EnviroLab s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 523 432 1 395 002 1 000 706 743 937 778 903
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0il kg8 wl2 g0n u hc5 j70 m kbo mtp l o0i 6ua u 84u rt1 6 vlu 37c 1 v0p bwr w 587 5hv ecg bki 6mc 8rc
3 Tržby z predaja tovaru 2 eb3 gn 6ud 9 79f wx p43 j r94 ve6 677 n 0eq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u3u qc7 2cl kmw g skz fxk r 5on e08 k shr 282 cin co0 jmt 3yq fip qvg od1 616 cuj dgq acj 9q9
5 Tržby z predaja služieb 500 387 533 487 506 407 172 716 127 209 119 054
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob j uhf z 3te -j 1w6 -hn -h pxv x csa
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qp 6ub 2b v37 1p wov 2 rai 4fr s2x jin l by2 2hw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti uo uez d0q y2 vgl mb cor ot rva 6e a0b mt 71b gb x06 z zrv u onc x9e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n98 ula boy cg2 2zp te9 h 0u4 cul u k18 2e9 k kgd i8n 6 kqd sgt c g9v eu7 plz 2z4 6fr 0n6 lfy v5q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 268 10 547 7 678 9 153 8 409 200 461 675
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u7n e42 h1z 97e lp6 8lt nmx ar7 i5v ze6 40w jm3 c9f hsz uqt kkv o02 rqy vod r8m 4fs vhd
14 Služby 11 8uu 70w 0ys kso o9l qor gw2 qf2 ui7 2qs 6vr shz tcv aqe ymu zg3 hzz h9g 5m2 c62 un7
15 Osobné náklady jj mdm eqw pmd fls lxz 8hl xhi w5l cjv rzz 48q ycc 03h g1j 765 l13 hfo wr0 ifi
16 Mzdové náklady po n12 km 8d4 7ji 03g fly 2ju qdb 7rr xb7 9fg l87 vfp y6p olo 5po kwa r6k 5nq
18 Náklady na sociálne poistenie 15 844 29 948 34 793 35 548 42 574 48 676 47 673 51 352 43 526 48 198
19 Sociálne náklady t ibz j oi9 r odd 7 o3m c 5um 3 dv0 q 070 6 02v q ke5 n 6zy
20 Dane a poplatky g7k 2 fzh 2 yrp 4 opj m mv1 c g2o r 6cr i f0i 0 aq5 s8r sej
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ys js7 wdb vlm jhb bdp z2i mes nox pl2 xvj v6f 95l w6p qse dmm ik ka0 e2 u2v m4 7gb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0nj eyf qpu uq5 2dy las oc m62 oa acc pc efs
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v8 9g2 kt 60u 3 c3m c wts sx7 hi5 1lg 93a u0p
25 Opravné položky k pohľadávkam 4g pt cde hmo bye
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h2 ikr hb hfj tm 3h7 xt q9e lh k00 1u 0r8 y5 5cw vu 230 ek d2m m vd5 i 29h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qkw fe6 -c8i fv4 1rd mkf i78 69v 7z2 a4u 9uv q58 tfq 4c3 avj 1h2 r9d 99w s67 7pi ww 3ho
28 Pridaná hodnota -w2 wwx 5c eak 7em ak2 hsm t5o jm9 uic gmw 3f9 v4z wja lcc i85 whw msc ncc xgm l11 u7i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w 8sz s6 y4 l4 zhi 6 1 2 q 6 h
39 Výnosové úroky hb 67 kb 7c k 4 g 8 5
41 Ostatné výnosové úroky y x 4 l
42 Kurzové zisky 0 14c n bvl w z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d8 1zx on 50z 81 3wh ad ye9 vl tbj gj tzb lv cyl 9j ct3 cg biq 2 ai9 abq
49 Nákladové úroky je lm9 2v arg p8 l9y vn tea q1 dwl 7u f6v xd hsc xn ebw cg knj dvi vit
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1z yxs qa 3hl
51 Ostatné nákladové úroky yo oz1 8h l9j b kje hhn fea 34z
52 Kurzové straty qu8 et 9lp ji 6 9 x 7i g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t 544 zgg ofq xry ow0 vpo zpw d6w ahf 2yo zq9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sf wxi -n2 cpz -g0 a2z -jo jsi -hi q52 -1x 8q1 -vb 5fp -6h 7t8 -j7 bs4 -v q5t -ary
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -tsi lfl -do3 6vy uq3 vke qfa mo7 oib rq0 p84 dan hdb gqj 56m ygu 08y aqj wd9 d73 ts fi8
57 Daň z príjmov g um ekr rb axc au cbb jo v38 i6 zh8 ur mb4 0t 63a j48
58 Daň z príjmov splatná p o7 ov1 me 178 fy whd ym 9g4 ya ri6 qj ir2 z4 rbn 7mg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -127 265 -176 550 235 766 276 697 176 308 111 170 203 429 170 123 123 967 92 792 9 307