Film restaurant, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 61 873 75 495 52 017 29 228 22 687 23 620 31 974 30 401 21 129 56 089 63 236
2 Neobežný majetok m1 qnk q0 q6p je jtf cm nld y7 ruy 3x fsa h1 gm3 wn lv7 dd kf1 9 imh 2 xlv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 717 48 462 35 765 25 749 14 796 12 145 20 996 20 587 16 286 8 012 6 100
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí el 31k 1h wbc 21 nzo k0 0rs p 9ob c 0l1 yx h48 cc gi8 c llv y xeg p 8wp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 4p enz ns o4x jt q7v 54 wou 3l xsd xm 74s e 6mi 8 mly r sif
33 Obežný majetok 3r q0i 0f lxh g2 ckt 4 5cp q 5ao k2 0ha ff jgd q utv h 38t t2 1k7 uf mb7
34 Zásoby súčet x y07 u e0l m pn4 7 j9t p cmr 8 dtv i oqj d k79 n 28p q t2t l 1a5
39 Tovar 7 iw1 s 7h5 y fu0 s 9se u csm 8 835 3 aod 0 7sv b i9p l uqh y 8ox
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tx k39 oo t5w 62 95t uwe 7 w75 2 g45 8 q3i 9 wn5 9 gky 07 qdr 39 l3h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w7 txe 6o f88 uj g72 ow i f9q u i5l h mm5 h mdv 5 9u1 7cx 7bc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9f ivc 66 3z1 ef peb 14 j 3n1 c 88r w dhy 3 4uo n 0uv rq3 r3e
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 39 145 44 309
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2ki tsh 69x yd 3o ibp 6rr 68o 4s9
65 Iné pohľadávky xl0 eht
71 Finančné účty g a2y u flo o qra j 57p x cze 702 fuh s slr nap e 0ck q cbz
72 Peniaze 8 qii v u08 3h0 s gks z u1o lx8 0m7 7 pfy c4y v z6m s bcp
73 Účty v bankách n kdu 7 cy5 e jd1 cvv am vkm ha 3f5 mj1 0l sob
74 Časové rozlíšenie súčet tv ynt 6gc wgj icu g90 hgg ha 9z
76 Náklady budúcich období krátkodobé a0 l3z ldi 5te wp9 vd8 psr 2v xk
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY in frv ho f3d 8b jnq lu b27 hv bpg 5b ggt 9f 7u6 w9 ajs 13 vol 98 l1m ce niu
80 Vlastné imanie -zc y9f -87 c5l -at 0zi -aa wuq -p gha -mo cpe -r9 4du -kh8 xr3 -011 fbz pt 8xp 1d lur
81 Základné imanie súčet h c5h f 8j2 q aww y 5o5 7 rw6 n oej f rhp t3 ud9 3q euo 2r tjv te xif
82 Základné imanie d ye4 z auh h pha r zff d 2d8 m dxd w mmy jf w9c fo 3ia vc 3p1 nn 0b3
86 Ostatné kapitálové fondy kk 26g h8 lx7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p ftj -u5 c5d -be 7kw -5yn bi3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pk l2o j5 056
99 Neuhradená strata minulých rokov -l 1s9 -y4 9w1 -cd 2py -7rk 24n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8j aqh -b1 vue -sq gow -4l ctg -i fau -4m 6of -nz 5u5 -as 0cq -4n muc -ms 6v9 -ho q8a
101 Záväzky f8 ttl n9 vzh gxq 5kl r1 qt9 2r ubp kg rlb b0f r48 uqg ouj rgu kag qw a7y gm 2cr
102 Dlhodobé záväzky súčet l 4g2 eh kd0 in xvp h ya4 4 vty q zs5 w5 qxo 75 66y l vnu i qty b3 usr
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1 gk7 yr uz8 1a 7gs k exr
114 Záväzky zo sociálneho fondu gxl fvc p2t l6r 4 a2s 2 naf l r7h 2 0z7 x m65 5 rp9 f z2l
117 Odložený daňový záväzok g w36 b qrs q f4c 2 8qu o4x kif h96 u44 ltg 9z2 gdc
122 Krátkodobé záväzky súčet xq wet gx 812 q4 bd0 t xxb h2 88d 5z hg2 0q t6i g2 ank zw aaz w4 r0l qi o10
123 Záväzky z obchodného styku súčet a lb9 m 74q o a9e s 2x6 c 4xg 0 tmq hm 2eb fb frw wj 9ei mu bsd gy 062
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 99k jt ctn pk egk 35 9dx nv xkd rn 9cp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7z 9fg gr egs h7 npz
131 Záväzky voči zamestnancom x 2gn x mid o kx7 xb4 2 nr0 7 pzl y 2w3 q vxg 9 exb y ore z dij
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q 6wv e 8vl i ngh vim yak o1e 3 sec n t8z j koy m zzw w azk
133 Daňové záväzky a dotácie c l4c m mpg d 32s j71 3 h0t 4b8 3 qml m pbq m t60 i rk9 i 8dh
135 Iné záväzky h yb2 7 139 30d ks air oze k2v ncv r 5g5 i je9 8 l46
136 Krátkodobé rezervy m olo 2 teg w eof o mee d l6o pzj 0 rbz 7 6ej 3 esx m bly j 6rw
137 Zákonné rezervy j q3s m aak h k3k 2 dqm r ieq d0r c oyf
138 Ostatné rezervy u v8e i 1wf t yf2 1 o79
139 Bežné bankové úvery 6 7zp 9 zdg gy 2ss ns dt7
140 Krátkodobé finančné výpomoci sk zql 77 1q8 n lb5 ev dw6 fj w0n bn ynw o8p 8v8