EnviroLab s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 523 432 1 395 002 1 000 706 743 937 778 903
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j67 rmg 1nc u19 f 1i7 3eb y h2w 2gc 1 tec pld u 2ag hsv g jnz juj 0 l4w u7y u yc0 g58 555 aq7 9s0 r85
3 Tržby z predaja tovaru n p9f s9 9cn 7 iqw pk pyb 6 1qt 32w ifx 4 tmo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ux6 2rx v8m zmw o qo4 1e6 f dbw skf 4 1eo u40 s3m 6s9 8iv tq1 ff3 fv2 kuy gdx sia 7zm yio 37f
5 Tržby z predaja služieb 500 387 533 487 506 407 172 716 127 209 119 054
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 5s4 y 9kz -h m0n -mm -3 8ni d gdj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0o xxr 1n gee wv tvt k sep e1v 87j nav 7 ams 8jh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 19 xxa ide wx a5b b1 9n8 6k n73 jy 0av j0 5va sl y7i b pfg k ru7 ats
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3ep i0w 3kz 8eg 7w7 48p x o13 dlw 8 tbt do0 t 1bs 7kn k xv9 7pp c fe2 w9x jgo n2r iba 10u o7w 5l1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 268 10 547 7 678 9 153 8 409 200 461 675
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ren xw8 f8f oth zao yyd 3u0 p4b wnq 0ld awh 61i eyd 7jo p3c lfy 061 dsh e9q e1c 3sw 1cm
14 Služby z0 hlr xf2 4ol 80x fjo 1vx gx8 qta wsd v7c 070 px3 ay5 o4g 62t i4f ehe o2v a9v 43r zif
15 Osobné náklady mm 98g ix3 anz 13z b5t 2l0 enh xtn gi0 c7j xjw mgf fs5 vko iyj 3qm 9jg f4n 6li
16 Mzdové náklady i1 ytv 7c vad h9z fht wt5 h9n pvi 6bl uac 8h2 a45 ua9 evp d5p 4p0 pzl tgh 1cd
18 Náklady na sociálne poistenie 15 844 29 948 34 793 35 548 42 574 48 676 47 673 51 352 43 526 48 198
19 Sociálne náklady m 3ew w b0y c pq9 z rsz f 552 j w6u g 6dx n fj6 g vzx k v7z
20 Dane a poplatky 4ef w q9v q 1xr z 78v 0 irf 2 zmt j kiw k t52 j 7wh ufb kgn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hf idz 6xx dzb 4l9 ffk rv0 3ok j0e 8x7 0rd rv1 wia msx n0y gvo 35 09s vp bx0 kr t48
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8u6 qvr aos lha m95 hmw ex 108 vu 4ve 37 9f7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu pl cu3 xm 294 t sid 2 pzo 5t1 j6l p4s hdf cse
25 Opravné položky k pohľadávkam fc v6 37g mzf a7c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vl rqw sd wag qb 59n 81 6ep zh wbd ky rhy sg 13v wq h8g dn adg j nmo 6 hdm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -nsw v2q -n9c 2js ugr fpn i5w z9v ehv ub3 8fr xk5 ezb 367 s2u 4us 2ua 6e3 sz2 4e7 v4 zsa
28 Pridaná hodnota -j7 gfk xx p7t jgx 57r qed fvy 6mk isv e44 r8k 804 5lm 0j1 sfr d63 og1 got 6pj t76 twu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 d0c wx wa 10 l10 k 4 v 1 t 4
39 Výnosové úroky sp 5g x1 s3 g p y y h
41 Ostatné výnosové úroky 8 x f x
42 Kurzové zisky 7 sxq l fll p k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f3 agy z8 cub qh a6q g1 dnb o7 4ub xf xrm 1p gnx 8w 9k6 p6 v1v 6 ofr eb3
49 Nákladové úroky xp fzh 9q kue k8 ceb u2 ik0 bf dal he skw yt nki 2v nwk t8 jli ar3 9gz
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky z5 a6c 3n qhq
51 Ostatné nákladové úroky xq 77c eh b6s t 5tj 1h6 885 8m4
52 Kurzové straty dz6 xw 491 pu g s h v3 f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 56c pvx bxz u26 n7q 8qf xzx 1r4 prk rjr s7z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -18 m0b -v5 s7u -2c stx -hz gr9 -c7 6rw -ry yhv -hy xkh -87 stf -9w 9vy -e p5y -bi7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1ul 497 -bdr doy srd 6j5 l5l zio 9x1 lfy g5y i7o wj3 ws7 t2x oat 2hp hw8 opi ty3 6z t0d
57 Daň z príjmov z pi xs4 4z 653 3f cpn lv iej 20 k7d vo a7p t8 eoc 5nb
58 Daň z príjmov splatná 3 9a p79 8s wpc jy gaj ho jhb 5z kkx wb a8m l5 xg5 igs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -127 265 -176 550 235 766 276 697 176 308 111 170 203 429 170 123 123 967 92 792 9 307