Film restaurant, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 182 213 157 028 148 735 108 999 138 720
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vqh 9ov 713 geg sji 5gg 09e prw cny byy j4h o89 mjq qkn o16 c7u h4e dg5 r7q 3ip c92 h1n
3 Tržby z predaja tovaru r3i tr7 nyz cvg q20 2xs kn qaq nzg 0mq bqy hdw 9ft wdq 3md v2f 962 dw6 7mm ags 55s t4e
5 Tržby z predaja služieb 15 635 49 370 26 649 8 654 12 123 17 321 16 584 504 1 222
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z 5ut r 064 bu eng n4o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9aa 2 bdv g 47s 2 wf5 q n96 3 l0v pue s i64 e va5 j k4m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q9h nb7 gxj tef a6z 4xw q83 zzj bj5 dvy s5f 12n kx1 1dz wia 0hp tod zbk rrj if0 2tw zad
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 89 557 106 812 94 241 61 841 73 391 75 346 94 296 92 407 88 904 78 385 94 542
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wn i1v 1o 9x1 z4 1nr ln uvx un o73 be vmm ew vfv 1b f81 xm ecp nk dpv 4 h91
14 Služby df 6nv n5 0ms 60 8k1 kw p8t k3 5br j5 kc0 77 7dr 56 y6n q8 nlw 2p wmb 9y x14
15 Osobné náklady 8f 5tb g9 s1x 3c pvw rc cr7 up m59 q2 cyy uy 8nw 86 zi4 1v 4s3 rl vid wa 823
16 Mzdové náklady e3 3aq cm qxn cp l4w 2c 7bj lh u6x ov w34 x5 8tw 41 t7a te r9b z2 cet 5h iyb
18 Náklady na sociálne poistenie 10 224 10 916 9 780 6 942 4 059 7 499 10 406 10 713 14 556 11 203 13 313
19 Sociálne náklady 25m o1o gqo 1d0 5j5 i73 l70 x5i iu3 p0n d 63c
20 Dane a poplatky f36 f67 ds5 ezg 30i u2e da9 bc7 2l0 6t1 zmu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q 0b5 ta bn2 26 tft bw am9 b bfr p f9v i c44 c re5 a auz z2 ed5 b kbu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 snm 3 l49 w ej8 q pd7 y8 659 x yip
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n zro 0 24p c fxl
25 Opravné položky k pohľadávkam z4a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f 18g 3 jkt r ese 4 azo o 109 9 z8b 0 8k4 w 90m 4 26y w zxi o8p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vf baz -il x5q -nn fmr -lw zn0 -6 sm3 -du e5e -si wka -ms a44 -tr n6c -lc npe -sc ub8
28 Pridaná hodnota aw 8md h9 k4c -u2 270 -zj s4z mz qdq -t1 n5v p5 ws9 5 2mz g rfu p tdu -r 06e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 1z
39 Výnosové úroky 6 l
42 Kurzové zisky l0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p i99 n c06 s lc1 o 1gp n fkk c fgd 8 gjo g yj0 t ggj l 05c b d07
49 Nákladové úroky seq f 2qx e 188 k stz n hev 3 ta1 e kvt j um7 8 13a
51 Ostatné nákladové úroky yqx a 7jb 6 q4z 0 ntg i rbc r 7mh
52 Kurzové straty qo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 6eq i c4a u cv7 uf7 h upm g 4ua 7 pbp v uwh 4 vtm 6 aao o 1e9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h yuj -w cjl -p 2ib -6 b7j -7 jpq -f t2b -a fn0 -i cwo -9 nbl -2 tg7 -9 li4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1d 0ze -90 102 -8k vie -4j jxx -1n ocj -61 lmi -rr djb -n3 kq4 -k5 hys -8q sqv -z9 amq
57 Daň z príjmov -bri o4m -qb -pzh -xqn -m1g xlb nmb 88f t9v -8f
58 Daň z príjmov splatná z cb0 xw0 14q 3t1
59 Daň z príjmov odložená -vub 7ku -1t -apt -2kk -sxz -sq -8vg -lra q3 -57
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -32 264 -28 861 -75 335 -57 284 -9 785 -45 270 -36 117 -58 182 -69 857 -60 994 -66 879