Segment, s.r.o., v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 45 144 45 314 44 783 44 911 45 345 53 798 6 756 6 821 6 799 15 276 16 527 8 774 7 463
2 Neobežný majetok bc 21s 65 0mf dn p0f 9s azr j5 71j l6 dm0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 049 44 271 44 491 44 729 45 000 45 304
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok pk cz5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 44 049 44 271 44 491 44 729 45 000
33 Obežný majetok c kbw s 4ju 4nd oiz 01u r 7vo e zxm 9 qpi r da5 po aos 6k 2ov r 1xj u wz5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j kyo 2 stu y x9l j eld m 86a n 85i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 peb b 0d1 v dfd c ncv 7c4 -qa
65 Iné pohľadávky l yi5 jfj s0e 846 y 1pz
71 Finančné účty i m71 k mke 7fr ktz 0o7 e cdj i o08 k oyh k 3pu 63 ch2 og wmv p 017 w bf7
72 Peniaze bb 2v ch c9 yy 9 ob5 8 ntt g m3v 1 7qc bb o05 kz 71a q wye g 8d5
73 Účty v bankách g 7fs m 06w 5er l0b 8pj
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xc nry mm eha rr hp2 jm unf l3 fmm mq h05 4 p27 5 iza t qar d9 40h a7 2kf m hzz d 94i
80 Vlastné imanie -lk ek4 -5f w23 -yd fel -18 ubr -8o 1oy -7t 7l6 -nu yl1 -dj 58q -t5 s9b -74 a07 4i cbo 1 eai 6 557
81 Základné imanie súčet v a0z x 8l4 i 5gd 7 irc l e2a 9 jq2 c wu3 g wfw m xl0 u c76 pnj i5z qn5 q3o xt1 c5f
82 Základné imanie e v8k o dab p n0q l gva g pwu o 7yx w 95p z ten h kab g hr8 5id c6n 860 zf4 ycl r6e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6q jeg -0o e7c -14 ec7 -eo 3x6 -pv jv8 -yx 32g -r2 m11 -i0 7j5 -cz 2oi -rr2 abo -hji tyn -gyk d5q -3nr 4ro
99 Neuhradená strata minulých rokov -i9 egw -06 vo3 -06 scn -rg 5t3 -ou 5dl -mw 4hz -nt 3k4 -fi xe1 -1o qtx -g6r gfb -2qn 95a -8dk 23o -6lx 8l8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e saj -z o6l -o 89c -6 etw -n tr5 -e rnd -ft 4cn -j rim -4 7wf -1 257 -y uxw -cba -wsh
101 Záväzky ig hhz ou na4 tv efz rw f9n og 7e9 28 qok fi o7u 1b am4 fmx clo dm5 guy c azx tei
102 Dlhodobé záväzky súčet nu qzz o9 epv w9 0nr fl wjt jh 6wd 6m iar 4a 66e
122 Krátkodobé záväzky súčet qj akb vu 0eu zu z4b lz l17 rc ol8 3x 4rv d kor 8 mnj z po4 692 k52 8 fr5 t1l
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4t b6 pm g9 a y81 6 k3z r k6y 4 zou r w3b 4 cbn imm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu tp ane qq cxe 1p rac yr 45e vf 31v
133 Daňové záväzky a dotácie 4ck b2g cmh jss
135 Iné záväzky o9 2ak g xdx 3 81v i 8ed mmv ofj 6 lis j3q
136 Krátkodobé rezervy 9ye h4r ox9 k9g hm6 fr1 cxk az8 fu5
137 Zákonné rezervy go1 cnc 65f f3q