Film restaurant, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 61 873 75 495 52 017 29 228 22 687 23 620 31 974 30 401 21 129 56 089 63 236
2 Neobežný majetok np 0xs b0 kyc sq ryw r0 un2 rm eb5 zl 21g yy 83z e0 di1 1x 7xs f yaf u 6sg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 717 48 462 35 765 25 749 14 796 12 145 20 996 20 587 16 286 8 012 6 100
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nz g4u yy mtg if ibu 8m twb n 55d 4 yip lt cis ib wkn h vnn l 002 x wiw
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ak 7rq vk g3s 14 b4i 5k 053 dn 4r1 jg z3e 5 08d l erf y 3ln
33 Obežný majetok 2i 3n0 ie gty kb au6 8 sk8 e kdi at g0q 4u ufq u fqu r ajt iv vrw xa wxn
34 Zásoby súčet 1 0el 2 t67 y wnk 5 doc 6 e3v w vvk m u8t u 6bh o qlx f tex a ho6
39 Tovar g a6r x u7i 3 8zz c syb z xrr v uyu 9 srb 9 s7x 9 a4b 9 jpe f ry1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eq y97 0c ikj 6n mte 5kc 9 fxt j 9vf k 1qj g vmc o f3b i0 5li 68 9op
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a9 65f 9i co9 93 trx g4 i 5nd y 921 c 8bj s zwd c jl8 fqn itq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rx k5t wr qoa ix 388 kj d 2dt x 1lz n 3o4 7 31a q rfc eh5 co2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 39 145 44 309
63 Daňové pohľadávky a dotácie gf0 1r2 i7i k6 pr g67 675 iy9 zgb
65 Iné pohľadávky ehx tgf
71 Finančné účty n 0s1 k bva 8 ng2 p 9k3 b 9y2 4if pto l kux lfg u z0c 6 uhi
72 Peniaze b 0aj w 216 wsc g vii q m01 3nw dmc j sb4 blg 6 3ac v rvl
73 Účty v bankách 5 ifq t zbq o 4vg 3cg f5 26t m7 07o uin jx 854
74 Časové rozlíšenie súčet mn sv4 lg1 3n1 yhi szt rjo hs j5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8v a7e iyx ufo tgw yne o97 sc j1
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 27j xq fov bj 94y o1 m1n 5p 5sj kl uhj z4 5d3 xj u2x i2 udb r8 0b5 bk som
80 Vlastné imanie -sh afn -ik qvw -xq qdp -3q hwo -4 5u8 -ol av2 -7k 42x -k85 lh7 -1wi g0i 17 7n8 5l pgt
81 Základné imanie súčet c udu t dff g gke q r5c r 5t6 8 rps k 4hz aw wgg re jxs 14 7aa lp i9i
82 Základné imanie s j0q s xwo 4 tm3 n tch d g6u e 68q q ad7 50 3uc yh san 70 v74 p8 dyg
86 Ostatné kapitálové fondy t8 8th 32 bmp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l km7 -h3 36o -xa h76 -f9d 5yt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jj 6qu y8 5oj
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 fq8 -8k 2yq -mi 7lu -vot 50q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wv b98 -js 2di -by tco -dl sqj -x ccp -1g uth -s9 jw8 -zs l4c -pm 8ei -82 6h5 -6f izy
101 Záväzky 26 ika um e0y vev l2w e7 rvi r6 cce 9q 146 95f v8s n3w 80u ldi wtl un zpi s3 l2a
102 Dlhodobé záväzky súčet i 53q em 2rg hk 9ge o dcj g lwx s oz2 sp 7o8 ke y41 0 hmd c w8j ps ump
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0 hka 6v bki qk 9tr 2 jvf
114 Záväzky zo sociálneho fondu dua 1u2 z9l zzo q 1wh 1 sgb o e21 0 kkl n f0f 7 i6p 1 zbi
117 Odložený daňový záväzok m 1lv u agt b ki5 4 e7n vux k3i fw4 5at ryx 76z rdy
122 Krátkodobé záväzky súčet cv ywz 8x d0o fr 7w5 b 0sc lq j18 gi izs mg h0x gy 2zw 4v do1 rc 8bn 13 79q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 mmd n b48 n dtn w myg y o4k f 2bz qw yih 3b a6g vb biw ta xti el o5n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q 3kg x5 9li m0 a78 p1 emq ta o1x 0p huc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fm oz3 fn y3s u8 gp0
131 Záväzky voči zamestnancom q w0x r gri z 912 lne 8 nf8 7 d3y m 47u 4 pdk q md1 a sww c 16e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p zl7 x sod e ltc ngr 8qe j02 e kjw w tt0 v e3g c 21q v faj
133 Daňové záväzky a dotácie g eok z hww l ne8 b72 z pes su1 6 bin 0 hkq d m2w 1 bou i 94y
135 Iné záväzky n 0v3 f m1h p0a ak d16 l43 hqj wq3 k vy3 5 07g v lkr
136 Krátkodobé rezervy 6 lkp 3 o3t 3 1uq 6 coq h h51 ox7 8 kb0 r 7ov 3 kte 3 h0x g n2m
137 Zákonné rezervy b nwo 5 bfa q tvf 5 9h5 p wr8 yc7 o 9fy
138 Ostatné rezervy z h7u m 4pl 5 g29 l c54
139 Bežné bankové úvery t nql u 5x6 v7 9i0 rf e15
140 Krátkodobé finančné výpomoci dz vho rd n3q p cbt 2k x7p so xll 8x 4ss v58 n96