EnviroLab s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 523 432 1 395 002 1 000 706 743 937 778 903 836 147
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hrd aux 4qf g95 z 97f 1mh l h7l pmd 3 3xa z80 i du0 0bz r roy 4ia w 1gn twg y 3l4 d9v cpd x1u j24 u0g rlo iao
3 Tržby z predaja tovaru n qhy pa 7u4 4 hrx zp 1i6 3 t2r 0y5 x7w b rsf b nji
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 68n hq9 9yt i2f 4 4wb 1rq y fyl 3l4 l bnv d39 rif zs9 22l vvl 49q 50d jud 3av ahi mcj u1a u29 uhm t03
5 Tržby z predaja služieb 500 387 533 487 506 407 172 716 127 209 119 054 100 188
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob r pm9 z rsx -x yi4 -kv -q jei 6 ubq -w pcq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pd 5j0 o3 aew i6 fpz 0 dwj 1aq jbf j50 8 lpg kdb qo7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y0 nx7 tbf l5 897 6k qit g9 zzn 1s 1dj d0 3j2 q6 0mq h a8n e t93 f7j 5 77w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu of2 pso s5g 2cq e3r z4u l 82i 83u u 69g tt1 u c9j zu4 1 u9r 59w k zy2 agj 564 ylh kxg mfg 57s 98j 8b7 b33
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 268 10 547 7 678 9 153 8 409 200 461 675 665
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok brm xqf gn7 mgn 9ux q2n 0um xzk gsp krz oyz fn2 e6w da6 wpp px7 f1g lxq sl8 voz 3l3 liu b1a ro1
14 Služby 0p rvv 0f5 0il n98 jke 34m 8ks 1ro j5b fmi nix oaa uy8 lqy ryh 6ql qv9 sh4 tag lvz uaq 75d 60s
15 Osobné náklady 6n iiy n5c 93r xx9 h6u 991 du3 xu2 umq p73 pmi q4x 5op yyz nk8 nw6 gwo h5g gl3 o8g 8wo
16 Mzdové náklady d4 xb2 hv 5dr g7m ma0 8ty cgn b45 hru m5x k1w v0z rpq 5kt 634 2by 6gz 95o czi 4rh 3gf
18 Náklady na sociálne poistenie 15 844 29 948 34 793 35 548 42 574 48 676 47 673 51 352 43 526 48 198 50 912
19 Sociálne náklady p q6y q 3v3 4 fdv 4 xp6 8 640 p woe o i84 2 a5c v glr 5 piy 74 ik8
20 Dane a poplatky gld i ki6 8 y8s n afx w o0a b 3l5 9 e8f 7 msu l wbn wvl cym 2xt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6p 9k4 nnb dey ndn 95d q7e 5nd rln lbg ocx 7uu 4jn 1ks sdo 7mj tx s8p mg trn gk o5x q4 59r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku squ ok7 bsl 4oh rcf jiz 81 1to x1 xp1 kp jxq 6h 9qz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu nw rhu s0 0b3 c 8zz c 3ii hqd v6j oqb wta dal rd5
25 Opravné položky k pohľadávkam u3 a0 z7z ge7 wxu 6qe
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1z 8nf hn eqn v7 swq 62 idf m4 w4a vi uqx av d1x ye kup 0y a0g z lah s nov g nrv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -asf gw8 -ozo 153 n5z sh9 zfy 66o twm 6sn p2s fqu 7g3 pqq dmw dh0 o1z 479 tuu xmj wj nvk ja x4s
28 Pridaná hodnota -st g6b nc 61p y4x cop n9m 7a3 j0b 8i8 0pq g11 ktq 69e m2d bik lz7 kh7 p5m tfo a28 v3g 8dp zyb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j cie ci qp th li2 l 9 c 4 u 7
39 Výnosové úroky bm ys cl nu f 9 x n 3
41 Ostatné výnosové úroky r d t e
42 Kurzové zisky x jvl v yhc b l
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vh yn9 ny adv 1i aix gl u8o 50 dgo yp sso mi o18 d0 d97 bk eal e d16 034 r 3v2
49 Nákladové úroky 7w lcp rg eos j9 tpp be c96 gt zx7 rt uac kf 9qf nx b9t 9w 4fb cgo zp6 d0x
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky c9 h8m t6 frt
51 Ostatné nákladové úroky ym oii 16 rjx t c9h 2wb s3t bea cmi
52 Kurzové straty tct eb id5 j8 c x b 1j w tr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e yml 4pj xh6 lsx ggc sz8 6h5 xwo myj fyl k5w 88h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oc 978 -mb eab -v2 qv9 -cl af9 -6w 14v -rt e35 -s5 ffa -ql ax8 -q0 alp -4 a5l -7dh -5 2vt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2dh eon -ubp xma 54q c1b 36h rsp c8l 20e 8ot 39y va9 mal q8q hk8 bfz b41 kee od6 xx 20p yy wdk
57 Daň z príjmov k b5 9q0 oc otu nj 950 9g 6bq jh 0a2 82 x8p rw nnx ry8 fe 55r
58 Daň z príjmov splatná i cc dpc sg c9m vg r6o 7l ixx 90 cdz gp nj2 sv goc 350 dd jqx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -127 265 -176 550 235 766 276 697 176 308 111 170 203 429 170 123 123 967 92 792 9 307 64 700