Film restaurant, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 182 213 157 028 148 735 108 999 138 720
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xka y9z 68s 4li ok1 as5 m6l wuo iiy rbo ab6 3oy 51g q1b 4rb 3d2 lit vqh 0c4 5f4 8fv dwc
3 Tržby z predaja tovaru i4w 3y6 z28 zcd v9l 099 w0 zzy 286 a2i 821 qsf lwh 31g dop fzb bnv whw olk xhd cw3 0wg
5 Tržby z predaja služieb 15 635 49 370 26 649 8 654 12 123 17 321 16 584 504 1 222
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l 5k3 k 66l 1j oc0 l1i
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xh4 x 892 o vvy 7 hwv p 6hu d 60o f9h t 53x j erx w 6yl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mbt ww1 3wx qv7 ahs nni zff 30g w67 eie 8iv y7b wnb po0 i3j d55 fdd 6xx rty 3fo xuj 1vv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 89 557 106 812 94 241 61 841 73 391 75 346 94 296 92 407 88 904 78 385 94 542
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cf 2ox at 5zp gi yxf 3z ozm dv h6g zu bay p1 flp kp o59 tk 16n kb rk8 0 yjx
14 Služby 7n pgm h0 8kf gr c58 wp gl8 rh wa2 qg owt tv 24r j9 ga1 ot 2eh dq h66 rn k2c
15 Osobné náklady z2 hwl 3p px9 3g rbp bl sli bn zaj n9 keo df akm p1 qyb 48 si7 pf bcz rn u3d
16 Mzdové náklady ca 57a 6y kgs qq 86t ql xbf 2y kn4 3x vp5 nl v1k j3 cgx 6k 00t ft jh7 sf gsl
18 Náklady na sociálne poistenie 10 224 10 916 9 780 6 942 4 059 7 499 10 406 10 713 14 556 11 203 13 313
19 Sociálne náklady g6b u7u 0ix m2z zyj 8jq i4b ru2 vvi efr j 6nz
20 Dane a poplatky ven uyu adj bse f9r 7ci onz knz ya6 9w2 2q4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b ujr iy 457 mt jkw cl a73 w eo0 l mtx 9 wpx t 8kv 4 f65 ue onl 0 awt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 c4p f caq h z00 8 j52 cm auu w y6f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 7uk y 4pn 0 rl0
25 Opravné položky k pohľadávkam rkg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y 6q7 i r6i t 0xl 9 wr0 o ehm b b5c t lh4 5 75t d u5k a qaq fb3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -nk kgp -47 fex -g0 giv -ij qkm -t p0v -36 i7l -c8 hsf -sf 8ty -zh jwq -mb 8x4 -5s a4a
28 Pridaná hodnota fz izm vh r8o -r9 td3 -dg 2n2 tb x6j -3a d7r 9x nab 0 txg m t42 y pcv -z s17
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e nv
39 Výnosové úroky e x
42 Kurzové zisky 4p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a yh7 6 wgo s 4qg 3 whi 0 9hk j 778 u fc8 d hsf f hbk o rg7 r wok
49 Nákladové úroky l54 h zw1 a ngk s ann y vc5 i 7no l lid g m5y z lak
51 Ostatné nákladové úroky oyi f dgl 6 298 0 y1r p h2k 7 ap3
52 Kurzové straty xb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b i0i r ocg n fff 4wa h lp0 l hbs k lni e jgn m stv c 6bx h zdj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o 05f -e b0w -i o63 -a g2x -b i7p -z 2xa -a bbq -s wzu -z l7h -u mcr -g ulq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -en g0b -io 13x -8x rqj -66 tb9 -nk vga -i3 vcp -f8 6qx -si lj1 -w1 f87 -46 f8b -re lzq
57 Daň z príjmov -2a5 d15 -x9 -3no -2m8 -cp1 2vh kdr 50y 8d8 -c0
58 Daň z príjmov splatná k 4f8 jrl ju7 7mo
59 Daň z príjmov odložená -k75 wyk -cm -de0 -ebp -2py -o7 -k8p -cvg z7 -zi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -32 264 -28 861 -75 335 -57 284 -9 785 -45 270 -36 117 -58 182 -69 857 -60 994 -66 879