CARRARO HOTELS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 389 759 434 251 411 044
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qwi vzx pfs 05j uy3 ka5 0hs 7w6 7sv v7n nez n70 v6h nke n9h e0f
3 Tržby z predaja tovaru e xij 7 v8s m c37 h bcl 0 v08 4 3kz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 02z ja8 bq2 usn 1rn s53 p86 cbw sym k43
5 Tržby z predaja služieb 378 764 420 849 389 959
7 Aktivácia n psy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 76e 3i6 9 nux
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 pcj o nr7 4 gds h tlo c 3yf p 3kr z u1p ka rpj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kd8 lje 1jq ss6 o68 cqg myr bwl n9p a43 rqi 6jo xf1 wd0 gr4 c5o
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gf 1lj l7 ol3 aj tmw cm 9dq ne 3zx zk o8m 85p hz7 pj 5kp
14 Služby z3 87x fh 27c 3eb 4d8 ntr 1iu ta 77q nv dfv 4l 0bd wd lkw
15 Osobné náklady uqy qx6 8ri z0y sr db8 smf cgb svn mc1 v27 d9f nio mde gqk q9u
16 Mzdové náklady iss wxk hj zf3 p2 hdw ew po9 xkz is4 2v gz0
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva xp eau uw ysm
18 Náklady na sociálne poistenie 30 455 26 812 23 671 33 484 36 902 30 937
19 Sociálne náklady 78k 4k3 gww p6e wy8 1yk
20 Dane a poplatky b fpk 9 6bj j n9v t 60g 8 ebz o yra e 8ay m pap
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7sp tdp iy4 j48 w50 m45 in c1n h3 agm cj 158 07 s1x 3t pb6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ve g9f 44 3y8 ba yox
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 1qj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 x27 tc adx 3 wid n 6h2 p t2a 5 ite 4 q3p sa mlb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f8 a6r -51 vkr -71 rqs -qo jmn -r ahw 18 3hp pr ctt cz l39
28 Pridaná hodnota skw pxn des 0e7 wqa e1j ssx g3g 38l hmw hc4 jj8 0kn 0dw enu gru
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jb vc
39 Výnosové úroky mk z4
42 Kurzové zisky nf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 68 lcs e9 vbg o 3wo v rfo t g8d 0 wjb q 4to j zyh
49 Nákladové úroky cj mu1 n1 69x 8z5 l8u u osj k poe 1dw dv6
51 Ostatné nákladové úroky f rjk y17 rl1
52 Kurzové straty bb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yr bvc vf v4f v l9r r smm e 0qn o hlc a ayj 3 2f6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g5 z3q -fg 8d1 -i lln -p spr -b ltp -2 zn2 -n 6es -u 9d8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4z 1kx -14 lnh -po 5tb -gn b7x -us bwx x0 m6s l1 s4a w1 nlr
57 Daň z príjmov m fxq u54 zr6 pna wv9 d jeq
58 Daň z príjmov splatná 3 tnz sea mne l 7us
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 981 -86 590 -83 134 -75 770 -17 391 22 149 35 046 25 221