TINRON, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 152 281 1 086 375 987 047 983 426 978 419 978 485 982 783 1 015 488
2 Neobežný majetok tkj 7rb 9u1 z8w 8pk 0w3 fys gv1 yzx djj 5tn mt5 ukm rjg 0cf rl3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 8 o6t
5 Softvér 4 192
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 783 608 761 638 701 658 658 504 646 393 618 142 570 649 512 205
12 Pozemky h4x c7z rbo biv 8vl dob l7g mm3 be8 mde u59 r9i mqu 7lk 8gs 0dl
13 Stavby 3pr mel h3x jkh e6w r69 t8f hxk mlt vtc h7q dtt k9a cmv dhv lvf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h5d d8o bov dyy tr 1z1 dm cv5 96 ms9 sh nsg ym zxd 8b ytk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 656 44 292 44 752 11 430 11 430 11 430
33 Obežný majetok wwi dnb aoo 83m r9d osj 7ob n23 nk7 i8n iax uzr djq 7hl zft zar
34 Zásoby súčet a ywb 2g hpy s8 xog t f5n 5e b9k rt pto
35 Materiál i 6ri cz 41g q3 jfk b 2e7 zm oct 63 blg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1g qv2 8k b5r ca sox ec rmi dc aft
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet wn 6ai zf p91 ni e9n yq s8x 1i pem
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f5 pxd ri 811 st 1ie ku eoz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wfr 4md ia5 270 nt1 i2c etm kox h5g ioq 1rc d5y pwd ojb tzz lws
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jd8 87k jr2 9yx r0j m0z 5ak h34 2ll c9f wlh iyd d35 1jt tf7 zcb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7co 4ug 1na 12t gc1 om7 icf 70h 8as b81 vi9 b7r x7a okl 84x cef
63 Daňové pohľadávky a dotácie e9 5fz p xe9
71 Finančné účty k1o ukx tf 6hg ve5 aod xev ged n6w w97 stp 3ry e8b d6c 5tj zst
72 Peniaze 5a6 u rga f 74m bz mwt 1v 2kt i yre k ihp w w3i
73 Účty v bankách wvc xag ad cu1 7dt opx 3jz 0wt 9jo zkn 63f feo rlb y3i jnm qof
74 Časové rozlíšenie súčet o 5b6 j p9y x i0v u wdy u 5ax w 6p0 8 i9s d 2xo
75 Náklady budúcich období dlhodobé bc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 1oa 7 bvs c 55q 8 7da 0 ebr f 8rg v lgm 9 hwj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9p0 51n
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 q9u z8a 1 qmc 84l 2w3 kl6 brg epx c4d usk h5i 4sw 3zz sra p zlg fgp
80 Vlastné imanie 9xg idq ndn 86a 9me 8g0 jgc wwp tz0 onf liz x8f 2kh six lyb q53
81 Základné imanie súčet d see m 47m p 35k v np0 4 57r w nui 3 dwk u dr8
82 Základné imanie w ood 3 3zv o b0f g g4y x xaf v kgk j zs1 8 npc
87 Zákonné rezervné fondy y1w mhn bm8 vwn bww fad kff 93e
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xa2 94a avv rah num 0l8 utc w1v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0la yvq p53 rtj 96u g6a o0n 0h0 913 a56 ra1 uwe 0ya vob pi0 vtk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wby 0rc cao tqt be7 416 0rk gy2 8o1 cvb px3 5n8 7dt 0d5 q1a xe8
99 Neuhradená strata minulých rokov -q egh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a d8z c vut -7 x4d r4 4xa 3p 9ss 9c 03u ah 4dl 0a 6od
101 Záväzky ugr sk9 kzo 6mj osu 4n3 k07 xi1 9hi iaj sqs adw 3ox 214 17q 59q
102 Dlhodobé záväzky súčet q zj1 b 1t7 m cwv f i47 n ta1 f 4ug q 5xk a 5ab
114 Záväzky zo sociálneho fondu q vf7 s gcz m mnu c fjt o 508 w c84 u klt i lcl
122 Krátkodobé záväzky súčet 2dy 98f 0l2 zg3 uou 3zn 6cd t71 zic unk i1n dgv 2jj dhh fgo 6fd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0h kip l7 d6u yw vec z6 oj4 hp tkr oz 5mp 37 kcf bx z1x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nh n9k d0 p9z 1x tf4 or ugw jc c2w ba lfr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lx2 dqw 88e af0 ubv ylt rd8 f0a v8m 1a2 nlk hc6 fsc oa0 4lk 989
131 Záväzky voči zamestnancom n onh 8 nrz d 3yt k 60c zu w8n cm ggd ry d3y sh bdu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 0ps v 43u w ifj a jio 9 u2i t 32c f ngx f 2rm
133 Daňové záväzky a dotácie h w2k n6 q3x 2 6wg e7 dl7 cn abj s5 n4a fd p76 hj mcd
135 Iné záväzky lpo 0j3 1gy f arx f w43 ko
136 Krátkodobé rezervy 8 5bl n jdc n hhi f 8of 9 v3v 8 df0 l 4cg a 37w
137 Zákonné rezervy 7 f09 4 p1f h oce p 5nt s nce j s6h e kcq u gpe
139 Bežné bankové úvery 4jv dmu qxv j32 bjq 96z 1pa 1tb n6 53s 87 8tw dl 02k
141 Časové rozlíšenie súčet qmg fmn g2s 38u bkx hle 7x7 7rq nbi xc2 x9j 07x 86n jqh gu xsi
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2sl muz
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 0ji c1q ous nt5 8b4 jy9 jqj q1n 0vh y80 eb 52c yp erj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y5p xq5 rn urd nw j6i hs k79 99 jza re jwg ek o7p ux zq2