Film restaurant, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29484/B
Dátum vzniku
19.08.2003
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (od 1.5.2015)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.5.2015)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 29.1.2009)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 19.8.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.8.2003)
 • leasingová činnosť (od 19.8.2003)
 • prenájom strojov a technologických zariadení (od 19.8.2003)
 • reklamná činnosť (od 19.8.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov (od 19.8.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 19.8.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 19.8.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojeného predaja sezónnych jedál, ktorý sa nebude vykonávať viac ako 4 mesiace v roku (od 19.8.2003)
 • predaj cukrárenských výrobkov (od 19.8.2003)
 • poskytovanie reštauračných služieb (od 19.8.2003)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 19.8.2003 do 22.11.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Atila Szabo
  Kollárovo nám. 2938/19
  81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.03.2006
 • Andrea Krajčíriková
  Kollárovo nám. 19/2938
  81106 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.03.2006
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.04.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 656/2015, Nz 12489/2015, NCRls 12796/2015 zo dňa 15.04.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.5.2011 - zmena sídla.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2007.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2006.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 26.5.2003 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.
Uložené listiny
 • spoločenská zmluva
 • podpisový vzor Ing. Vladimír Péter, Eva Petríková zo d%na 15.8.2003
 • účtovná závierka za rok 2003
 • Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 24.09.2007
 • účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka 2008
 • účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika Film restaurant.zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika Cukroška, s.r.o..zep
 • Zmluva o zlúčení.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zakladateľská listina Úplné znenie.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
Dátum aktualizácie
20.02.2020