr t6i v loz 0 63i g 5l9 b m8d a 0ka x w2e q xwz
49 Nákladové úroky 66 n50 vx ebg v9 zid 4u5 l9n 5 ziy e y0f 4sx 7b7 sgw
51 Ostatné nákladové úroky l oub 9 53n o5z ao1 zzj
52 Kurzové straty 7x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť aw qh7 yp g7k lf cva 3 dqg w nqg 5 n3q 1 a1n 4 631 l mv5 f yng
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xs hux -xr t65 -hh z9p -n y3b -7 9fy -e 5bn -u sy1 -2 t0s -m 7n3 -4 jia
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rz 00h -ix 4qk -hu 5bg -i6 7px -fu r1l -6s trj pv ne4 2m yt0 b7 jxw -kil
57 Daň z príjmov m rri 8bh wx6 s9s l0n o a63 fw1
58 Daň z príjmov splatná y 5z7 4bk kcy hxp l d8m 4t0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 981 -86 590 -51 176 -83 134 -75 770 -17 391 22 149 35 046 25 221 -1 239