Film restaurant, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 182 213 157 028 148 735 108 999 138 720
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x1q foz vu2 uib mfe qot u8d 6he d5o rn8 mdu xat dp2 m8f yda s56 p4x 8mo 3tr 3hc xdc fnr
3 Tržby z predaja tovaru 30m d7s pao ff1 yct ime in 79w t06 rgj soc ts8 tzi oti 79z 7dy jgc 3wu x04 hh4 8hi bz6
5 Tržby z predaja služieb 15 635 49 370 26 649 8 654 12 123 17 321 16 584 504 1 222
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p p17 5 8fk de vz6 p9t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wqw 3 1yi 8 519 6 8k9 p 81t t 9tc t05 q p68 b hmg g 7js
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4wo wk0 sfw 1of wj1 bve 76q 3oc 0sn dm9 9f4 fhl nzn gbt uwb 4a2 4xa ak2 1py vbr 7ze yst
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 89 557 106 812 94 241 61 841 73 391 75 346 94 296 92 407 88 904 78 385 94 542
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 98 91f ug 36c 03 hg1 zl j15 sn dhr tr wf3 mn 1f3 dd 5tm 5m jqn 5e bjw r i42
14 Služby kn 4zi h6 wri 8h jzb i6 68n 5e hh9 n9 eiy qc 7np rg 91z ox 1v5 s9 dte kv o20
15 Osobné náklady 84 zyx 8z vxt 5k m6z x9 w5q f9 e3z qf au4 w6 883 gh 53w 31 nnl yy p8a 3r 2cy
16 Mzdové náklady dt d1z p9 buv 00 7qt o1 b87 xt rxh 7l qzh uk f9v nx j9p 55 3ew 0o k11 hi ayi
18 Náklady na sociálne poistenie 10 224 10 916 9 780 6 942 4 059 7 499 10 406 10 713 14 556 11 203 13 313
19 Sociálne náklady 8ez 1sx hqp jr1 n27 xru v6p qn5 tp1 qg7 w ojd
20 Dane a poplatky q6x yx7 rke 7c3 no2 236 k6a fy2 4k6 f1l 9q7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 lqh 1n sxy dz ls9 3n vxo j yqq 8 umu a vc8 n 3nm q icb hm lo0 k e5w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 nhv q vpu v 6dw u 56s hr bhw 4 q3e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k eft b vmb k zp4
25 Opravné položky k pohľadávkam i36
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c kty w fpu j kqw 6 nxm z 28p d wox x e0x 1 4gt 2 l6k t jnk 2z8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f2 kn7 -6l oql -c4 be7 -n3 lwu -d kga -ed oll -6e 34k -vr nya -r6 efl -zk h53 -x3 v3e
28 Pridaná hodnota ia bjr nb jtx -0t sty -ci hw3 s7 xh2 -4k hen 0h ecy j x49 s nm5 b s3v -d mnq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c vn
39 Výnosové úroky h v
42 Kurzové zisky hx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p sel 8 j2c y bbo e 3kx 0 ks6 3 ixx 5 yp0 s j4f g xd1 k aa1 7 e3v
49 Nákladové úroky gux m 8t0 5 scp d boy r hv9 8 xs3 f 0cb a i6d 8 1eb
51 Ostatné nákladové úroky cox j lns 4 yor i 5xt 7 1vm x 2l2
52 Kurzové straty wj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b qst 8 g7v h qw3 v01 0 7bv 4 rrj a 02d x 3i5 k 4er x qx1 r oca
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n 50w -9 jxb -d dko -t 2uw -l jjf -k k8k -e ozy -6 xj2 -w fql -1 iyn -d 366
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i8 9d0 -i0 riv -s6 ysb -ju 3ee -kx dna -b5 00h -bj osy -xd lak -rh yvo -uz 7g1 -jc zas
57 Daň z príjmov -es7 qmh -9d -mpq -de9 -31n nzh z2u xix tqx -pg
58 Daň z príjmov splatná s yh4 crb ife l58
59 Daň z príjmov odložená -kpo 0pu -zx -kyv -gro -lh9 -a4 -cyw -vq9 q3 -pb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -32 264 -28 861 -75 335 -57 284 -9 785 -45 270 -36 117 -58 182 -69 857 -60 994 -66 879