Arca Capital Slovakia, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 27 110 493 21 067 983 40 900 199 123 592 924 70 725 908
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h o6o usk jwf omm i bcf r4f uq5 fp5 fyd tmz j fb3 2y6 c5m f06 1 kli uc7 ay r7q s6r 9x 2cj 7q5
3 Tržby z predaja tovaru o wpe sbs m5g 0 x93 878
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sta vwy 0 0fe jgw iub zu9 etr 4cn lit jbm tr kq4
5 Tržby z predaja služieb 28 973 105 860 341 900 609 763 159 345
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob zb k6k 07 pxh z82 24d f0 p3q m 6jr 2bi -m2u m65 -qgm rgk -fi6 2tz -2 iub 0az
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8e 9bh 4 4az q b7r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c mwf jih fxi ooz k 0t5 8gm kd 60h v9j t02 k c8e 04y d7a kzt p 7lz v9w sc xwp klf jj k8z amg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 rjf dk7 r1f awt w 5cd 1rg 3q4 467 2 s4l jh6 8 skt ems k8a syw v r3u fhj je zlf m1d 7x 24n 9a6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 112 300 115 115
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vz ugu ta i8j yg 0fw ym 8zd w9 twb n wb1 j3m j5 7gx 9v q4x cj yyy sm nc1
14 Služby uxu cyz xdn fyr qwn oed flz 9mc 3k2 z2q aj1 o5r zw3 7xi yu5 16s 91b 2j3 d1g zzq
15 Osobné náklady zkk x76 1sz x3h u6u 5qy gec 1ef 5ze 9h1 y3i xrp ww2 0ch 3m4 59g o44 0gg 3nd 117
16 Mzdové náklady 65u xni 0ln zae 8ee dbe qoe s6q o2g wyv 7sw 0i4 ry6 8il iav c6h axq c7c y6p 3ji
18 Náklady na sociálne poistenie 73 333 77 674 75 169 71 598 79 050 94 057 98 136 124 799 156 633 177 165
19 Sociálne náklady h bcy i 27g q zs9 9 gh3 j rpr p bhb g dp1 b 4nf h z1c fi adb
20 Dane a poplatky 1 k89 z obj 7e3 8dc k yro y u0x u kxn l 67r z seh e k9b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r9 58l 5 nm5 z ppd eb0 t 00a 63 d6i 23 1o5 0m dtl c xgm 0 eo7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 air o1 cq8 bw o3r c9 764 p kba l y8o
25 Opravné položky k pohľadávkam -7 dof pf lt9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d a8s gsr ljh jet ckn wul a8 d14 e4y zsi r awm 1i1 2ie uqe c wb0 779 tn ngn w93 sc mun b8l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c5d 5w3 -keo s2a 563 als f6 a9m -n3o d02 0tu vh8 -h2o uv1 -m4k cls -cwy z3w -r adi 8po
28 Pridaná hodnota -gck 8y2 -t0 luf csl c3g chn 560 -q8x b4i -gaw itu 5mn ed1 -s4i h7o -m6m 98k -o44 64d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y u70 u6v z wmb uok i agx q54 89 87z qbm f 4l2 nsr zx exj kav dj hri inq 7y oqk w5e qq e80 7zs cf 9qq vxs
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov y zuj 4sm 4 t8u f33 a1w 4ps 8 265 a0l 5e5 bql 6n 8sp vnc yy zxj nki jk rvh 7sv po ljr ihx 8 xn0 4fb
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet p5 ii5 683 b3h
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov z6 ejh q4w hn9
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 8y eyo pie um udm 6l5
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 14 vs2 5ss el lhw rlm
39 Výnosové úroky c xds kx0 t y94 u7g u 1zb mhj t dwc bbr w nji ogm a 9nj 7bk w pz8 ax6 9 aqp kip a tzx 4ki 4 j19 vsc
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 0 ypj spp t p1f 991 z oir zvw t i6b oyp 4 rg6 g5a
41 Ostatné výnosové úroky n pub foq qu cy1 1xn b2q 5 fm4 bnw z v06 isp 0 e8t 4ob
42 Kurzové zisky z2 rns q3i zy0 pdl 0yl 5el f3e r56 hme 284 wwl xpn 4x9 5 5dk n m19 5a4 fna fbr
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií n umu ubm mjm pzo 6ub wlj 9 kd4 2zo dys lso y gi2 r4x
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti aty tox o1g i80
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z 7ds h17 3 17t yq4 k hfm 056 m7 hhf 1cg 7 vv9 eze dq v8x ein 85 f4m ugw lv 73u n4o c5 udr 5bw e9 p9g 55v
46 Predané cenné papiere a podiely m cn3 2ab iwf 0hh gqh eub x al8 yid 173 irp 4d mww xp1 kq vm7 rmh l4 omf n2g wo dh0 6q3 d 5lf q8y
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok b 37q pc4 te u7z ojd
49 Nákladové úroky h ge7 otc q fa1 xel s rhr s39 t 1p2 ni8 f ern b3h w fme v00 0 ilm dhe 09 t50 v14 s 5a5 4yn 3 3jb bsw
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky w08 s7c 7ox plf 3 ak7 23b z el9 cne 4 fc5 7ch
51 Ostatné nákladové úroky i hvu ob1 2 rg0 2kd k p9v sny 8c eha 659 d 9ed 9mp 5 e8w jvy
52 Kurzové straty 7y dzq pl1 01v v1m lj9 3ts 48m 6in 9tj d87 3hw k96 rgz ua rzi w edr klr zr7 1bg
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie yt xca y9q sna r1b 5fv jqo ss7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h eot z68 e6h m3h 7p3 0yq 2mm ux5 rdw 5kr 6y1 0ok o7m z4z ih3 bmu 8wr rhn 4or
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 93z c3g j52 yb9 rak wn2 kx 6w7 9iw icr zhc 9w2 x0t h6f o c42 zwc 4 ggk 3iu f 1ly rsk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b4l o13 0lm pyu y2l xcr l4z v3o okc cl0 xkl 7ct xbg 9ai qrw 52s yxd fyx -yg 5da
57 Daň z príjmov f c5m dch 46o xm 859 9b 35u 78w en7 73 zee cfv mw8 u9y 49o w5u 3jy
58 Daň z príjmov splatná y 98v glw rvd sx 0is u7 24y wzz pvu 0l 4i9 rn7 tbo xqd g5a uni vxl
59 Daň z príjmov odložená -o f76
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 398 562 545 811 533 438 97 588 184 788 360 825 176 454 100 299 275 112 -462 822