Arca Capital Slovakia, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3202/B
Dátum vzniku
30.10.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
996 000,00 €
Predmety činnosti
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných prostriedkov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 26.10.2019)
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 26.10.2019)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 3.12.2014)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.12.2014)
 • prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej, zdravotníckej techniky a technológií (od 3.12.2014)
 • prieskum trhu (od 3.12.2014)
 • poradenstvo v oblasti obchodu (od 3.12.2014)
 • faktoring a forfaiting (od 3.12.2014)
 • vedenie účtovníctva (od 3.12.2014)
 • činnosť účtovných poradcov (od 3.12.2014)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (od 3.12.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek (od 3.12.2014)
 • prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 3.12.2014)
 • obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností (od 3.12.2014)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 3.12.2014)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 3.12.2014)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej činnosti (od 3.12.2014)
 • čistiace a upratovacie práce (od 3.12.2014)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 3.12.2014)
 • obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu (od 3.12.2014)
 • prevádzkovanie garáží alebo ostatných odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 3.12.2014)
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej, zdravotníckej techniky a technológií (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • prieskum trhu (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • poradenstvo v oblasti obchodu (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • faktoring a forfaiting (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • vedenie účtovníctva (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • činnosť účtovných poradcov (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 30.10.2003 do 2.12.2014)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 300
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 27.10.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Rastislav Velič
  Horné Obdokovce 369
  95608 Horné Obdokovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.12.2015
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Henrich Kiš
  Na Bielenisku 4834/20
  90201 Pezinok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.12.2015
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Oto Bachratý
  Karloveská 55
  84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.12.2018
 • Ing. Michal Vičan
  Potočná 451
  95621 Jacovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.08.2018
 • Ing. Juraj Koník
  Bernolákova 15
  90021 Svätý Jur
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.12.2017
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 11.12.2015.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2013.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2012.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2010.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2010
 • Notárska zápisnica N 538/2007, Nz 27458/2007, NCRls 27338/2007 zo dňa 12.7.2007. Ing. Rastislav Velič - funkcia predsedu prestavenstva od 12.7.2007.
 • Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o zmene bydliska člena dozornej rady.
 • Notárska zápisnica N 205/2005, Nz 26804/2005, NCRls 26450/2005 zo dňa 13.06.2005 - zvýšenie základného imania upísaním nových akcií z 5.000.000 ,-Sk na 30.000.000,- Sk.
 • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané do notárskej zápisnice N 316/2004, Nz 62179/2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 3.8.2004.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 917/03, Nz 80441/03 zo dňa 12.9.2003 v zmysle ust. § § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií.
Uložené listiny
 • Vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Pavol Krúpa, Ing. Jozef Krúpa, Ing. Róbert Gaboš, Monika Dobrovodská, Ing. Rastislav Velič
 • Plná moc pre JUDr. Juraja Tomášeka
 • Živnostenský list č. Žo-2003/06088/2/E10 zo dňa 29.9.2003
 • Notárska zápisnica N 205/05, Nz 26804/05, NCRls 26450/05 zo dňa 13.6.2005
 • Správa nezávislého audítora za rok 2004, výročná správa , účtovná závierka
 • Podpisový vzor - Dag Vaškor
 • Notárska zápisnica N 472/2005, Nz 61246/2005, NCRIs 60474/2005 + Stanovy z 8.12.2005
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2005
 • účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, audítorska správa
 • výročná správa, audítorská správa 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora, vyhlásenie
 • účtovná závierka 2009, výročná správa, správa nezávislého audítora
 • konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008
 • konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
 • výročná správa 2010, dodatok správy audítora
 • účtovná závierka 2010, správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2011
 • Notárska zápisnica N 917/2003, Nz 80441/2003, zakladateľská zmluva
 • Zákon o spoločnostiach 1985, spoločnosť č. 4757444
 • ročná výročná správa 2012, správa nezávislého audítora, vyhlásenie
 • účtovná závierka 2012
 • konsolidovaná účtovná závierka 2012
 • Notárska zápisnica N 538/2007 zo dňa 12.7.2007 ( stanovy )
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Rastislav Velič, zo dňa 13.7.2007
 • Protokol č. 1 zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti
 • Protokol č.1 rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.6.2010
 • Protokol - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2010
 • Protokol - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2012
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, Správa nezávislého audítora, Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • VZ_zmena_DR.zep
 • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo forme notárskej zápisnice.zep
 • Zmluva o zlúčení spoločnosti CRESLING, s.r.o. so spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. vo forme notárskej zápisnice.zep
 • Úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s..zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zapisnica o rozhodnuti jedineho akc .zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplne znenie stanov 27 8 2019 .asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisový vzor - Ing. Rastislav Velič
 • Podpisový vzor - Ing. Henrich Kiš
Dátum aktualizácie
14.02.2020