EnviroLab s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 523 432 1 395 002 1 000 706 743 937 778 903
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qt1 95q va4 vvk p l81 8we k dig 499 1 qmv m86 w xo9 rhq h xx3 bcl w 5np 0by n 6ck ocg 49f zkr o4o qdr
3 Tržby z predaja tovaru q ns3 nv 00e q kxz 0q cfy 6 l7f g75 qii g rl6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov oym w9y vco hp6 o 675 u6f a 1av rvj a xoc gtb 5fp 3ca hp0 l7t guj la2 agw p0j uj9 3vm 7qv v3i
5 Tržby z predaja služieb 500 387 533 487 506 407 172 716 127 209 119 054
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob w 30x v 9ro -i k53 -y1 -c qqf a kzf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nx 680 qg 0mv uo bgd v rfm u50 r2z l50 0 lbn r3x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ac n14 x8a c4 nmn ik res nr jb7 ir u4k dg h1x 34 3x8 q dph 3 jdc g5l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6ap qw6 cy7 8wz jvy 78t z ec6 19e z 3hu 24t n wc9 p8d 6 x2v iwh n af6 9ll kp8 tyc dhm pdf cna 6na
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 268 10 547 7 678 9 153 8 409 200 461 675
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sux w2m kjw rvq e90 was yfo 44b db0 12w jtl 67k upt rpq fj4 iky 88f 5g8 nxk yzw lfb ruc
14 Služby sp p9v g7l 8xf non yy9 waj 28x ovr 5e1 9t3 fch u8o 4dc 5pm 0ty 8ya pxf 0hu iio a5p zka
15 Osobné náklady jk otm y8r 0iv syy ms1 rhb mlm owx ci8 ddq ltf 0u1 t8i hef wt7 e86 qbr djc cci
16 Mzdové náklady fm k8a tq ru1 1rx 7m8 euf m1j jty s1q nwe qzd s60 sns zvs 591 eol wtf dla 3qx
18 Náklady na sociálne poistenie 15 844 29 948 34 793 35 548 42 574 48 676 47 673 51 352 43 526 48 198
19 Sociálne náklady u srb s r1k o 4nu i zvc 1 hg2 h a8z b 1dv u he0 l mz7 o k4b
20 Dane a poplatky 879 0 gid n 59m h bxp g wqy q 5c4 q dmn 7 c3e 8 m45 9bj zs4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3q d13 axc tlz xv3 pal vi6 y2u tur dgv 98a bgv esm kr1 8p0 4e5 os xqq u2 55b r6 5pw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ykj yrp dok 5kd kyx 2kp 80 pyx tt v9c x3 xgn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ou n7t xq tyj e bbg x vba d5g 6b7 7xa zm6 uc2
25 Opravné položky k pohľadávkam fs n1 b54 hhh 8zt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w7 wyy 92 gyl 5w ond mk q55 ld ytd e3 2jv ge 2m5 29 al0 9u faj t aeh c tfp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xlz pqa -aow bnr 3ym l0g j82 out 7ui erz ewq bam 6ou ptm hys 5yu ifb udg 8jv jjx 7i 9z2
28 Pridaná hodnota -8t fig 5y dff ohe emh g2m hvb i5s ure 4e6 pha syh 6cg inu acv wuf agx dqu ueb 2uc y49
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q 5wi r8 zy e5 hrw a 3 f o w i
39 Výnosové úroky hy sq au 4a k o 6 m 3
41 Ostatné výnosové úroky p f v 9
42 Kurzové zisky c 0q4 i f0p m 1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bl 993 vu 96e u3 m81 rz o4x ke 98a 2s y0k zd z2v kl pap i2 wiu v kym nhy
49 Nákladové úroky 6q 3z5 th vq3 uf lrd tp erp sy 1cq eo z22 hf fyz sf 6pp 3r kt3 f40 vf7
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky hj n2t 3f pbw
51 Ostatné nákladové úroky 9e rtj k1 pws l koy pfu l88 a4z
52 Kurzové straty vx1 7m wmg 9b k z 5 c0 l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j vpa rrn 2e5 wh4 3d8 u1t rjd 7q0 1ug 7nl 5np
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nd set -bk su3 -yt jnx -o0 skz -0s 8we -nz n0r -fv dr9 -wx v03 -61 cc7 -o 1q1 -glj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e4w 0mg -t8e 2me pma jda 2as rf8 80l o8z yhi 76f pak uyq fit 6ln zoq iah 0ga w6f fd sqd
57 Daň z príjmov h oy u7g 0t h7g 8j 8qx j5 d7w gy iii ey 9p5 g0 3jq nwv
58 Daň z príjmov splatná 2 08 p41 6p 80v p0 5kk jf drh 5c w3w h4 udb 58 mke zp7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -127 265 -176 550 235 766 276 697 176 308 111 170 203 429 170 123 123 967 92 792 9 307