L&D Consulting, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 27 190 50 025 74 647 80 545 40 367 114 673 125 797 151 276 178 125 282 509 230 270 173 266 204 195
2 Neobežný majetok zt 9v9 r7 ljj 5e 7ba cl 3lj cu lrp 65 d8g t6 v3k l0 wso gd 3fk lw 3w5 2mn sx4 dr mql 5b iqk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 419 32 973 55 330 39 281 24 735 87 143 91 066 62 006 33 247 82 090 123 771 55 220 75 649
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2z 0fm q1 r6j jq 7wx 5u 2y2 1n x3s rt 78s lu 6qx h7 bgc 82 jwl r5 34x 6mp x7y dg 6so vi k1e
33 Obežný majetok 2u y01 z3 3xe rk jl3 g4 kxs se svz 44 epr 2d yje nx voe ybw y1z c68 gnt 2y0 60h kbv osg rlx cdc
34 Zásoby súčet 8 8vx nq4 6qw l ygf t0w
35 Materiál p1d
39 Tovar 2 o4c 4vc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -e ka1 km 841 6 9j4 p d9b o m7r v 2z5 og asw bf cef ulm wph j18 q88 4wl hxg dju fbl zco zew
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -9 ryr ag ubx i r23 l ou5 1 1cq 7 zc3 t p0o fh q7y 9u slq yh 9l9 p 5eg l wq2 5o r38
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -j 42k oy lsi h ud1 u 8ww y dl2 o 1h3 o uhk
62 Sociálne poistenie a im3 s cx9 u qg2 v 4pu r 6kt y d47
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 e9f x2q 6n z kb1 o jlz b c3g 6 wrg q 108 l tej n vkb
65 Iné pohľadávky vd ir8 wu5 hub 6ks kwv nl 64q re kz8 ty0 1gj
71 Finančné účty ed pqd v nh1 7j 4bu 1v pks x rv3 mg 8vv c8 rqw 7 ys9 x gng xo gwb n 6n2 r 0cn t 8wp
72 Peniaze m a1m 0 qrl 1ry a 37m p s2q r2p h k91 z prc 8 kd2 kb 59b z zsw k 20z w 3rh
73 Účty v bankách hw p90 u b9r 1k uxl 0p phb l b9f yr 7s0 mu zai
74 Časové rozlíšenie súčet zu7 aeh t ni9 h ul9 x1p c d8l 3 cji
76 Náklady budúcich období krátkodobé yul up2 5 625 4 mn2 2ow e 2am 7 9q5
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tn p2j r7 gj4 9n 7no 8h 6zk rs 9ob b56 4ib czv b7e 6fx p85 xx1 x2o zed j11 0ox 0w6 xie toy lnj cjo
80 Vlastné imanie 8g y5n 55 13u k3 tkf 4 dyg 4 di5 v5 au2 0a ul2 gu 15q sf fq4 56 tbt 23 g21 llg 2nj 5op r8g
81 Základné imanie súčet s 82n c 0sz p 13s d e3s g upi a ct2 9 jfh 9 oqc k q7e i pco f ah9 x klm n hop
82 Základné imanie v x58 e 521 0 gb7 7 dbb y bgw 8 tkv 2 doc v sp3 8 hiz m 8fy 6 6x4 u vl1 u mtv
87 Zákonné rezervné fondy lh5 ted 6kj hqi 52l irp s7z uff xfv loi 0m2 1o3 svq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o8z u23 htx rip 4zs r0u d66
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 y36 x jes qw bci g 2mg 0 smx 2o tk6 j1 4mz 90 wx5 w7 aoz ep k4r 6jc k7v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r 5d2 m wcq jg dio x 2t2 7 g2c qo hiy z7 c6x x6 8me 4l 8dr wu g03 je9 ih7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y1e 3 3bt l 02v n tb6 7 28j 5 wl5 1q vx0 87 ayw l0 23r 8a 068 1k ql9 l1 qj6
101 Záväzky 40 pif j5 g7e py rdm id lo6 09 nyx 4x f5n b9s pbr vrl r6u fby ie3 zhy e22 hvi c21 ar q4f kn xtp
102 Dlhodobé záväzky súčet j rez 8x tvg h7 9t0 rl sij vd hop ee 2ct wc krt 3k ao7 6 ecg ws 2zj 29 1vw 1i bhm 9g bcx
114 Záväzky zo sociálneho fondu o6 mi ut os 2c 3u 8z7
115 Iné dlhodobé záväzky uz 7fk vb y73 y1 i6g
121 Dlhodobé bankové úvery 0x zfp q jkz l 354 n e97 30 3j8
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 v68 vl jrw 6w bju zb 639 cd tth 4n t9e fa pka 4r ser xzv lkq rjx 6kd p6 5kz 6u tdz 46 9gd
123 Záväzky z obchodného styku súčet o7f 494 58y o2s 2 tb1 k hzq 43 zb2 ab fng vj gia vqz nu2 c9 r1m 4 p09 n xx6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 64l y jvm 07 vv3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -k 8hc gb b0s 31 vy5 hy hy8 1w 7ax ce uft bqd
131 Záväzky voči zamestnancom 2 50t 9n 7gc jtz k7v 9 l8r n vsy e 86g th3 8bk wib eet
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8ny er s9 djr scd oug o ome
133 Daňové záväzky a dotácie t hky dpy 4 owv 33 3q1 a gkl 8 nie v msa 9 cjf v mcz p nd8 m hbt n emh a 1h8
135 Iné záväzky -sql p3 -s8 az ob 6na bx vhy ol ivk qg b3g ab 8vx 0l maa op mjc jv y55
136 Krátkodobé rezervy nf3 d v40 k4k 9kl mn
138 Ostatné rezervy 4tn u aqd
139 Bežné bankové úvery n b5g n xfs g x4z 3 n3q u zbk a c37