EnviroLab s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29095/B
Dátum vzniku
25.06.2003
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoje meno, označenie funkcie a podpis.
Základné imanie
33 196,00 €
Predmety činnosti
 • správa bytového alebo nebytového fondu (od 25.5.2010)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 25.5.2010)
 • skladovanie (od 25.5.2010)
 • dopravná zdravotná služba (od 25.5.2010)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 25.5.2010)
 • spracovanie, príprava a plnenie živných pôd a roztokov pre rast mikroorganizmov (od 25.5.2010)
 • podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi (od 25.5.2010)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 25.6.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 25.6.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.6.2003)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 25.6.2003)
 • obstarávanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 25.6.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.6.2003)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.6.2003)
 • technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov (od 25.6.2003)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu (od 25.6.2003)
 • prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky (od 25.6.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy (od 25.6.2003)
 • automatizované spracovanie dát (od 25.6.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Medirex, a.s.
  Vklad: 33 196,00 €
  Splatené: 33 196,00 €
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.01.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2011 , na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou BIOLAB, spol. s r.o., Veľký Meder, Poľovnícka 41, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 273 007, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17262/T, zrušenou bez likvidácie, so spoločnosťou HPL LABMEDTO spol. s r.o., Pod Kalváriou 3634/78, 955 01 Topoľčany, IČO: 31 624 502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 14183/N, zrušenou bez likvidácie, so spoločnosťou HPL PETRŽALKA spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 841 842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27157/B, zrušenou bez likvidácie, so spoločnosťou HPL PO spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava , IČO: 44 020 546,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51005/B zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 22/2011, Nz 6949/2011 zo dňa 28.02.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť HPL SERVIS spol s r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 860 456, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcich spoločností BIOLAB, spol. s r.o., Veľký Meder, Poľovnícka 41, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 273 007,HPL LABMEDTO spol. s r.o., Pod Kalváriou 3634/78, 955 01 Topoľčany, IČO: 31 624 502,HPL PETRŽALKA spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 841 842,HPL PO spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 44 020 546.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2010 a zo dňa 27.04.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2006 - súhlas s prevodom obchodného podielu, odvolanie a menovanie konateľa.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.6.2003 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • podpisový vzor Ing. Miroslav Gudaba zo dňa 3.6.2003
 • spoločenská zmluva zo dňa 3.6.2003
 • účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Súvaha a výkaz za rok 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Notárska zápisnica N 22/2011, Nz 6949/2011, NCRls 7151/2011
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 28.2.2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, zmluva o zlúčení
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Podpisový vzor Ing. Kamil Pasternák
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • UZ SZ HPLS.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka .zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
18.02.2020